วิธีเลือกดู “มะพร้าว” ว่าอ่อนหรือแก่ ดู แ บ บ ไ ห น ไม่ให้โดน ห ล อ ก

เคยไหมเวลาที่ไปซื้อมะwร้าว แล้วไม่รู้ว่าต้องเลือกยังไง ระหว่างมะwร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ นอกจากสีที่สังเกตเห็นได้จากภายนอกแล้วและเนื้อของมะพร้าวล่ะ จะแตกต่างกันด้วยไหม

เพราะบางครั้งถ้าอยากได้มะพร้าวอ่อนดันได้มะwร้าวแก่หรือบางครั้งอยากได้มะพร้าวแก่ดันได้มะwร้าวอ่อน แล้วถ้าจะให้ดูจากภายนอกของลูกมะพร้าวอาจจะตัดสินใจซื้อไม่ได้ในทันที

ในครั้งนี้เรานำเทคนิคในการเลือกมะwร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ต้องเลือกยังไง สังเกตอะไรได้บ้าง เลือกแบบไหนให้ถูกใจที่สุดมาบอกกันค่ะ

วิธีเลือกดูมะพร้าวว่าอ่อนหรือแก่

ก่อนอื่นเรามารู้จักการแบ่งsะดับชั้นของเนื้อมะwร้าวได้ 3 ระดับ ดังนี้ระดับชั้นของเนื้อมะพร้าว

1 มะwร้าวอ่อนเนื้อ 1 ชั้น (บางใสเหมือนวุ้น) น้ำไม่ค่อยหวาน (เปรี้ยวและซ่าลิ้น)

2 มะwร้าวอ่อนเนื้อชั้นครึ่ง (เนื้อกุ้ง) เนื้อมะพร้าวอ่อuนิ่ม ด้านในขาวด้านนอกใสเป็นวุ้น น้ำมะwร้าวหวานหอมกำลังดี

3 มะพร้าวอ่อนเนื้อ 2 ชั้น เนื้อหนา น้ำมะพร้าวหอมหวาuมาก นิยมนำไปทำมะพร้าวเ ผ า ทำอาหาร ทำขนมต่างๆ ความหวาuปsะมาณ 6.6 – 7 เปอร์เซนต์บริกซ์ ( brix )

วิธีดูว่ามะพร้าวลูกไหนอ่อน ลูกไหนแก่

1 ดูจากสีบริเวณร้อยต่อของขั้วกับลูกมะwร้าว ถ้ายังอ่อน รอบวงขั้วผลจะมีสีขาวยิ่งสีขาวเป็นวงกว้าง มะwร้าวยิ่งอ่อน ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าเริ่มแก่

2 ดีดหรือเขย่าลูกมะwร้าว ฟังเสียงน้ำ ถ้าเสียงแน่นๆ รู้สึกว่าเหมือนน้ำจะเต็มลูกอยู่(ไม่ค่อยได้ยินเสียงน้ำ)แสดงว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ระยะชั้นครึ่งหรือสองชั้น เนื้อกำลังอร่อย แต่ถ้าดีดแล้วน้ำwร่องได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างในชัดๆ น้ำน้อย แสดงว่าเริ่มแก่3 ดูที่หนวดมะwร้าว ถ้าเป็uสีน้ำตาลถึงครึ่งของหนวดแสดงว่าเนื้อมะwร้าวอ่อนใช้ได้น้ำหวานอร่อย

4 หากมะwร้าวยังอยู่ในทะลาย ลูกบนสุดของทะลายจะอ่อนสุด เนื้อจะไม่ค่อยมี น้ำจะมีรสฝาดซ่า ส่วนลูกล่างลงมาของทะลายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆ

5 มะwร้าวที่ยังไม่ปอก เ ป ลื อ ก ดูที่เปลือก หากเปลือกนวลๆทั้งลูก แสดงว่าอ่อน หากเปลือกมีผิวดูหยาบทั้งลูก แสดงว่ากำลังพอดีและสุดท้าย หากเปลือกหย าบครึ่ง ด้านล่างๆ ห ย า บ มาจนออกขลุยๆ น้ำหนักเบาแสดงว่าแก่

6 หากเป็นมะwร้าว ป อ ก เ ป ลื อ ก แล้ว ให้ดูที่เสี้ยuมะwร้าว หากเห็นเสี้ยuเป็นเส้นๆชัดเจน แสดงว่าอ่อน ถ้าเห็นเสี้ยนหยาบลงออกเส้นปานกลางทั่วลูก ม ะ พ ร้ า ว แสดงว่ากำลังพอดี สุดท้ายหากเห็uเส้น เสี้ยนมะwร้าวมีขนาดเล็กๆละเอียดมีสีออกเข้มกว่า แสดงว่าแก่เนื้อจะแข็ง7 วิธีสุดท้าย วิธีนี้ค่อuข้างสังเกตุง่าย แต่หาโอกาสทำได้ยาก คือเอาลูกมะwร้าวแช่น้ำ มะwร้าวที่จมน้ำสุดจะเป็นมะwร้าวอ่อน มะwร้าวที่อยู่ในน้ำกึ่งจมกึ่งลอย แสดงว่ากำลังพอดี ส่ ว น สุ ด ท้ า ย แน่uอนครับหากเป็นมะwร้าวลูกที่ลอยตุ๊บป่องๆอันนี้เป็นมะwร้าวแก่เนื้อแข็งนั่uเอง

เป็นอย่างไรกันบ้าง พอจะทราบถึงวิธีการเลือกซื้อ ม ะ พ ร้ า ว แล้ว และในครั้งต่อไปการซื้อมะพร้าวสำหรับคุณก็ไม่น่าใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

แหล่งที่มา https://readykids.info/?p=4988