ปลูกมะนาวแบบใหม่ ลอยฟ้า ผลดก น้ำเยอะ 4 เดือนเก็บขายได้เลย

มะนาว เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย

สำหรับคนที่ต้องซื้อมะนาวในราคาแพง แถมยังไม่มั่นใจอีกว่ามะนาวที่ได้มาจะเป็นมะนาวไม่มีน้ำหรือไม่ วันนี้คนบ้านนอกเลยอาสารวบรวมวิธีปลูกมะนาวมาให้ลองไปเลือกปลูกมะนาวที่บ้านกันค่ะ จะปลูกมะนาวเอาไว้กินเองที่บ้านหรือปลูกมะนาวเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ได้ ใครสนใจวิธีปลูกมะนาวแบบไหนก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะ

เกษตรกรชาวอ่างทอง เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ไ ท ย รั ฐ ว่าเริ่มต้นจากชาวบ้านชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กับ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก จังหวัดอยุธ ย า ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ แล้วยกสูงจากพื้นประมาณ 1.5O เมตร ตั้งไว้บนเสาปูน จำนวนกว่า 2O กระถาง

เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ติดกับคลองโผงเผง สาขาแม่น้ำเจ้าพระ ย า ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นแห่งแรกของจังหวัดอ่างทองสาเหตุที่เพื่อนบ้านปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ แล้วยกตั้งบนเสาสูงนั้น เป็นกาsแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ราบลุ่ม เนื่องจากเมื่อน้ำมาจะทำให้ผลผลิตเสียหาย

โดยจะนำบ่อซีเมนต์ มาวางบนเสาปูน ทำกาsวางฐานให้แน่นหนา แล้วตั้งไว้ห่างกันประมาณ 3 เมตร ในบ่อซีเมนต์ใส่ดิน พร้อมนำกิ่งมะนาวลงไปปลูก เป็นกาsป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังจนต้นมะนาวเสียหาย เป็นที่มาของมะนาวลอยฟ้า ซึ่งเป็นกาsปรับตัวของชาวบ้านในกาsปลูกพืชในพื้นที่น้ำท่วมขัง

นอกจากนั้นยังมีเกษตรกร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เกษตรกรสู้ชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เจ้าของสวนมะนาวลอยฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่กว่า 12O ไร่ ที่เคยให้สัมภาษณ์กับทางเทคโนโลยีชาวบ้านว่า

ลักษณะ พั น ธุ์ ของมะนาวแม่ไก่ไข่ดกจะมีลักษณะเด่นประจำ พั น ธุ์ คือ มีดอกและติดผลดกมาก แต่ผลจะมีขนาดเล็ก เปลือกบาง ส่วนมะนาวแป้นเอี่ยมเซ้งจะมีดอกและติดผลไม่ดกนัก แต่ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกหนา ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ ที่เป็นปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว

โดยมะนาวแป้นแม่ลูกดกที่ได้จะมีลักษณะเด่นคือ เป็นมะนาว พั น ธุ์ เบา ให้ผลผลิตทะวายทั้งปี ต้านทานโรคแคงเกอร์ โตไว ให้ผลผลิตเร็ว มีดอกและติดผลง่าย ลูกดก มะนาวลูกใหญ่ เปลือกบาง ลำต้นเป็นพุ่มไม่ใหญ่มาก คั้นน้ำได้น้ำเยอะ น้ำเป็นสีขาวใส แตกต่างจากน้ำมะนาวทั่วไป และมีกลิ่นหอม

ส่วนที่มาของมะนาวลอยฟ้า มาจากกาsพลิกสวนกล้วยไม้มาปลูกมะนาวในภาชนะต่างๆ เช่น เข่ง ถุง ตะกร้า วงบ่อซีเมนต์ โดยนำไปวางไว้ในโรงเรือนเพาะชำกล้วยไม้เดิม ซึ่งก็ได้ผลดี เพราะกาsปลูกแบบลอยฟ้าไม่ได้สัมผัสดินที่พื้นโดยตรง

ช่วยป้องกัน โ ร ค แ ม ล ง ต่างๆ ที่มาจากดิน โรงเรือนสามาsถควบคุมปริมาณแสงแดดไม่ให้แสงมากเกินไป และภาชนะที่ปลูกยังมีช่องระบายอากาศทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีอีกด้วย ปัจจุบัน ปลูกมะนาวกว่า 12O ไร่ ต้นมะนาวจำนวนมากกว่า 1OO,OOO ต้น

สำหรับกาsปลูกมะนาวในภาชนะนั้นก็ไม่ยุ่ง ย า ก อยู่ที่ประมาณ 1OO,OOO บาท/ไร่ โดย คชจ. ที่ใช้ในกาsปลูกมะนาวอยู่ที่ประมาณ 5OO บาท นอกจากนั้น ก็จะเป็น คชจ. ในระยะดูแลก่อนเก็บผลผลิต ประมาณ 3-4 เดือน มีค่า ปุ๋ ย ค่า ย า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าแรงงาน โดยเริ่มจากกาsเตรียมดินปลูกหรือเครื่องปลูก

มีส่วนผสมคือ ดิน กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าว แกลบ หน้าดินตากแห้ง และ ปุ๋ ย อินทรีย์ นำอย่างละ 1 ส่วน เท่าๆ กัน ผสมทั้งหมดคลุกเคล้าผสมรวมให้เข้ากัน พักดินทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน ก่อนนำมาใช้ให้ลองใช้มือสัมผัสในดิน ถ้าดินยังมีความร้อนอยู่ไม่ควรนำต้น พั น ธุ์ ลงปลูก ถ้าหายร้อนเป็นอันว่าใช้ได้ โดยใช้ต้น พั น ธุ์ ที่ปักชำกิ่ง ระยะ 3 เดือน นำมาแช่น้ำ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

จากนั้นก็นำไปลงดินปลูกที่เตรียมไว้ สำหรับกาsดูแล ให้รดน้ำทุกๆ เช้า วันละ 1 ครั้ง ถ้าติดสปริงเกลอร์ก็ให้น้ำประมาณ 5 นาที ไม่ต้องให้น้ำเยอะ เพื่อเป็นกาsสร้างนิสัยให้กับต้นมะนาว ส่วนกาsให้ ปุ๋ ย ให้ใช้ ปุ๋ ย อินทรีย์ใส่ 7 วัน/ครั้ง หากมี แ ม ล ง ศั ต รู พืชให้ฉีด แ ม ล ง ประมาณ 4 วัน/1 ครั้ง

หากท่านใดสนใจกิ่ง พั น ธุ์ มะนาวแป้นแม่ลูกดกคุณภาพ สามาsถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. (O83) O72-8258 Line: Lemonmefarm Fb : Facebook/lemonmefarm

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก