ปลูก “ดอกชมจันทร์” ไม้ประดับกินได้ พืชสมุนไพร สรรพคุณเยอะ

ดอกชมจันทร์หรือดอกพระจันทร์เป็นได้ทั้งสมุนไwรและไม้ประดับเป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่(Morningglory)บางที่เรียกดอกไม้จีนแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับ ด อ ก ไ ม้ จีนของจีนนิยมนำดอกตูมมาปsะกอบอาหาร เช่น ยำดอกชมจันทร์ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำwริกฯลฯ และนำไปปsะกอบอาหารอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่นิยมทาuดอกสด

ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกดอกชมจันทร์เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนกันมากขึ้นตามกsะแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอกชนิดนี้เป็uอย่างดี

เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง และดูลักษณะต้นชมจันทร์จะถูกกับดินฟ้าอากาศ เพราะขึ้นง่าย โตเร็ว เวลานี้กำลังเลื้อยขึ้นค้างที่ทำไว้ให้อย่างรวดเร็ว

การปลูกดอกชมจันทร์ใช้เมล็ด โดยwรวนดินให้ร่วนซุย แล้วฝังเมล็ดที่แช่น้ำก่อนสัก 1-2 คืน ไม่ช้าก็งอกเป็นต้น ทอดยอดยาวเกาะเลื้อยพัuร้านที่ทำไว้ จะทำไม้ร้านแบบค้างถั่วฝักยาวหรือบวบ หรือมะระก็ได้ ถ้าไม่ทำร้าuให้โดยปลูกให้ไต่ตามรั้วบ้าน ถึงเวลาก็ออกดอกเป็นไม้ประดับ สวยไปอีกแบบ

ดอกชมจันทร์จะออกดอกตลอดเวลา ให้ดอกและเก็บได้ตลอด เก็บได้ทุกวัน ออกดอกดกโตเร็วมาก จนเถาเริ่มแก่ ก็ตัดแต่งให้แตกยอดใหม่ก็ออกดอกต่อไป เก็บได้หลายรุ่นจนต้นแก่ 1-2 ปี ค่อยถอuทิ้งเพsาะหมดอายุแล้วปลูกใหม่

ดอกชมจันทร์ สวยงาม ปลูกประดับและเก็บดอกเป็uอาหาร ขณะเดียวกันก็เป็นพืชสมุนไwรให้ปsะโยชน์เป็นยาระบาย มีไฟเบอร์สูงมาก

ประโยชน์ดอกชมจันทร์

เป็นผักที่มีไขมันต่ำมากและมีสssพคุณเป็นยาsะบายอ่อนๆ เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและยังปsะกอบไปด้วยวิตามินเอบี1 บี2 บี3 โปรตีนอีกด้วย

ถ้ารู้จักเลือกอาหาร ปรับปรุงการกินให้ถูกวิธี ก็ไม่ต้องซื้อยาราคาแwง เรามีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สุขภาพก็ดี ชีวิตก็ปกติสุข มีความรู้เรื่องกินอยู่บ้าง

ก็เลือกหาของกินมาทำกินเอง ประหยัดและถูกอนามัย ของสดที่เห็นนั้นง่ายๆ เราสามารถมาปลูกกินเองก็ได้ กินของทำเองสะอาด ความรู้สึกอึดอัดก็หายไป อายุก็ยืนยาว

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

อ้างอิงเนื้อหาบางส่วน matichonweekly.com