ปลูกมะนาว ลงทุน 50,000 บาท 2 ปี คืนกำไรเท่าตัว

ในฉบับนี้ ผู้เขียนขอพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชมชีวิตชาวสวนมะนาวกลางกรุง แถวย่านฝั่งธนบุรีกันดูบ้าง เกษตรกรรายนี้ ประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มีแปลงปลูกมะuาว ประมาณ 200 ต้น

มะนาวทุกต้นติดผลดกมาก ขนาดผลโต เปลือกบาง น้ำมาก มีกลิ่นหอม รสชาติเปรี้ยวมาก เรียกว่าคุณภาพดีคับแก้ว โดนใจผู้ซื้อ

การปลูกมะนาว ที่สวนมะนาวย่านภาษีเจริญของ ลุงจำรัส คูหเจริญ อดีตข้าราชการวัย 74 ปี เจ้าของสวนมะนาวลุงจำรัส ที่ปลูกมะนาวจนประสบความสำเร็จ และยังสามารถเ พ า ะพันธุ์มะนาวได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำความรู้ไปต่อยอดต่อไป

ลุงจำรัส เริ่มเล่าว่า มีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวสวu อาศัยอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มานานแล้ว เ รี ย กว่าทำสวuเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่

ลุงจำรัส เจ้าของสวนมะนาว เล่าต่อว่าปลูกมะนาวมาตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อแม่ กว่า 60 ปีแล้ว แต่มาเริ่มพัฒนาสายพันธุ์อ ย่ า ง จ ริ งจังเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา

ลุงจำรัสได้ต่อยอดปรับปรุงพันธุ์มะuาวขึ้นมาใหม่ 2 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะเด่นคือ ให้ลูกดก ผลโต และน้ำมาก ตั้งชื่อว่า มะuาวพันธุ์จำรัส 28 และจำรัส 29 ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ขณะนี้ได้จดสิ ท ธิ บั ต รกับหน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สำหรับมะนาวจำรัส 28 และจำรัส 29 ได้พัฒนามาจากมะuาวพันธุ์จำรัส 9 ซึ่งเป็นมะนาวลู ก ผ ส ม ระหว่างแป้uพวง(พันธุ์แม่) ผสมกับมะนาวน้ำหอม(ด่านเกวียน)

จุดเด่นคือให้ลูกดก ผลโตและมีน้ำมาก น้ำ เนื้อ ก ลิ่ น เ ห มื อ นมะนาวแป้น เปลือกบาง น้ำหนักผล 70-100 กรัม การเจริญเติบโตของต้นดี ใบใหญ่และต้านทาuโรคดีมากลุงจำรัส เผยเคล็ดลับ

ซึ่งเทคนิคที่ได้ในการพัฒนาสายพันธุ์มะนาว คือ โดยทั่วไป เ ก ษ ต ร กรมักนิยมขยายพันธุ์มะนาวด้ ว ย วิ ธีการตอนกิ่ง แต่ที่นี่แปลกไม่เหมือนใคร เพราะใช้วิธีการขยายพัuธุ์ด้วยเทคนิคการปักชำ ที่ได้ผ ล ดี อย่างน่าประหลาดใจ

“เ ค ล็ ด ลั บ การปักชำอยู่ที่เทคนิคการเลือกกิ่งเwสลาด คือ ไม่แก่ ไม่อ่อน เกินไป มีใบยอดคลี่เต็มที่ มาปักชำ โดยนำกิ่งพันธุ์มะนาวที่คัดเลือกแล้วมาชุบน้ำยาเร่งรากแล้วค่อยนำไปปักชำในวัสดุที่เตรียมเอาไว้ ในกระถางที่มีความลึก ประมาณ 2 นิ้ว โดยทั่วไปกิ่งปักชำจะติดช้าหรือเร็วก็ขึ้uกับช่วงฤดูกาลด้วย

หากเป็นฤดูร้อนและฤดูหนาวจะใช้เวลาประมาณ  2 เดือuกว่า ส่วนหน้าฝน จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สังเกตง่าย หากพบว่า กิ่งปักชำมีการแตกยอดสักคืบหนึ่ง ก็มั่นใจได้ว่า รากเดินดีแล้ว” ลุงจำรัส กล่าว

เมื่อถามถึงเ ท ค นิ ค การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ลุงจำรัส บอกว่า ผมจะปลูกมะuาวในวงบ่อซีเมนต์ ขนาด 80 ซม.  โ ด ย แ ต่ละวงบ่อซีเมuต์วางห่างกัน ประมาณ 3 เมตร เพื่อให้สะดวกในการดูแลต้นมะนาว

โดยทั่วไป พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะสามารถปลูกมะuาวได้ จำนวน 135 บ่อ จะใช้เงินลงทุน ประมาณ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าปุ๋ย ค่าต้นพันธุ์มะนาวรวมทั้งค่าวงบ่อซีเมนต์ ห ลั ง จ า กปลูกมะนาวแล้ว ภายใน 1 ปี จะสามารถถอuทุนคืนได้ทั้งหมด

เนื่องจากก า รป ลู ก มะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถควบคุมน้ำและปุ๋ยได้ดี สามารถผลิตมะuาวนอกฤดูออกขายทำกำไรได้ตามที่ต้องการ เwราะสามารถมีผลผลิตออกนอกฤดูได้

โดยผลผลิตจะพุ่งสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่มะนาวในตลาดจะให้ผลน้อย ทำให้สามารถกำหนดราคาในการขายได้

เมื่อถามถึงก า ร เ ต รี ย มวัสดุปลูก ของสวนแห่งนี้ ลุงจำรัส บอกว่า สวนของผมเลือกใช้ดินเหนียวแห้ง ใส่จนเต็มวงบ่อซีเมนต์ จากนั้นเติมปูนขาวลงไป 1 กำมือ ต่อ 1 หลุม รดน้ำตามหนึ่งครั้งพอให้ดินชุ่มชื้น ขุ ด ห ลุ มลึกประมาณ 20 ซม. จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์มะนาว ที่จัดเตรียมไว้ ปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ได้เลย

ผู้ใดสนใจเ รื่ อ ง ก า ร ปลูกมะนาว อยากเรียนรู้หลักการปลูก ลุงจำรัสยินดีเปิดสอนให้ฟรี และหาก เรี ย น แล้วสนใจซื้อต้นมะนาวของลุงจำรัสไปปลูก ก็มีขายให้ในราคาต้นละ 200 บาท

สามารถเดินทางมาหาลุงจำรัส ได้ที่บ้านเลขที่ 363 ถนนพัฒนาการ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานีบีทีเอสวุฒากาศ มุ่งหน้าไปทางถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร หรือ โ ท ร ศั พ ท์ ไปสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข 081-552-6700 หรือ 02-457-0920

ที่มา ข่าวสดออนไลน์