9 ภาพ ช่วยเรียกเงินเรียกทอง เสริมบารมี ควรหามาติดเอาไว้ที่บ้าน มีสักภาพก็ยังดี

ติดบ้านเอาไว้ 9 ภาw ช่วยเรียกเงินเรียกทอง เสริมบารมี

การเสริมฮวงจุ้ยในบ้านด้วย ภาพ ม ง ค ล นอกจากจะช่วย เสริมดวงการเงิน แล้ว ยังช่วยนำพาโชคลาภเข้าบ้านอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย และ 9 ภาพ ม ง ค ล ที่จะมาบอกกันในวันนี้จะมีอะไรบ้าง และควรติดในส่วนไหนของบ้านมาดูกันเลยค่า

1 ภาพปลาคาร์ฟ

เปรียบเสมือนกับการไม่ยอมแพ้อุปสรรค

ควรติดตรงไหน: ฝาผนังด้านทิศตะวันออกของร้านค้า หรือด้านขวามือของโต๊ะเก็บเงิน

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ห้ามติดภาพเหนือเตียงนอนเพราะปลาเป็นสั ต ว์ที่ไม่ อ ยู่นิ่ ง จะส่งผลให้การเงิน รั่ วออก ควบคุมไม่ได้ มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากมาย

2 ภาพเรือสำเภา

เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นการทำมาค้าขายต่างแดนมักใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะในการขนสินค้า เดินทางทำมาค้าขาย จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ตามความเชื่อมงคลหมายถึง การทำมาค้าขายที่ราบรื่น ไร้อุปสรรค มีเงินทองมั่งคั่ง ได้ผลกำไรงาม

ควรติดตรงไหน: โดยส่วนใหญ่นิยมติดตั้งทางทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเสริมฮวงจุ้ย

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ห้ามเป็นภาพที่ หั น หั วเรือออกนอกบ้านเป็นอันขาด

3 ภาพนกยูง

จะช่วยป้ อ ง กั นการท ร ย ศ ไม่ซื่อ สั ต ว์จากบริ ว า ร ลูกน้อง และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งยังช่วยเสริมความเจริญในด้านการเงินอีกด้วย

ควรติดตรงไหน: โถงทางเดินเข้าบริษัท หากใครอ ย า กเ ส ริ ม ด ว ง เรื่องความรักให้ใช้ภาพนกยูงคู่ หรือนกยูงรำแพน

ระวังเรื่องนี้หน่อย: อ ย่ าให้ภาพเก่าหรือสกปรก เพราะจะทำให้เกิดความอั ป ม ง ค ลทันที

4 ภาwต้นไผ่

ต้นไผ่เป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปี แม้ในฤดูหนาวต้นไผ่ก็จะไม่ แ ห้ ง ต า ย ลำต้นตรง และเมื่อโดนลมต้นไผ่ก็จะโอนอ่อนพริ้วไหวไปกับสายลม ตามความเชื่อ ม ง ค ล จึงหมายถึง ความก้าวหน้า การเจริญรุ่งเรืองอ ย่ า งไม่หยุดยั้ง ความซื่อสัตย์ไม่ ค ด โ ก ง

ควรติดตรงไหน: ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ห้ามเป็นภาพต้นไผ่ที่ลำต้นแตกหัก

5 ภาพตะกร้าผลไม้

ผลไม้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ หากจะให้ดีในภาพควรมีผลไม้ดังนี้ กล้วย, แอปเปิ้ล, สาลี่, ส้มสีทอง, องุ่น ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดมีความหมายดังนี้

กล้วย หมายถึง การกวักโ ช ค ลาภเข้ามา การมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

แอปเปิ้ล หมายถึง ความสันติสุข

สาลี่ หมายถึง โ ช ค ลาภเงินทอง

ส้มสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็น ม ง ค ล

องุ่น หมายถึง ความเพิ่มพูนเงินทอง

ควรติดตรงไหน: ห้องอาหาร

ระวังเรื่องนี้หน่อย: เลี่ยงภาพผลไม้ที่แห้งเฉา

6 ภาwเสือ

เสือเป็นสั ต ว์ นั ก ล่ าที่น่าเกรงขาม ตามความหมายตาม ม ง ค ล เป็นสัญลักษณ์ของผู้ทรงอำนาจ ผู้นำ จึงใช้ตกแต่งห้องเพื่อเสริมบารมี ส่งเสริมธุรกิจเจรจาให้สำเร็จลุล่วงราบรื่น ทั้งยังช่วยปัดเป่า ภู ติ ผี ปี ศ า จ สิ่งชั่ วร้ า ย

ควรติดตรงไหน: ควรติดในห้องผู้บริหาร

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ให้เลือกรูปเสือที่มีลักษณะสง่าน่าเกรงขาม เลี่ยงลักษณะนิสัยที่ดุ ร้ า ย เพราะจะส่งผลให้ลูกค้าหรือบริวารเกิดความกดดัน

7 ภาwม้า 8 ตัว

หมายถึง การประสบความสำเร็จทางธุรกิจ การค้า การเลื่อนตำแหน่งได้อ ย่ างรวดเร็ว จำนวนของม้าในภาพควรมี 8 ตัว นั่นหมายถึงความสำเร็จจากทุกทิศ

ควรติดตรงไหน: ควรให้ตัวม้าวิ่งเข้าบริษัท หรือวิ่งเข้าตัวบ้าน เพื่อเรียกโ ช ค และเงินทองให้ไหลมาเทมา

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ไม่ควรติดตั้งภาพในทิศทางที่ม้าวิ่งออกนอกบริษัท หรือนอกบ้าน เพราะจะหมายถึงเงินทองที่รั่วไหลออกไป

8 ภาwน้ำตก

น้ำตกเป็นสถานที่ที่มีการไหลเวียนของพลังงาน ตามความหมาย ม ง ค ล เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกโ ช ค ลาภเงินทองเข้าร้าน

ตำแหน่งติดตั้ง หลังโต๊ะ หรือเคาน์เตอร์เก็บเงิน

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ติดตั้งไม่ให้สายน้ำในภาพไหลออกนอกร้านค้า หรือนอกบ้านในภาพด้านปลายของน้ำตกควรมีแอ่งน้ำรับรองและไม่เอ่อท่วมออกมา

9 ภาwมังกร

มังกรเป็นสัตว์ ม ง ค ล ตามความเชื่อของชา ว จี น ทั้งยังเป็น สั ตว์ เ ท พศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของโ ช ค ลาภ บารมี ความรุ่งเรือง

ควรติดตรงไหน: ทิศตะวันออกของบริษัท หรือบ้าน และให้หันหัวเข้าด้านใน

ระวังเรื่องนี้หน่อย: ห้ามติดตั้งไว้ในห้องนอนเด็ดขาด