11 นิสัยของผู้หญิงที่สู้ชีวิต เธอจะเก่งกว่าคนทั่วไป สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้

ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีสติปัญญาอัน เ ฉ ลี ย ว ฉลาดแค่ไหน แต่กระนั้นพวกเราหลายคนก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลยแม้แต่นิด ดังนั้นในบทความนี้ เราจึงยกตัวอย่าง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ โดยทั่วไปของผู้หญิงที่ดี

และนี่ก็คือ 11 คุณลักษณะของ “ผู้หญิงที่ดี” ที่คุณผู้ชายควรมีเธอไว้เคียงข้าง

1. มองโลกในแง่บวก

พลังแห่งมุมมองความคิดจะเป็นตัว ขั บ เ ค ลื่ อ น ศักยภาพของเราให้ก้าวออกไปสู่ภายนอก สาวๆที่มี มุ ม ม อ งในแง่บวก จะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาใกล้

สาวที่มีมุมมองในแง่บวก เธอจะเป็นพวกที่ใช้สติในการคิดใคร่ครวญ เสมอ
และมองสิ่งต่างๆตามความจริงที่ควรจะเป็น ไม่กระโตกกระตากตีโพยตีพายจนเกินไป พร้อมรับมือกับ ทุ ก ส ถ า น ก า ร ณ์ อย่างมีสติ ให้กำลังใจตัวเองมากกว่าตัดพ้อต่อว่า ลงมือทำมากกว่าเอาแต่พูด

2. ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจและลงมือทำ แค่คิดแต่ไม่ทำยังไม่นับว่าสำเร็จ ส า ว ฉ ล า ด นอกจากฉลาดคิดแล้วยังฉลาดทำอีกด้วย และพวกเธอจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง แต่จะนำอุปสรรคนั้น มาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป “เพราะปัญหาอุปสรรคจะขัดเกลาให้แข็งแกร่ง เ ห มื อ น เพชรที่ได้รับการเจียระไน”

3. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หมั่นเพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอ ผู้ ห ญิ ง ฉลาดมักจะรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งเก่า เพิ่มเติมการพัฒนา ไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้ว จนลั ยิ่งในยุคนี้ผู้หญิงสวยหาง่ายมาก แต่ ผู้ ห ญิ ง ที่ทั้งสวยและฉลาดหาได้ยากกว่า ฉะนั้นต้องทำตัวให้มีราคาแวลู่ดูแพง ไม่หยุดนิ่ง

4. มีสติ-เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา

ส า ว ฉ ล า ด จะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอกับปัญหาแบบใด พวกเธอจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่ างชาญฉลาด เชี่ยวชาญในการวางแผนการจัดการ เพราะพวกเธอมองว่า “แก้ไขดีกว่าแก้ตัว” ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งระรานคะคานให้ได้ผู้ชนะ เพราะสุดท้ายปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี และนี่เป็นแม่เหล็อีกตัวที่ดึงดูดให้มีคนอยากเข้าใกล้

5. ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่ทำ แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป ก็เป็นคุณสมบัติอีกข้อของสาวฉลาด ไม่มี ก า ร เ ส แ ส ร้ ง ใดที่จะยั้งยือ หากทำแบบขอไปทีหรือผักชี โรยหน้า ยังไงชะ ก็มีคนรู้ในที่สุด

ฉะนั้นฝึกไว้ให้เป็นชีวิต “ทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่ เต็มกำลังให้ดีที่สุด แม้จะไมีใครเห็นเลยก็ตาม” แต่เชื่อเถอะค่ะ ถึงไม่มีคนเห็นแต่ผลของงานมันจะสะท้อนกลับมาหาคนที่ทำ ใครทำคนนั้นได้

6. มีวินัย การวางแผนจัดเตรียม

นอกจาก ค ว า ม ฉ ล า ด แล้ว สาวเก่งยังต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตที่สูงด้วยคะ อะ อะ หลายคนมองข้ามประเด็นนี้เพราะดูเหมือนไม่นจะเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมคะ แต่แท้จริงแล้วสำคัญมากทีเดียวคะ

วินัยจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ส า ว ค น นั้ น เป็นของแท้แค่ไหน ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากวินัยที่เข้มแข็ง วินัยก็เหมือนการฝึกฝนจนช่ำชองเปรียบเหมือนนักรบโรมันจะฝึกดาบทุกวันแม้ไม่มีศึกสงคราม

เมื่อเกิดสู้รบจึงสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างห้าวหาญ วินัย!ก็เช่นกัน หากขาดวินัย
ความฉลาด ความเก่งก็เป็นประหนึ้ดาบที่ขึ้นสนิม นานวันก็มีแต่ความเขรอะและใช้การไม่ได้ในที่สุด

7. กล้าเอ่ยขอโทษ และ กล่าวขอบคุณ

การทำผิดพลาดหรือต้อง ข อ ค ว า ม ช่วยเหลือ ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด ไม่คูล เสมอไป ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกอย่าง “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชน์ยังรู้พลั้ง” แต่จะพลาดมากถ้าทำผิดแล้วไม่กล้าเอ่ย คำขอโทษหรือกล่าวขอบคุณคนที่มีน้ำใจต่อคุณ ฉะนั้นฝึกให้เคยชินเป็นนิสัยเข้ไว้ได้ใจใครต่อใครไปเต็มๆ

8. มีความชื่อสัตย์

สาวฉลาดจะมีความชื่สัตย์เป็น พื้ น ฐ า น ของชีวิต พวกเธอไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครและ เป็นคนชื่อตรง “อะไรจริงก็วจริง” สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ (แต่เล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจการค้าก็อีกเรื่องนะ)

9. มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตร

ไม่มี ใ ค ร อ ย า ก อยู่คนเดียว การจะได้ใจคนอื่นคุณต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เย่อหยิ่งอวดตัวกดขี่ผู้อื่น ดูถูกคนอื่น ควรจะมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนอย่างจริงใจ ไม่รังเกียจเดียดฉันด์คนที่ด้อยกว่า ถึงแม้คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จโดดเด่นแล้วก็ตามนี่แหละวิถีของสาวฉลาดสวยแพง แ พ ง ทั้ ง ส ม อ ง และกิริยาการแสดงออก เป็นคนเก่งสวยนคบจบในหนึ่งเดียว

10. เคารพตัวเอง

นี่เป็นอีกข้อที่สาวฉลาดต้องมื คือ การเคารพตัวเอง ให้ ค ว า ม สำคัญกับตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันหรือความคาดหวังของ คนอื่น ผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน บุ ค ลิ ค และความสามารถต่างแตกกัน

เพราะฉะนั้นไม่มีใครเหมือนใครได้ “ของเลียนแบบ ไม่มีทางเทียบของแท้”
ฉันใด สาวที่ไม่เคารพตัวเองก็ไม่สามารถคารพคนอื่นได้ฉันนั้น และคุณจะเป็นสาวฉลาดได้อย่างไรหากต้องวิ่งไล่ตามคนอื่น

11. ไม่ขี้อิจฉา

ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่การทำลาย พลังรุนแรงที่สุดก็ต่อตัวเองนี่แหละ จะนั้นสาวฉลาดจะไม่ขี้อิจฉา ขี้วีนขี้หวี่ยงใส่ใคร “โกรธได้แต่ดึงสติให้ไว” ใส่บัพใส่สกิลป้องกัน จะได้ ส ว ย ฉ ล า ด น่าคบหาเป็นความต่างที่คู่ควรนะจ๊ะ

ที่มา : Typrn