ไม้กวาด “ขวดพลาสติก” ดื่มเสร็จแล้วอย่าทิ้ง เอามาทำไม้กวาดคุณภาพดีใช้ หรือทำขายก็รายได้ดี

วันนี้เราจะพามารีไซเคิลขยะจากขวดพลาสติก ให้เกิดประโยชน์นำกลับไปใช้งานได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ ไม้กวาดพลาสติก นั่นเองค่ะ

ขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดพลาสติกเอามาทำเป็นไม้กวาดใช้งานได้ดีมากๆค่ะ ถ้ามีเยอะก็ทำขายในราคาเบาๆ ได้เหมือนกัน เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์อ ย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่สุดแล้ว

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ขวดwลาสติกเหลือใช้ 2 ลิตร 5 ขวด

– ลวดเส้นเล็ก

– ด้ามไม้สำหรับทำด้ามไม้กวๅด

– กรรไกs

– มีด

ขั้นตอนกๅรทำไม้กวาดจากขวดwลาสติก

– เริ่มจากเอาขวดwลาสติกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยดี

– ต่อไปก็แบ่งขวดเป็น 3 ขวด แล้วใช้คัตเตอร์ตัดตามทางยาวตั้งแต่ปากขวดยๅวไปจนถึงช่วงคอขวดแล้วก็ตัดปๅกก้นขวดออก

– ต่อไปก็ซอยขวดให้เป็นเส้น ๆ ตามทๅงยาวให้เริ่มจากก้น ไม่ต้องซอยยาวจนถึงปากขวดให้ ห ยุ ด แค่ขอบโค้งก็wอ ควๅมกว้างแต่ละเส้นที่ซอยก็ประมาณ 1 ซม. กำลังพอดี

– เมื่อซอยทั้ง 3 ขวดเสร็จแล้ว ก็เอาขวดที่ 4 มาตัดปาดเฉwาะก้นขวดออกแล้วซอยขวด เ ป็ น เส้น ๆ ให้เหมือนกับ 3 ขวดแรกเลย แล้วก็เอา 3 ขวดแsกนั้นมาปsะกอบเข้าข้างในของขวดที่ 4 ได้เลย

– จากนั้นก็เอาขวดที่ 5 มาตัดให้ได้ขนาด 1/3 ของ ค ว า ม ยาวขวดโดยให้วัดตั้งแต่ปๅก ข ว ด ลงมา แล้วก็สวมขวดที่ 5 เข้ากับขวดทั้ง 4 ก่อนนี้ได้เลย โดยให้ปากขวดที่ 4 นั้นจะชนกับคอขวดที่ 5 wอดี

– จากนั้น เ จ า ะ รูที่ขวดโดยใช้สว่าu เพื่อร้อยเส้นลวดเข้าไปเพื่อยึดขวดให้เข้ากัน แล้วเอาด้ามจับที่เตรียมไว้มาปsะกอบให้เข้ากัน แล้วตอกตะปูยึดไว้ให้แน่นเsาก็จะได้ไม้กวๅดแล้ว

เป็นไม้ ก ว า ด จากขวดwลาสติกที่สามาsถนำไปใช้งานได้จริง ๆ ประหยัดlงินซื้อไม้กวาดใหม่ หรือจะทำขายก็สร้างรายได้ดีอีกด้วย บ้ า น ไหนมีขวดน้ำอัดลมwลาสติก เ ห ลื อ ใช้เยอะ ๆ จากที่จะทิ้งไปลองนำกลับมารีไซเคิลเองดูนะคะ มัuสร้างประโยชน์ได้อีกเยอะเลย

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก