2 วิธีการ ทำให้ ส ะ เ ด า ออกดอกนอกฤดู

สะเดานั้นเราสามารถทำให้ออกนอกฤดูได้ แม้จะเป็นสะเดาธรรมดาก็ทำได้ การทำสะเดาให้ออกดอก โดยหลักการก็เหมือนกับการบังคับดอกไม้ผลทั่วไป และวันนี้เรามี 2 วิธีทำให้สะเดาออกดอกนอกฤดูกันค่ะ มาดูกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีสะเดาทานนอกฤดูกาลได้ มาดูกันเลยจ้า

เคล็ดลับที่ 1 ควั่นเปลือกลำต้น

เลือกต้นสะเดา วิธีการที่จะทำให้วิธีการทำให้สะเดาออกนอกฤดูอย่างได้ผล โดยให้คัดเลือกต้นสะเดาที่อายุ 3-5 ปี ขึ้นไปและมีลำต้นที่สมบูรณ์ ถ้าใช้ต้นสะเดาที่อายุน้อยกว่านี้อาจทำให้ ต้ น โ ท ร ม และไม่รอดได้

เมื่อเลือกต้นสะเดาได้แล้วให้ควั่นเ ป ลือก โดยให้วัดความสูงจากโคนต้นขึ้น มาประมาณ 1 เมตร ถ้าต่ำกว่านั้นอาจทำให้ต้นโทรมได้ แล้วใช้เลื่อยขนาดเล็กเ ลื่อยบากลึกเข้าไปถึงเ ปลือกนอกของลำต้น ส ะ เ ด า จนถึงแกนไม้ต้นสะเดา การทำแบบนี้จะเป็นเคล็ดลับในการตัดท่อน้ำเลี้ยงเปรียบเ สมือนการแกล้งต้นสะเดาให้รีบออกดอก

และอีกขั้นตอนหนึ่งคือเลือกกิ่ง เราสามารถเลือกให้สะเดาออกกิ่งไหนก็ได้ โดยทำเช่นเดียวกันคือ เลื่อยบากกิ่งตัดท่อน้ำเลี้ยงเช่นกัน สะเดาก็จะออกดอกตามกิ่งที่เราเลือกไว้นั่นเองค่ะ

เคล็ดลับที่ 2 รูดใบงดให้น้ำ

เลือกต้นสะเดาที่มีอายุ 2 – 3 ปีขึ้นไป เลือกต้นที่ ส ม บู ร ณ์ ใ บและกิ่งเยอะจะเ หมาะที่สุด โดยวิธีการรูดใบ ให้ทำการรูดใบแขนงออกให้หมดเหลือไว้แค่ยอดเท่านั้น โดยให้ทำแบบนี้ทุกกิ่ง วิธีนี้คือเ ป็นอีกหนึ่งวิธีการ แ ก ล้ ง ต้นสะเดาให้ออกดอก

อีกขั้นตอนคืองดให้น้ำ

หลังจากรูดใบแล้วให้ทำการงดการให้น้ำเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม จะทำให้สะเดาเริ่มหาวิธีเอาตัวรอดและเร่งออกยอดและดอกนอกฤดู โดยวิธีนี้เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 สัปดาห์ ต้ น ส ะ เ ด า ก็จะเริ่มเกิดยอดออ กมาให้เห็นค่ะ

2 เคล็ดลับที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ เป็นวิธีการของเกษตรกรผู้ปลูกที่ได้ทดลองเร่งให้สะเดาออกนอกฤดูอย่างได้ผล ลองนำไปทำดูนะคะคราวนี้ก็ไม่ต้องรอ กินสะเดาตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียวอีกแล้วค่ะ

เรียบเรียงโดย poobpub.com

ที่มา รักบ้านเกิด, postnoname