7 สิ่งที่สามารถคาดเดาได้ว่า คนๆ นี้เคยเป็นเนื้อคู่ของเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อน

เขาว่ากันว่า มีการกำหนด ‘อีกครึ่งหนึ่งของชีวิต’ หรือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราไว้แล้ว ก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก……. โดยคนๆนั้นจะมีเพียงคนเดียว ซึ่งก็คือคนที่จะมาเป็น คู่แท้ ของคุณนั่นเอง….

เนื้อคู่คือใคร

สามี-ภรรยา มีต้นเหตุมาจากการทำบุญร่วมกัน อธิฐานขอเป็นคู่ร่วมกันมาหลายๆชาติ เมื่อมาพบกันก็จะรักกันและอยู่กินร่วมกันต่อไปอีกชาติหนึ่ง ถ้าไม่ทำบุญร่วมกันต่อไป ผลบุญหมดเมื่อไหร่ก็ต้องจากกันไปโดยทางใดทางหนึ่ง

เนื้อคู่จะอยู่ด้วยกันนานเท่าใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ทั้งสองคนเคยทำบุญร่วมกันมามากน้อยเพียงใดในอดีตชาติ ถ้าทำบุญด้วยกันมามากเพียงพอ ชาตินี้ก็อยู่ด้วยกันได้ยืดยาว ถ้าชาติก่อนทำบุญด้วยกันมาน้อยไป ชาตินี้ก็อยู่กันได้ไม่ยืดยาว หมดบุญเมื่อไหร่ก็ต้องแยกทางกันไป ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

7 สิ่งที่บอกได้ว่า “ชาติก่อนคุณเคยเป็นเนื้อคู่กัน”

1 แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสนมกันได้เร็ว เพราะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานาน ทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

2 คุณและเขามักมีความคิดที่ค้ลายกัน ประหนึ่งว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน มีใจตรงกันอย่ างบอกไม่ถูก ในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน ใช่การพย าย ามเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

3 คุณและเขาเข้ากันได้ดี เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนแจกันกับดอกไม้ เช่น คนหนึ่งมักใจร้อนเป็นฟืนไฟ แต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

4 แม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันคราวใด ก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนพ้น สุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม

5 ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้ หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น คุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย

6 คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดเปร่งวาจา ก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่ างไร เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้ว

7 คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ หรือทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน เป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้ง แต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจจะไม่ใช้เนื้อคู่กันมาก่อนในชาติที่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่จะมาขวางความรักของคุณได้ ขอให้อยู่ด้วยกันอย่ างเข้าอกเข้าใจ และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้ว ศีลเสมอกัน วิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ และ อย่าคิดว่าเนื้อคู่จะมีเพียงคนเดียว

เพราะบางคนทำบุญกับหลายคนจึงมีเนื้อคู่หลายคน ถ้าเนื้อคู่คนแรกหมดบุญที่ทำร่วมกันมา จำเป็นต้องแยกทางกันไปด้วยเหตุใดก็ตาม เนื้อคู่ลำดับต่อมาจะเข้ามาแทนที่ในทันที่ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เรื่องนี้หมอแดงและหมอดูทั่วไปจะสามารถตรวจเช็คให้ท่านได้โดยไม่ยาก

เนื้อคู่มีหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไป ตามนิสัยใจคอของทั้งสองคน

“คู่บุญบารมี”……เป็นสามีภรรยาที่มีความดีพอกัน มีใจเสมอกัน ชอบทำแต่ความดีเหมือนกัน อยู่ในศีล 5 ขึ้นไปเป็นปกติ มักชักชวนกันทำบุญทำทานถือศีลปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกัน สะสมบุญบารมีร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติ ปัจจุบันและอนาคต

“คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม ”…..เป็นสามีภรรยาคู่ที่มีความเลวพอกัน มีใจไม่เสมอกัน ชอบทำแต่ความเลวเหมือนกัน มักขาดจากศีล 5 เหมือนกัน มักชักชวนกันทำแต่ความชั่วเลวทราม ไม่ทำบุญสะสมบุญบารมี(ทำเพียงหลอกตาให้คนอื่นเห็นเท่านั้น) ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันและอนาคต เรียกว่าเป็น “คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม ” แบบนี้มาอยู่ด้วยกันด้วยเหตุสร้างบาปร่วมกัน เกิดมาเพื่อชดใช้ ก ร ร ม เก่าที่เคยสร้างมา อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ฐานะยากจนข้นแค้มมากขึ้นเรื่อยๆ ทะเลาะกันเองเป็นประจำ ไม่หมด เ ว ร ก ร ร ม หรือวาระก็หนีกันไปไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันจนกว่า ก ร ร ม เริ่มเบาบางลงจึงแยกทางกันได้ ถ้า ก ร ร ม หนักมากก็เข่นฆ่ากันเองในที่สุด

ที่มา : bangpunsara, อ.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) สำนักหมอดู “ปฐมทิพย์” เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก