สอนปลูก “ผักกาดฮ่องเต้” ดูแลง่ายแค่ 35 วัน ก็เก็บได้

การปลูกผักไว้เพื่อรับประทานเอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจของสายรักสุขภาพเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมาแนะนำการปลูก ผักกาดฮ่องเต้ ไว้ทานเอง ปลูกยังไงให้ได้ทาน และมีวิธีที่ง่ายแสนง่าย เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยจ้า

การเตรียมกล้า

-เ พ า ะ กล้าผักกาดฮ่องเต้ ในถาดหลุม อายุกล้า 15-20 วัน

การเตรียมดิน

ไถดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร หรือขุดดินตากแดดอย่างต่ำเป็นเวลา 14 วัน เพื่อกำจัด โ ร ค แ ม ล ง และวัชพืช คลุกปูนขาวอัตรา 0-100 กรัม/ตร.ม. เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง

การปลูก

– ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1 กก./ตร.ม. และปุ๋ ย 15-15-15 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม. ลงในดิน พ ร ว น ดิ น ให้ละเอียด ขึ้นแปลงกว้าง 100-120 ซม. ให้ร่องห่าง 50 ซม. ปรับหน้า แ ป ล ง ให้เรียบ

– ห า ก ใช้วิธีหยอดເม็ดโดยตรง ให้ใช้นิ้วกดหลุมลึก 0.5 ซม. หยอดเมล็ด 5 เมล็ดต่อหลุม ระยะปลูกแล้วแต่ ค ว า ม เ ห ม า ะ สมของแต่ละฤดู กลบเมล็ด แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

– หากย้ายปลูกระยะปลูก ฤดูฝนและฤดูหนาว 25×20 เซนติเมตร ส่วนฤดูร้อน 20×20 เซนติเมตร

ข้อควรระวัง  

1. หากใช้วิธีการหยอดเมล็ดอย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป

2. ฉีดพ่นธาตุอาการเสริมให้สม่ำเสมอ

การให้น้ำ ให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ห รื อ ร ะ บ บ น้ำหยด

การให้ปุ๋ย

-ปลูกซ่อมต้นภายใน 7 วัน หลังย้ายปลูก ให้เรากำจัดวัชพืชทุก 15-20 วัน หลังย้ายปลูกหรือ เ ม ล็ ด ง อ ก และทำการ ถ อ น แ ย ก ให้เหลือ 2-3 ต้น ขีดร่องลึก 2 เซนติเมตร

-ร ะ ห ว่ า ง แถวปลูกโรยปุ๋ ย 46-0-0 ลงไปแล้ว ก ล บ ดิ น แล้วรดน้ำ อาจเพิ่มปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 15-30 กรัม/ตร.ม. และรดน้ำให้สม่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวเมื่อขนาดเหมาะสม ค ว ร เ ก็ บ เกี่ยวก่อนออกดอก (อายุประมาณ 35-45 วัน หลังปลูก) อ ย่ า ปล่อยให้ต้นแก่เกินไป คุ ณ ภ า พ จะต่ำลงตัดต้น เหนือระดับดินเล็กน้อย

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร 

ผักกาดฮ่องเต้เป็นผักที่มีวิตามินสูง โ ด ย เ ฉ พ า ะ อย่างยิ่งวิตามินเอ วิตามินซี  น อ ก จากนี้ยังมีธาตุอาหารพวกแคลเซียม และ ฟ อ ส ฟ อ รั ส สูง นิยมนำมาผัดกับเนื้อสัตว์ ผัดน้ำมันหอย หรือต้มเป็นแกงจืด รสชาติหวาน และกรอบ

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก