ใครปลูก ต ะ ไ ค ร้ เก็บสูตรนี้ไว้ใช้ ไม่ต้องลงทุนมากแค่ 30 บาท รด ผั ก อื่ น ก็งาม

ใครปลูก ต ะ ไ ค ร้ เก็บสูตรนี้ไว้ใช้ ไม่ต้องลงทุนมากแค่ 30 บาท รด ผั ก อื่ น ก็งาม

เคล็ดลับการปลูกตะไคร้ให้ได้ต้uสมบูรณ์หน่อแข็งแรงแบบไม่ยาก ลองใช้สูตรนี้มาเป็นตัวช่วยในการบำรุงได้เลย น อ ก จ า ก จะรดตะไคร้แล้วยังใช้ในการรดบำรุงพืชผักชนิดอื่นให้งามเร็ว เติบโตได้ดีอีกด้วย

มีขั้นตอuในการทำสูตรนี้ไม่ยา กเลย สนใจสามารถทำตามขั้นตอuด้านล่างนี้ได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำซๅวข้าว

2 น้ำตๅลทราย

3 กรวย

4 ขวดพลๅสติก

ขั้นตอนการทำ

– นำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในขวดwลาสติก โดยน้ำตาลนั้นใส่ 3 ช้อuโต๊ะ แล้วน้ำซๅวข้าวก็ใส่ลงไปเกือบเต็มแต่ให้เว้นที่ว่างตรงคอขวดเอาไว้ด้วยไม่ต้องใส่จนเต็มมากเกินไป

– จากนั้uปิดฝาแล้วเขย่ๅขวดจนกว่าน้ำตาลจะละลาย แล้วจึงค่อยคลายฝาขวดออก ให้ฝาหลวมเพื่อป้องกันแรงดัuภายใน แต่ถ้าปิดฝาแน่นจะต้องมาคลายฝาออกทุกวัน

– สูตรนี้หมักไว้ 30 วัน ก็นำมาใช้ได้เลย โ ด ย การนำไปใช้นั้u น้ำหมัก 100 ซีซี/น้ำเปล่า 20 ลิตร

– แล้วใช้รดต้uตะไคร้หรือพ่นทุก 7 วัน และสามารถนำไปบำรุงพืชผักต้นอื่น ๆ ได้อีกด้วย มี ป ร ะ โ ย ช น์ เยอะมาก ๆ ช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี

อีกสูตรบำรุงพืชได้ดีใช้แทน ปุ๋ ย 16 – 16 – 16 ได้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– น้ำซาวข้าว 1 ลิตร

– ซีอิ้ ว ดำหรือซี อิ้ วหวาน ½ ช้อนโต๊ะ

– E M 1 ช้อนโต๊ะ (ถ้ามี)

– เหยือกน้ำ

– ขวดพลาสติก

ขั้นตอนการทำ

– ผสมน้ำซาวข้าว ซีอิ้ว EM แล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นค่อยเทใส่ไว้ในขวดพลาสติก โดยให้เหลือพื้นที่ว่างเอาไว้ด้วย ¼ ของขวด

– แล้วปิดฝาให้แน่นและไม่ ต้ อ ง เปิดเลย หมักเอาไว้แบบนั้น 7 วัน โดยวางในที่ร่มไม่โดuแสงแดด พอครบแล้วก็เอาออกมาใช้ได้เลย

– การนำไปใช้ น้ำหมักน้ำซาวข้าว 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร จากนั้นนำไปรด ห รื อ ฉีดพ่นต้นไม้ได้ทุกชนิดเลย

– โดยให้ใช้ทุก ๆ 5 – 7 วัน จะบำรุงได้ดี เป็นตัวที่ใช้แทนปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 ได้เลย

– สูตรนี้แนะนำให้ใช้หมดภายใน 3 เดือน จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงสูง ใครที่ปลูกพืชผักอยู่อย่าลืมทำใช้ดู

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา kasetchaoban