8 ลักษณะใบหน้าผู้หญิง โบราณว่าไว้ว่า “จะเป็นคนมีเงิน” มีแต่ความเจริญ

ใบหน้าที่สวยงาม สมส่วน ตามความนิยม นอกจากจะเผยให้เห็นถึงความงดงามภายนอกที่ดึงดูดสายตาแล้ว ยังซ่อนเร้นคำทำนายความสุข สำเร็จของชีวิต หนึ่งในศาสตร์ที่หลายคนสนใจคือ โหงวเฮ้ง

การมีโหงวเฮ้งดีแต่กำเนิด จะทำให้ชีวิตสุขสบาย มา ดูโหงวเฮ้ง วาสนาดี ผู้หญิงแบบนี้สามีรวย ดูโหงวเฮ้ง คิ้ว โหงวเฮ้ง จมูก แต่ละแบบ ล้วนมีความสำคัญ

คนสมัยนี้มักนิยมดูหน้าตาว่ามีโหงวเฮ้งดีหรือไม่ การดูโหงวเฮ้งหน้าตานั้นเป็นที่ยอดฮิตกันมาก ตามหลักหนังสือโบราณว่าไว้แล้ว ต้องตรงกับตำราเท่านั้น ได้ดูใบหน้าในส่วนของ แก้ม คาง คิ้ว จมูก ริมฝีปาก ซึ่งมีวิธีการดูแตกต่างตำรากันออกไป เรามาลองพิสูจน์ด้วยตำราของเรา ไปดูกันเลย

1 หน้าผาก

บุคคลที่มีหน้าผากเว้าลึกทั้งสองข้าง บ่งบอกถึงความเป็นคน จิ ต ใจดีชอบช่วยเหลือ เป็นนักคิดชอบค้นหาความจริงและเป็นคนร่าเริง

บุคคลที่มีหน้าผากกว้าง เป็นคนที่มี ส ติ สัมปชัญญะที่ดี สติปัญญาเฉียบแหลม สุภาพและอ่อนโยน

บุคคลที่มีหน้าผากเล็กแคบ เป็นคนมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เป็นนักคิดโดยกำเนิดและเป็นคนไม่ยอมคน

บุคคลที่มีหน้าผากนูนโค้ง เป็นคนมีน้ำใจดีและมีความฉลาด

2 ใบหน้า

บุคคลที่มีใบหน้าทรงกลม เป็นคนมีทรัพย์มาก มีร่างกายที่แข็งแรงสุขภ า พดี เป็นคนชอบใช้ควา ม รุ น แ ร ง

บุคคลที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม จะเป็นคนมีบุคลิกเงียบๆ เชื่อมั่นในความคิดและยึดมั่นในความเชื่อของตัวเอง

บุคคลที่มีใบหน้าทรงสามเหลี่ยม มีลักษณะนิสัยปลิ้นปล้อนและเป็นคนฉลาดมีความคิดและมีสมอ งดี

บุคคลที่มีโหนกแก้มต่ำ มีความเป็นผู้ตามมากกว่า ต้องการคนชี้และ ค อ ย บอกทางจึงจะประสบความสำเร็จได้

บุคคลที่มีโ ห น กแก้มสูง แสดงถึงความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มั่นใจในตัวเอง กล้า ห า ญ และเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

3 ค า ง

ค า งสองชั้น เป็นพวก วั ต ถุ นิยม ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเรื่องของตัวเอง ทำให้ดูเหมือนเป็นคนข ี้เกียจและไม่ ค่ อ ย มีความกระตือรือร้น

บุคคลที่มีค า งกลม เป็นคนเจ้าความคิด เป็นนักสร้างสรรค์ มีน้ำใจและมักจะเจอกับสิ่งที่ทำให้แปลกใจอยู่บ่อยๆ

บุคคลที่มีคาง ย า ว เป็นคนเจ้าระเบียบ มีความมั่นคงในตัวเอง และมีความคิดความอ่านที่ดี

บุคคลที่มีคางกระดูก เป็นคนมีความเพียรพ ย า ย า ม มุ่งมั่น และชอบออกคำสั่ง

4 คิ้ว

บุคคลที่มีคิ้วหนาเข้ม เป็นคนหัวไวมักก้าวหน้าเร็วกว่าคนทั่วไป มักต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนรอบข้าง เป็นคนมีเสน่ห์

บุคคลที่มีคิ้วตก เป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นดี รู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเอง ชอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ และในบั้นปลายชีวิตจะมี ล า ภ

บุคคลที่มีคิ้วตรงเรียว เป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง อ ย่ า ง มาก เป็นคนเด็ดขาด จนอาจดูเหมือนไร้น้ำใจต่อคนรอบข้าง

คิ้วเชิดขึ้น เป็นคนมีอำนาจ ไม่ยอมคน ชอบเอาชนะ ค่อนข้างหยิ่งและมั่นใจในความคิดของตัวเองแบบสุด โ ต่ ง

5 ด ว ง ต า

บุคคลที่มีตา 2 ข้างห่างกันมาก เป็นคนมีเหตุผล มีความคิดและมองการณ์ไกลเสมอ แต่ไม่ค่อยรอบคอบ

บุคคลที่มีห า ง ตาเชิดขึ้น เป็นคนเงียบๆนิ่งๆ ใช้อารมณ์ในการกระทำเสมอ ทำให้ดูเหมือนเป็นคน แ ข็ ง กระด้าง เป็นคนไม่ยอมคน ขยัน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอ

บุคคลที่มีต า ต ก เป็นคนสุภาพถ่อมตัว จนอาจดูเหมือนเป็นคนไม่มีพลัง เป็นคน ง่ า ย ๆไม่เรื่องมาก และอ่อนไหวได้ง่าย

6 จมูก

บุคคลที่มีจมูกใหญ่ เป็นคน ยึ ด ตัวเองเป็นที่ตั้ง ชอบทำอะไรคนเดียว เป็นคนกล้าหาญ ร่าเริงมีสีสันและมีชีวิตชีวา

บุคคลที่มีจมูกเล็ก มักมีอารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่ค่อยแน่นอน มีนิสัยชอบจับผิดคน

7 ปาก

ริม ฝี ปากบนหนา ล่างบาง มักเป็นคนขี้น้อยใจคนง่าย มักแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาบ่อยๆ ขี้บ่น

ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่าง เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้าง รุ น แ ร ง เป็นคนปาก ร้ า ยใจดี แม้จะพูดจาแรงๆแต่มีความจริงใจ

ริมฝีปากบางทั้งบนและล่าง เป็นคนเย็นชา พูดจาตรงไปตรงมา มักไม่ค่อย รั ก ษ าน้ำใจผู้ฟัง

8 หู

บุคคลที่มีใบหูแข็ง เป็นคนสู้คน เชื่อมั่นและยึดความคิดตัวเองเป็นหลักเสมอ

บุคคลที่มีใบหูใหญ่ เชื่อว่าเป็นคนมีบุญบารมี ชีวิตราบรื่นมั่นคง

บุคคลที่มีใบหูเ ล็ ก แสดงถึงความเป็นคนสู้ชีวิต ต้องยืนบนลำแข้งตัวเอง หวาดระแวง และขี้ตกใจ

ศ า ส ต ร์ ที่เกี่ยวกับโหงวเฮ้งนี้เป็นความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ลองสำรวจตัวเองดูว่ามีโหงวเฮ้งดังกล่าวไหม

ขอบคุณที่มา krustory