ปลูกผักเสี้ยนดอง ข า ย 1 ไร่ สร้าง ร า ย ได้หลักหมื่นต่อเดือน

ประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ แม้ว่าจะไม่มีเงินเลยแต่หากมีที่ดินทำกิน ก็สามารถปลูกผักเลี้ยงปลา อาศัยอยู่ในชนบทได้อย่างมีควมสุข

วันนี้คนบ้านนอกมีไอเดียเกษตรมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะ ซึ่งเป็นไอเดียของเกษตรกรไทยบ้านๆ ที่มีพื่นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และนำพื้นที่ไปปลูกผักเสี้ยนขาย ซึ่งผักเสี้ยนดอง เป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของไทยเรา

เกษตรกรเล่าว่า การปลูกผักเสี้ยนไม่ยาก เริ่มจากเตรียมดิน ด้วยการไถดะ และตากเอาไว้ 1O วัน จากนั้นไถแปรอีกครั้งหนึ่ง และปรับปรุงดิน เติ ม ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย หมักให้เรียบร้อย จากนั้นนำเมล็ดผักเสี้ยนหว่าน 3 กก / 1 ไร่

รดน้ำให้ชุ่มประมาณ 7 วันจะเริ่มงอก หลังจากนั้นรอให้โตสัก 4 นิ้ว รดด้วยน้ำหมักชีวภาพทุกวัน จะโตไว

รดน้ำต่อจนอายุครบ 4O วันก็เก็บเกี่ยวได้ 1 ไร่ จะได้ประมาณ 1OO กก.

พอเก็บเกี่ยวแล้ว รอประมาณ 3-4 วันค่อยเก็บเกี่ยวรอบถัดไป หลังจากเก็บขายแล้วอย่าลืมรดน้ำให้ชุ่ม รดมากกว่าตอนที่เก็บครั้งแรก เพราะพืชต้องการน้ำมาก พื้นที่เยอะ ใช้สปริงเกอร์จะดีที่สุด

การเก็บเกี่ยวควรทำในตอนเช้า จะได้ไม่ร้อนมากและยอดไม่ไหม้หากโดนแดดมากเกินไปก็จะไม่แตกยอดใหม่ เดือนหนึ่งเก็บได้ 3-4 ครั้ง และการปลูก 1 ครั้งเก็บได้นาน 4 เดือนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย ถ้าหมดอายุแล้วก็ไถกลบเริ่มต้นใหม่เหมือนครั้งแรก

แต่คราวนี้ไม่ต้องซื้อเมล็ดมาหว่านแล้ว เพราระหว่างที่เราไถกลบนั้น ก่อนไถเราดูก่อนว่ามีดอกและออกฝักให้แก่จัด เราจะได้เมล็ดจากฝักพวกนัั้น

ปลูก 3 รอบควรสลับปลูกพืชตระกูลทั่วแทน 1 รอบเพื่อรักษาดิน

ผักเสี้ยดิบ 1 กก. ขายปลีกได้ กก. ละประมาณ 4O บาท ขายส่งได้ประมาณ กก. ละ 3O บาท

แต่ถ้าดองแล้วจะได้ราคาดีกว่านั้นมาก

เกษตรกรบอกว่า 1 ไร่ ตัดได้แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1OO กก. หากขายปลีกเท่ากับกก.ละ 4O บาท ก็จะได้เงิน 4OOO บาท หากขายส่งตกราคากก.ละ 3O บาท ก็เท่ากับ 3OOO บาท เดือน 1 ตัดได้ 8-1O ครั้ง คิดแค่ราคาส่ง ก็มีรายได้แล้ว เดือนละ 24OOO บาท