แบ่งปันวิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้น หวานอร่อย

ต้นขนุนจัด เป็น 1 ใน 9 ไม้ ม ง ค ล ของไทย ไม้ขนุนมีความหมายว่า การช่วยหนุนบารมี เงินทอง ความร่ำ ร ว ย ให้ดียิ่งขึ้น มีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ โดยนิยมปลูกไว้หลังบ้านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

นอกจากขนุนจะเป็นไม้มงคลนามแล้ว ก็ยังเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานอร่อยอีกด้วย และยังนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู แต่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรสหวาน นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอีกด้วย ส่วนที่นำมาใช้เป็นยา รั ก ษ า อาการต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ยวง เม็ด แก่น ส่าแห้งของขนุน

พั น ธุ์ ขนุน มีอยู่หลายสายพั น ธุ์ ซึ่งสีของเนื้อก็แตกต่างกันออกไปด้วยตามแต่ละสายพั น ธุ์ ขนุนบางสายพั น ธุ์ มีรสหวานใช้รับประทานได้ แต่บางพั น ธุ์ มีรสจืดไม่นิยมนำมารับประทาน

แบ่งปันวิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้น หวานอร่อย

การเตรียมเม็ด

เป็นผลที่แก่เต็มที่หรือสุกแล้ว เมื่อเอา เนื้ อ อ อ กแล้วให้ล้างเม็ดด้วยน้ำจนสะอาด และนำไป เ w า ะ ทันทีอย่าเก็บเม็ดไว้ นานเกิน 15 วัน

การ เ w า ะ ในแปลง

แปลง เ w า ะ ควรเป็นแปลงดินอยู่ในที่ร่มรำไร หรือมีการ พรางแสงไม่ให้โดนแดดจัด โดยขุดแปลง เ w า ะ เป็นร่องขนาดกว้าง 1 – 1.5 เมตร ความย า ว แล้วแต่ต้องการ ควรยกแปลงให้สูงจากพื้นประมาณ 3O-5O เซนติเมตร ปรับปรุงดินในแปลง เ w า ะ ให้ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีโดยการผสมปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมัก

เ w า ะ เม็ด

เม็ดที่ล้างสะอาดดีแล้ว การ เ w า ะ ในแปลงและในกะบะ เ w า ะ ให้ เ w า ะ เป็นแถว ๆ ห่างกันประมาณ 5 นิ้ว ฝังเม็ดลึกประมาณ 5 เชนติเมตร กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม การ เ w า ะ ในภาชนะ ให้หยอดเม็ด 2 เม็ดต่อภาชนะแต่ละใบ เพื่อจะ ได้เลือกต้นที่แข็งแรงไว้เพียงต้นเดียว หลังจาก เ w า ะ เม็ดแล้ว ให้รดน้ำทุกวันเช้า เย็น อย่าให้ดินแห้ง หรือแฉะเกินไป

การย้ายกล้า

ต้นกล้าที่ปลูกในแปลง เ w า ะ หรือในกะบะ เ w า ะ นั้น เมื่อ ต้นกล้าสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ให้ขุดแยกใส่ภาชนะเพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับนำไปทาบ กิ่ง ส่วนต้นที่ต้องการนำไปปลูกในแปลงจริงให้ขุดแยกออกไปปลูกในภาชนะ หรือนำไปปลูกในแปลงชำ

การเตรียมแปลงชำ ทำเช่นเดียวกับแปลง เ w า ะ กล้า คือยกเป็นร่องแล้ว ปรับปรุงดินให้ร่วนชุย แล้วนำต้นกล้ามาปลูกเป็นแถว ๆ ห่างก้นประมาณ 1O- 12 นิ้ว

วิธีปลูกขนุน และสภาพแวดล้อมในการปลูกให้ติดผลดก

เพื่ออจะได้เติบโตต่อไปอย่างรวดเร็วเมื่อปลูกเสร็จให้หาไม้มาปักเป็นหลักผูกต้นกันลมโยกแล้วรดน้ำทันทีให้โชก ควรใช้ทางมะพรัาวช่วยคลุมแดดให้บ้างในระยะแรก เพราะถ้า โดนแดดจัดต้นอาจจะเฉาชะงักการเจริญเติบโตได้

หลังจากปลูกแล้วให้คอยดูแลรดน้ำอยู่เสมอ ถ้าฝนไม่ตกการใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมบริเวณโคนต้นจะช่วย รั ก ษ า ความชื้นของดินได้ดี การปลูกขนุนด้วยกิ่งตอนและกิ่งทาบจะใช้เวลา ประมาณ 3-4 ปีกว่าจะให้ผล และการปลูกด้วยเม็ดใช้เวลาประมาณ 4-6 ปี

การดูแล รั ก ษ า หลังปลูกขนุน

การให้น้ำ สัปดาห์แรกหลังจากปลูก ถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำให้ทุกวัน หลังจากนั้นถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำ 3-4 วันต่อครั้ง และตลอดฤดูแล้ง ถ้าเห็นว่าดินแห้งเกินไปต้องรดน้ำช่วยจนกว่าต้นขนุนมีอายุ 1 ปีขึ้นไป ค่อยจะปลอดภัยการให้น้ำอาจ ห่างออกไปบ้างก็ได้ การปลูกโดยทั่วไปมักให้น้ำเพียง 1-2 ครั้งแล้วปล่อยตามธรรมธาติ

ก็สามารถเจริญเติบโตให้ด อ กให้ผลได้เช่นกัน เพราะโดยปกติขนุนเป็นพื ชที่ทนแล้งอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการปลูกเพือให้ได้ผลอย่างเต็มที่นั้นควรให้น้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ป ร ะ โ ย ช น์ ของขนุน

ช่วยแก้อาการเมา สุ ร า (ผลสุก)

แก่นของต้นขนุน นำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ำตาลแก่ นิยมนำมาใช้ย้อมสีจีวรพระ

ส่าแห้งของขนุนนำมาใช้ทำเป็นชุดจุดไฟได้

เนื้อไม้ของต้นขนุนสามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้

เม็ดและยวงสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้

เนื้อขนุนสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้และทำเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอดช่อง กินกับข้าวเหนียวมูน นำไปอบแห้ง

ขนุนอ่อนนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นผัก เช่น ใส่ในส้มตำ ตำมะหนุน แกงขนุน ยำ ขนุนอบกรอบ เป็นต้น

เม็ดขนุน ช่วยบำรุงน้ำนม ขับน้ำนม ทำให้น้ำนมของแม่เพิ่มมากขึ้น (เม็ดขนุน)

ใช้หมักทำเหล้า (เนื้อหุ้มเม็ดสุก)

ที่มา คนทำงานเกษตร

เรียบเรียงโดย ปุ๊บปั๊บ