อาหารเป็ดสูตรประหยัด ทำเอง ลดต้นทุน ได้ไข่เป็ดฟองโต

ปัจจุบัน กาsเลี้ยงเป็ดไข่ ได้มีกาsพัฒนาไปมาก ทั้งในเรื่องของสายพันธุ์ อาหาs วิ ธี กาsเลี้ยง ซึ่งผู้เลี้ยงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับกาsเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลี้ยงเป็ดไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาwและต้นทุนกาsผลิตต่ำ

ปัจจุบัน กาsเลี้ยงเป็ดไข่ ได้มีกาsพัฒนาไปมาก ทั้งในเรื่องของสายพันธุ์ อาหาs วิ ธี กาsเลี้ยง ซึ่งผู้เลี้ยงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับกาsเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลี้ยงเป็ดไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาwและต้นทุนกาsผลิตต่ำ

พื้นที่สำหรับกาsเลี้ยงเป็ด

***ใช้ตาข่ายเขียวล้อมเป็นคอกลักษณะสี่เหลี่ยม สำหรับให้เป็ดนอนในช่วงกลางคืน และควรเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อให้เป็ดได้ลงอาบน้ำเพื่อคลายร้อนและคลายเครียด(ในช่วงที่เป็ดเริ่มแข็งแรง)***

สูตรหมักแกลบเลี้ยงเป็ด

ส่วนผสม

แกลบสด

น้ำสะอาด

น้ำหมักจุลินทรีย์ชีหรือน้ำหมัก EM ที่มีขายทั่วไป

วิ ธี ทำ

1 นำแกลบเทใสถังใส่น้ำให้พอท่วม ใส่น้ำหมักประมาณ 5 ช้อนโต้ะ

2 จากนั้นคนผสมให้เข้ากันดี หมักทิ้งไว้ประมาณ 12 ชม หรือหมักเช้าให้เป็ดไก่กินตอนเย็น หรือหมักไว้ตอนเย็นให้กินตอนเช้าใฃ้ให้หมดวันต่อวัน

3 โดยกาsให้ ผสมรำและปลายข้าว โดยแกลบหมักเอาทั้งน้ำ 1O ส่วน รำ 3 ส่วน ปลายข้าวเล็กน้อย ข้าวเปลือกและเศษอาหาsตามที่มี ให้เป็ดไก่กินตามปกติ ก็จะทำให้มีสุขภาwดีแข็งแรงแล้ว

สูตรอาหาsเป็ดด้วยหยวกกล้วย

วัสดุและอุปกรณ์

ท่อนกล้วยสับละเอียด 1OO กก

กากน้ำตาล 3 กก หรือน้ำตาลทรายแดง

เกลือ1กก

วิ ธี ทำ

1 นำมาหมักผสมกันหมักไว้ 5 -7คืน สามารถนำมาเป็นอาหาsได้

2 กาsนำไปใช้ ต้นกล้วยหมัก ผสมรำ 1O% ปลายข้าว 5%น้ำหมัก 3-5ช้อนโต้ะผสมกันแล้วนำไปเลี้ยงเป้ดไก่ จะทำให้มีสุขภาwแข็งแรงไม่เป็นโ ร ค และมูลเป็ดไก่ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ

3 และยังนำสูตรอาหาsนี้ไปบำรุงเป็ดให้ออกไข่มากได้ด้วยกาsผสมต้นกล้วยหมัก 1 กก หัวอาหาs 5 กก. รำ 5 กก. และน้ำหมักผลไม้สุก 3 ช้อนแกงหรือน้ำหมัก EMที่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปก็ได้ค่ะ

4 นำทั้งหมดผสมหมักไว้ 1 คืน แล้วนำไปให้เป็ดกินตามปริมาณที่ให้อาหาsเป็ดไก่ในแต่ละวัน จะช่วยบำรุงเป็ดไก่ให้ออกไข่มากและไข่แดงสีสวยฟองโตค่ะ และลดต้นทุนด้วย สูตรบำรุงเป็ดไก่ให้ไข่ดกฟองโต

ส่วนผสม

เศษปลา + เศษอาหาsเหลือใช้ 2 ส่วน

กากมะพร้าว 1 ส่วน

อาหาsหมูรุ่น 1 ส่วน

วิ ธี ทำ

1 เริ่มจากนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่น้ำลงไปพอท่วม จากนั้นนำไปต้มให้สุก โดยไม่ต้องให้เหลวมากจนเกินไป เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ให้ทิ้งเอาไว้ให้เย็นก็สามารถนำไปให้เป็ดกินได้

2 หมายเหตุ กาsเลี้ยงเป็ดเทศที่ใช้สูตรอาหาsดังกล่าวจะใช้เวลากาsเลี้ยงประมาณ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือนก็สามารถจำหน่ายได้แล้วค่ะ อีกทั้งยังลดต้นทุนในกาsเลี้ยงด้วย

3 อีกหนึ่ ง วิ ธี ใช้แกลบสดรองพื้นคอกเป็ด/ไก่ เพื่อจะเก็บมูลเป็ดไปทำปุ๋ยสดได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง

กาsให้อาหาsลูกเป็ดควรให้กินคราวละน้อย ๆ ในตอนแรก ๆ เมื่อลูกเป็ดกินอาหาsเก่งแล้วให้อาหาsทุก 2-3 ชั่วโมง และต่อไปลดลงให้วันละ 3 ครั้ง ให้มากพอที่ลูกเป็ดจะกินได้เกือบตลอดเวลาเมื่ออายุได้ 1 อาทิตย์ แต่อย่าให้จนเหลือ และต้องคอยดูความสะอาดอย่าให้เศษดินและสิ่งสกปรกลงไปในอาหาs หรือมดขึ้น