3 บุ ญใหญ่ หากใครได้สร้างขึ้นมาแล้ว ชีวิตที่เหลือแทบจะไม่ทุกข์ใจอีกเลย

3 บุ ญ ที่สร้างแล้ว ชีวิตจะไม่ทุกข์ใจอีกเลย

คำว่า “บุญ” หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง

การ “ทำบุญ” ในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงการให้เงินให้ทอง หรือให้ทาน ทำบุญกับพระและวัดเท่านั้น “บุญ” หมายถึง การกระทำความดี

พร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆไป เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุข และเป็นความสุขที่สงบและยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม น่าเคารพยกย่อง เพราะถือว่าเป็น “คนดี” นั่นเอง

ก า ร ดำเนินชีวิตของคุณทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามาให้คุณได้ข้ามผ่านมันไปทั้งนั้น

แต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆ ในชีวิต มักจะหาทางออกไม่เจอ

จะหวังพึ่งใคร ก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผลักดันเลย

ดังนั้น ก า ร ที่คุณสะสมบุ ญ ติดตัวไว้ จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตคุณพบเจอกับทางออกได้ในที่สุด

ก า ร ทำบุ ญ ในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียง ก า ร ให้เงินให้ทอง หรือให้ทาน ทำบุ ญ กับพระและวัดเท่านั้น บุ ญ หมายถึง ก า ร กระ

ทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น บุ ญ จึงเป็นเสมือนเครื่องกำ

จัดสิ่งเศร้ าหมองที่คุณเรียกกันว่า กิ เ ล ส ให้ออกไปจากใจ

บุ ญ จะช่วยให้คุณลด ละ เลิกความโ ล ภ ความเห็นแก่ตั ว ความมีจิตใจคับแค บ

อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุก ข์ และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่ ก า ร ทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆ ไป

1 บุ ญ แรกคือ บุ ญ จาก ก า ร กตัญญู

ผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวตของคุณ นั้นก็คือ พ่อแม่ ท่านเป็นผู้ที่มีบุ ญ คุณกับคุณอย่ างมากมาย

เป็นทั้งผู้ให้กำเนิด และคอยเลี้ยงดู ทำให้คุณได้เกิดมาบนโลกใบนี้

ถึงแม้คุณจะสำนึกในบุ ญ คุณของท่านแล้วก็ตาม คุณต้องตอบแทนบุ ญ คุณท่านด้วย

ตอบแทนอย่ างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามกำลังของตัวคุณเอง

พ่อแม่บางท่านอาจจะล่วงลับไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคอยเฝ้าดูลูก คอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหน

เป็นเทวดาคอยคุ้มครองหมั่นสร้างบุ ญ อุทิศไปให้ท่าน ขอบุ ญ จากท่านช่วยคุณ

นอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้ว พระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายคุณ

ที่คอยช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม หากมีโอกาสก็ควรตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

2 บุ ญ ที่สอง คือ บุ ญ ของตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุ ญ ใหญ่ที่จะพาคุณรอด

คนไม่มีบุ ญ ของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ คุณต้องมีฐานบุ ญ ของคุณเอง ทานไม่มีเงิน

ก็อภัยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุ ญ มากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์

แม้จะอด จะลำบากแค่ไหนอย่ าผิดศีล ต้องอดทน อดกลั้น อย่ าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง

คุณต้อง ซ่อมและ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้ จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด ภาวนา

นั้นเป็นบุ ญ มาก ฝึกสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง

ปลงให้ได้อะไรที่เสี ยไปแล้วช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

3 บุ ญ สุดท้าย คือ บุ ญ แห่ง ก า ร ให้อโหสิกรร มและขออโหสิกรร ม

ก า ร ที่มีอะไรติดค้างกันไว้ ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ จะเป็นบ่วงที่คอยดึงคุณไว้ไม่ให้เดินหน้าไปไหน ไม่ให้พบเจอกับอะไร

ปิดทางโชคลาภ ปิดทางความเจริญคือ เจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร คอยจองจำกันไว้ไม่จบไม่สิ้น เป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกัน

ดังนั้นควรปลอดปล่อยซึ่งกันและกัน อย่ าได้มีอะไรติดค้างต่อกันเลย เริ่มต้นง่ายด้วยตัวคุณเอง เริ่มจาก ก า ร ให้อภัย อโหสิกรร มก่อน

ปลดเชือกฝั่งคุณ แล้วไปขออโหสิกรร ม เจ้า ก ร ร ม น า ยเ ว ร ทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน และที่อยู่คนละโลกกับคุณแล้วก็ตาม

3 บุ ญ ใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลา

ปาฏิหาริย์แห่งบุ ญ ที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุ ญ ของคุณ

ด้วยกรร มดีของคุณ ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุ ญ รักษา

ที่มา : ธ.ธรรมรักษ์