ฮ อ ร์ โ ม น นมสด รดต้นผักผลไม้ งบแค่ 30 บาท ใช้ได้เลยไม่ต้องรอหมัก รดทุก 7 วันผลดก ต้มงาม

ฮ อ ร์ โ ม น นมสด คือการเอานมสดมาหมักด้วย จุ ลิ น ท รี ย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็น อ า ห า ร ของ จุ ลิ น ท รี ย์และ ป้ อ ง กั น การเน่าเสีย เมื่อเราเอาไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุ อ า ห า ร ที่อยู่ใน ฮ อ ร์ โ ม น นมสดไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย

เมื่อเอาไปใช้กับผักกินใบ จะทำให้ผักมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยยิ่งขึ้น

หลายบ้านแน่นอนว่ามีการดื่มนมแน่นอนอยู่แล้ว แต่เคยเป็นไหมคะบางทีดื่มไม่หมดจนนมหมดอายุไปเลยก็มี เหลือทิ้งเยอะมาก วันนี้คนบ้านนอกจึงขอนำเสนอสูตรทำ ฮ อ ร์ โ ม น นมสด ที่สามารถนำนมหมดอายุมาทำได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียของ ทั้งยังเป็นของดีในสวนอีกด้วย

ส่วนผสม

1 นมสดรสจืด 1 ลิตร

2 เครื่องดื่ ม ชูกำลั ง 1 ขวด

3 ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

4 ขวดพลาสติก 1 ใบ

วิธีทำ

เพียงนำนมสดรสจืด 1 ลิตร เครื่องดื่ ม ชูกำลั ง 1 ขวด ผงชูรส 5 กรัม จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมด ผสมให้เข้ากัน โดยการเทรวมกันแล้วเขย่าขวด เพียงเท่านี้ก็จะได้ ฮ อ ร์ โ ม น น้ำนมสดสูตรเข้มข้น สำหรับการใช้บำรุงในต้นผัก ผลไม้ ซึ่งเกษตรก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องหมัก

การเอาไปใช้

เพียงนำ ฮ อ ร์ โ ม น นมสดที่ได้ ในปริมาตร 2OO ซีซี ผสมน้ำเปล่า 2O ลิตร จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากัน ให้ฉีดพ่นในผักผลไม้ทุกๆ 7 วัน ตั้งแต่เวลา O5.OO- 8.OO น.

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของ ฮ อ ร์ โ ม น นมสด : ฮ อ ร์ โ ม น นมสดเป็นการย่อยสาร อ า ห า ร ในน้ำนมโดยการหมัดด้วย จุ ลิ น ท รี ย์ที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ เพื่อให้มีขนาดเล็กอยู่ในรูปของคีเลทหรือโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อให้พืชสามารถเอาไปใช้ได้โดยง่าย

ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อพืชและดินของ ฮ อ ร์ โ ม น นมสด :

เป็นธาตุ อ า ห า ร พืชทั้งธาตุหลักและธาตูรอง

พืชสามารถดุดซึมธาตุ อ า ห า ร ไปใช้ได้โดยง่าย

เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็ว

เร่งการแตกยอดใหม่ และเพิ่มการแตกกอของพืช

เพิ่มจำนวนการออกดอก และทำให้ก้านดอกแข็งแรงไม่ร่วงหล่นง่าย

ทำให้ไม้ผลมีผลรสหวานกรอบอร่อย และผักกินใบทำให้ใบกรอบหวาน

เป็น อ า ห า ร เสริมพืช เป็นโปรตีนสำหรับพืชราคาถูก

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก