เทคนิค “ปักชำกิ่งไผ่” แบบใหม่ ไม่ใช้ดิน รับรองออกรากเยอะ ใช้เวลาเพียง 20 วัน

ไผ่ เป็นพืชที่มีความสำคัญผูกพันต่อวิถีชีวิตของคนและชุมชนตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน โดยนำมาเป็นไม้ใช้สอยและเพื่อบริโภค รวมทั้งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ครอบครัว

วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการปักชำกิ่งไผ่แบบใหม่ที่รับรองว่าได้ผลดีเกินคาดและมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– กิ่งไผ่สำหรับปักชำ

– ถังน้ำ 200 ลิ ต ร

– ดินสำหรับป ลู ก

– แผ่น พ ล า ส ติ กใส

– สายรัดหรือเชือก

– ถุงปลูก

วิธีการทำ

1. อันดับแรกเลยค่ะ ให้นำกิ่งไผ่ที่ ส ม บู ร ณ์ มีอายุ 1 ปี โดยประมาณ สังเกตได้จากปมรากจะมี ข น า ด เท่าเม็ดสาคู ตัดให้มีขนาดประมาณ 70 ซม. แล้วใส่กิ่งลงในถัง เติมน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงรากไว้เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความชื้น

2. จากนั้นนำแผ่นพลาสติกคลุมถังน้ำไว้ นำส า ย รั ด มารัดให้รอบปากถังให้แน่น โดย 1 ถัง ให้ใส่กิ่งไผ่ป ร ะ ม า ณ 100 กิ่ง หรือน้อยกว่า

3. ตั้งถังทิ้งไว้ประมาณ 20 วัน การบ่มรากนี้จะช่วยกระตุ้นกิ่งแขนงให้เกิดราก

4. เมื่อครบ 20 วัน เปิดถังออกดูจะพบว่ามีรากไผ่ขึ้นมากมาย ตารากก็เปล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

5 . ขั้นสุดท้ายให้นำกิ่งไผ่ลงปลูกในถุง ป ลู ก โ ร ย ปรุงดินสำหรับปลูก ดังนี้ ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 อย่างละเท่า ๆกัน โดยระหว่างชำให้ตั้งถุงปลูกไว้ในที่ห่างไกล ห ลี ก เ ลี่ ย งแสงแดด รอจนรากขึ้นเต็มถุงก็ ส า ม า ร ถ นำลงปลูกต่อไปได้เลยค่ะ

เป็นเทคนิคใหม่ที่ปักชำกิ่งไผ่แบบไม่ใช้ดิน และได้ผลรวดเร็ว สำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองไปทำกันดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : ยูทูปชาแนลช่อง Piak1125

เรียบเรียงโดย poobpub.com