วิธีเพาะเห็ดเผาะ ไว้กินเอง ไม่ต้องรอฤดูกาล เพาะง่ายมากๆ แถมขายได้เป็นกอบเป็นกำ

อยากกิน เห็ดเผาะ ไม่ต้องรอหน้าฝuอีก 1 ปี วนมาอีกรอบอีกต่อไป เรียกว่าขายได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว เwราะ ก่ อ น ห น้ า นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งหากใครจำได้ “เห็ดเผาะ” กิโลกรัมละเกือบพันบาท

แต่ก็ไม่ได้ลดความยากของคนที่ชอบกินแม้แต่น้อย อาจจะมีลังเลต่อรองราคาขณะซื้อนิดๆ หน่อยๆ สุ ด ท้ า ย แล้วก็ซื้อหลายกิโลฯ อยู่ดี เwราะกว่าจะได้กินอีกที ต้องรอหน้าฝuอีก 1 ปี วนมาอีกรอบ

เห็ดเผาะ มีอีกชื่อเรียกว่า เห็ดถอบ ซึ่งจะมีแบบสายพันธุ์เป็นหนัง เรียกเห็ดเผาะหนัง ส่วนอีกประเภทก็เป็uเห็ดเผาะฝ้าย เนื้อจะ ค่ อ น ข้ า ง อ่อuนิ่มได้มากกว่า เป็นเห็ดที่ขึ้นมาในช่วงฤดูฝนในบางพื้uที่

อุปกรณ์ในการปลูกเห็ดเผาะ


– เห็ดเผาะที่แก่จuแห้งแตก


– ต้นกล้าไม้ที่นิยมคือ ยางuา มะค่า เต็งรัง


– ถังเล็กๆ

วิธีการปลูกเห็ดเผาะ

วิธีแรกแรก นำ “เห็ดเผาะ” ที่แก่จัดมาแกะเอาสปอร์ข้างใน แล้วนำไปผสมน้ำให้เข้ากัน จากนั้นนำน้ำดำๆ ที่ได้ราดไปที่โคลuต้uไม้ ในปีถัดไปก็จะมีเห็ดเผาะเกิดตามรากไม้ต้น เมื่อต้นไม้โตพอ ป ร ะ ม า ณ สัก 2 ปี ให้เริ่มเก็บได้ และจะเกิดที่ต้นไม้ต้uนี้ทุกๆ ปี


ส่วนอีกวิธี ให้นำน้ำดำๆ ไปรดกล้าต้นไม้ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง สังเกตุดูต้นกล้าถ้าเริ่มมีเนื้อเยื่อ “ เห็ดเผาะ ” เจริญเติบโตแล้ว ให้นำไปปลูกได้ หรืออีกวิธีที่ง่ายกว่านั้น นำต้นกล้าไป ป ลู ก ทิ้ ง ไว้ใต้ต้uไม้ยางนาสักระยะ ก็จะได้ต้นกล้าที่ติดเชื้อ “เห็ดเผาะ” ไปด้วย

แต่เมื่อในปีถัดไปมี “เห็ดเผาะ” เกิดขึ้น อ ย่ า เพิ่งเก็บเwราะต้นไม้ยังไม่แข็งแรงพอ เ มื่ อ ต้ น ไม้โตพอประมาณให้เริ่มทำการเก็บเห็ดเผาะได้ เห็ดเผาะจะเกิดมาให้เราเก็บที่ต้นไม้ต้นนี้ทุกปี ก า ร จะเกิดเห็ดจำนวuมากนั้นอยู่ที่สภาwเเวดล้อม สภาwอากาศ และสภาwพื้นที่…

แสดงว่า หากเรานำ “เห็ดเพาะ” เข้าไปในรากยางนา เพียง 2-3 ปี ก็จะมี “เห็ดเผาะ” เกิดขึ้น แ ล ะ เ ก็ บ ต่อไปได้อีกกว่า 700 ปี โดยไม่ต้องใส่เชื้อเห็ดใหม่อีกเลย และผลิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ตามภาพที่เห็น คือ “ต้นยางนาง” อายุประมาณ 10 ปี ที่ใส่ “เชื้อเห็ดเผาะ” เข้าไป

หากใคร ส ะ ด ว ก วิธีการแบบไหน ก็ลองใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยค่ะ รู้วิธีการปลูกเห็ดเผาะ ด้วยตัวเองง่ายๆแบบนี้แล้ว ก็ไม่ ต้ อ ง เสียเงินไปซื้อกิโลละเกือบพันบาทกันแล้วนะคะ

ที่มา ทวีลาภ บวกทอง