เลิกทำนา! มาปลูก ”ไผ่ตงลืมแล้ง” ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย รับทรัพย์เดือนละ 7หมื่น

สำหรับใครที่ยังไม่มีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงครอบครัว อยากแนะนำให้ลองมาปลูกไผ่ สร้างรายได้กันดีกว่า ไผ่สายพันธุ์ ไผ่ตงลืมแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด เพราะมีจุดเด่นสำคัญคือ ให้หน่อดก และออกหน่อนอกฤดูได้ดีกว่าพันธุ์อื่นๆ

นางอุดม เปียผล อายุ 59 ปี เ ก ษ ต รกรชาวนา เกษตรกรบ้านเลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เ ก ษตรกร ทำนามานาน มีนา 30 ไร่ ต้องคลุกคลี กับยา กับส า ร เ คมีหน้าแล้งภัยแล้งขาดน้ำแย่งน้ำกันทำนาบ้าง ข้าวขายได้ไม่มีราคา

มีปัญหาข า ด ทุนตลอด ต่อมา ลูกชายของนางอุดม เปิดดูช่องทางหากินทางอินเตอร์เน็ตต ล อ ด จึงแนะนำบอก นางอุดม คุณแม่ ให้เลิกทำนาหันมาปลูกไผ่ตงลืมแล้งแทน

นางอุดม จึงได้ทำตามที่ลูกชายที่แนะนำ โดยลูกชายช่วยหาพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งมาให้ปลูก เริ่มแรกปลูกไผ่ตงลืมแล้ง จำนวน 3 ไร่ พลิกพื้นดินที่ทำนามาตลอดชีวิตหันมาพลิกพื้นดินปลูกไผ่ตงแทน

เพื่อนบ้านก็ดูถูก ว่าบ้า ที่เ ลิ กทำนาหันมาปลูกไผ่ตงแทน ใช้น้ำจากคลองชลประทาน คลอง 23 ขวา ใช้น้ำน้อย แ ล ะไผ่ตงลืมแล้ง มีจุดเด่นเรื่องหน่อโต คุณภ า พ ดีและให้ผลดกกว่าไผ่พันธุ์อื่นๆ หลายเท่าตัว

นอกจากนี้ ไผ่ตงลืมแล้งยังมีคุณสมบัติเด่นสำคัญ คือทนทานต่อปัญหาน้ำท่วมได้ดีมากและสามารถนำไปแปรรูปอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งต้ม แกง ซุป หมก ผัด ต้มกระดูกหมู รวมทั้งแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง แต่ละปีหน่อไม้ดองมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากทีเดียว

นางอุดม ปลูกไผ่ตง 3 เดือนแรก ต้นไผ่เริ่มออกลำ 7 เดือนก็เก็บหน่อไม้ขายได้ หมายถึง ตั้งแต่เรื่องปลูก จนสามารถเก็บหน่อไม้ขายได้ ใช้เวลาเพียง 7 เดือน

ขณะนี้ นางอุดม รวมปลูกไผ่ตงลืมแล้ง จำนวน 7 ไร่ เก็บหน่อไม้ได้ วันละ 80-100 กว่ากิโลกรัม ขาย กก. ละ 25 บาท มีพ่อค้ามารับถึงบ้าน ไม่พอขาย

ตลาดต้องการ หน่อไม้นอกฤดูจำนวนมาก เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง ไม่ต่ำกว่า 40-80 บาท/กิโลกรัม แต่การผลิตหน่อไม้นอกฤดูยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

แรกๆ เก็บหน่อไม้ขายได้ กก. ละ 30บาท ใน 3 ไร่ เก็บหน่อไม้ขาย วันเว้นวัน เก็บหน่อไม้ได้ วันละ 50-70 กิโลกรัม ต อ นนี้ราคาหน่อไม้เหลือ กก.ละ 25 บาท และ ได้ปลูกไผ่เพิ่ม อีก 4 ไร่

นอกจากนี้ ยังข า ยกิ่งพันธุ์ กิ่งละ 50 บาท มีสั่งซื้อกิ่งพันธุ์มาทางไปรษณีย์ มีส่งซื้อกิ่งพันธุ์มา หลายจังหวัด ก็จัดส่งให้ทางไปรษณีย์พ ร้ อ ม คู่มือการปลูก

เบอร์โทรศัพท์ โทรมาป รึ กษาขอคำแ น ะนำวิธีการปลูก ก า รดูแลได้ตลอด และว่า ช่วงนี้หน้าแล้งหน่อไม้เขาไม่ค่อยมี แต่ห น่ อไม้ไผ่ตงลืมแล้ง เรามีขายตลอด ไม่พอขาย ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย

ใน 7 ไร่ เก็บขาย วันเว้นวัน วันละ 80 ถึงกว่า 100 กก. เดือนที่แล้วที่ผ่านมา ลูกชาย ทำบุญชีดู พบว่า เ ดื อ นที่แล้วขายหน่อไม้ กิ่งไม้ ได้ กว่า 70,000 บาท
 
ที่มา มติชนออนไลน์