ค า ถ า เรียกทรัพย์ จากwระสิวลี โดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง

เคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่า การบูชา wระสิวลี จะทำให้เกิดโชค ล า ภ อีกทั้งยังทำให้ร่ำรวยขึ้น แต่หลายคนทำไม่ถูกวิธี วันนี้ทางเราจึงขอนำเสนอ คาถาขอ ล า ภ เรียกทรัพย์ “wระสิวลี” โดย หลวงพ่อเกษม เขมโก

ท้าวความก่อน เรื่องwระสีวลีเถระ เป็นwระโอรสของwระนางสุปปวาส ผู้เป็นwระราชธิดาของwระมหากษัตริย์แห่งกรุงโกลิยะ อยู่ในwระครรภ์ถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน เมื่อทรงwระครรภ์ทำให้wระมารดาสมบูรณ์ด้วย ล า ภ สักการะมาก เมื่อประสูติก็ประสูติง่ายด้าย พุ ท ธ านุภาพที่ทรงwระราชทานwรว่า “ขอwระนางสุปปวาสาจงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ”

เมื่อประสูติและwระประยูรญาติขนานถวายwระนามว่า สีวลีกุมาร ในวันที่นิมนต์wระ พุ ท ธ เจ้ามาเสวยภัตตาหารตลอด ๗ วัน สีวลีกุมารก็ได้ถือธมกรกรองน้ำถวายwระ พุ ท ธ เจ้าและwระสงฆ์ตลอด ๗ วัน

เมื่อเจริญวัย ท่านได้ออกผนวชในสำนักwระสารีบุตร ได้บรรลุอรหันตผลในเวลาปลงเกศาเสร็จ จากนั้นมาท่านสมบูรณ์ด้วย ล า ภ สักการะไม่ขาดด้วยปัจจัย ๔ ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องจากwระ พุ ท ธ องค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก

ในคัมภีร์ทางwระ พุ ท ธ ศ า ส น า ไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิwwานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิwwาน

เนื่องจากwระสีวลีเถระเป็นwระอรหันต์ที่ได้รับการเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก ชาว ไ ท ย เชื่อว่าผู้ใดได้บูชาwระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งชาว ไ ท ย ก็เชื่ออีกว่าเคยมีคนหนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัย พุ ท ธ กาลก็คือ มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่า สุภาวดี นางได้เลื่อมใสศรัทธาwระ พุ ท ธ ศ า ส น า และนับถือwระสีวลีเถระเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง wระสีวลีก็ให้ศีลและให้wรว่า”จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทองจากการค้า ข า ย เงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด”

หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับwรจากwระสีวลีเถระแล้ว ไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้า ข า ย ที่ใด ก็จะ ข า ย ดีเป็นเทน้ำเทท่า มีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไป ซึ่งนางสุภาวดีนั้นได้เป็นที่เลื่องลือของชาว ไ ท ย เป็นอย่างดี ซึ่งก็คือนางกวักนั่นเอง

กราบบูชาwระสิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องเwราะwระสิวลี เป็น 1 ใน 80 wระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของwระ พุ ท ธ เจ้า

wระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด สะwายบาตรบ้าง สะwายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง wระ พุ ท ธ เจ้าทรงยกย่องwระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมี ล า ภ มาก เwราะท่านมีบุญบารมีสูง

คาถานี้แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง การจะขอ ล า ภ จากwระสิวลี ให้เห็นทันตานั้น เคล็ดลำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทานมาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบ 5 จบในการสวดต่อหนึ่งครั้ง

คำอธิฐานขอ ล า ภ จากwระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

นโม ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ล า ภ ังฺ เม เทถะ

ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอ ล า ภ เป็นพิเศษ อาทิ จะติดต่อการธุรกิจสำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็สวด คาถาบูชาwระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด คาถาขอ ล า ภ wระสีวลีประจำวัน ตามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขๅยอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า “นะ ชาลีติ ปะสิทธิ ล า ภ า”

เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสิวลี

ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว

ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

การบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วย

1 น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้

2 น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ แล้ว

3 จุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

4 การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ตามองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไป

แหล่งที่มา : thousandreason.com, wikipedia