9 วิธี ดูแล ที่ดินว่างเปล่า ก่ อ น ถู ก คนอื่น ครอบครองปรปักษ์ เสียที่ดินไม่รู้ตัว

วันนี้เรามีคำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้อไว้ และไม่ได้นำไปใช้ปsะโยชน์ โดยอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไป
ในหลักของกฎหมายการครอบครองปรปักษ์

ก็คือ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

เนื่องด้วยกฎหมายว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดินมันคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อย ๆ ด้วย และสิ่งที่เ จ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1 หมั่นไปดูแลทิ่ดิ น ของตนเองอย่างน้อย ๆ ปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดินควรถามคนในละแวกนั้นว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินเราบ้างไหม

3 ตรวจหลักห มุ ด ด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมไหม เคลื่อนย้าย ชำชุด หรือไม่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

4 หากหมุดหายควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน

5 ควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 หากมีคนมาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้อที่ดินของเรา และมีการทำสัญญาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออกไปทันที

7 ที่ดินเราควรล้ อ ม รั้วไว้เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน

8 แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เพราะบางทีคนอาจคิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

9 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

ก ารมีที่ดินแล้วไม่ย อ ม ดูแลมันก็เหมือนเราไม่สนใจและละเลย คนก็อาจจะเอาไปครองได้เลยหากเขาอาศัยอยู่นานพอ

ฉะนั้น อย่าให้ช่องโหว่ตรงนี้ของกฎหมายมาทำให้เราต้องเ สี ย ที่ดินไปเปล่าๆก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วย

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ สายตรงกฎหมาย