แนวทางเกษตร 1 ไร่สร้างรายได้กว่า 6 แสน บ า ท ต่อปี

เกษตรพอเพียง คือการทำเกษตรกรรมโดยน้อมนำเอาพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ เพื่อให้ประชาชนก้าวทีละก้าว เริ่มจากพอเพียงแล้วจึงขยายผลต่อไป โดยการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น

วันนี้เรามีตัวอย่างเกษตรกรที่ทำเกษตรพอเพียงและสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นที่เกษตรเพียง 1 ไร่มาฝากพี่น้องกันค่ะ

คุณลุงประทีป เจ้าของสวน พออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีที่ดินเพียง 1 ไร่ แต่ปีๆ หนึ่งทำงานได้หลายแสน

โดยพื้นที่ 1 ไร่ของคุณลุงประทีปนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1

ลุงประทีปแบ่งไว้ 4 ตรว. เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นพื้นที่ทำ ปุ๋ ย หมัก และน้ำหมักชีวภาพ พวก ส า ร กำจัด แ ม ล ง และ ศั ต รู พืชต่างๆ ที่ทำกันเองภายในสวน ไม่ได้ใช้ ส า ร เคมีอะไร

ส่วนที่ 2

ส่วนนี้ลุงแบ่งไว้ปลูกพวกพืชผักสวนครัวของไทย แบ่งเป็น

– มะละกอ 200 ต้น เก็บผลผลิตขายได้ทุกวัน วันละกว่า 20 กิโฃกรัม ขายได้กิโลละ 15 บาท

– ผักอื่นๆ เก็บขายได้ตลอดปี สร้างรายได้ให้ลุงรวมๆ แล้วเฉลี่ยต่อเดือน 24,000 บาท

ส่วนที่ 3

ลุงประทีปแบ่งไว้ 2.5 ตรว. เพื่อเตรียมไว้สำหรับเลี้ยง สั ต ว์ แบ่งเป็น

– เป็ดไข่ 10 ตัว

– ไก่ไข่ 10 ตัว

ซึ่งเป็ดและไก่ของแกออกไข่ทุกวัน มีแม่ค้ามารับได้เงินอีกเดือนละ 1000 บาท

ส่วนที่ 4

ลุงประทีปแบ่งไว้เพื่อทำบ่อเลี้ยง สั ต ว์ น้ำ ได้แก่

– บ่อปลาดุก ขนาด 2 ตรว. มีพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ลุงจะขายแต่ลูกปลา ซึ่งรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

– บ่อกุ้ง ซึ่งลุงก่ออิฐเอง เลี้ยงกุ้ง 4 ชนิด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกรามแดง กุ้งแม่น้ำ และกุ้งฝอย

นอกจากนี้ลุงยังเลี้ยงปลาคาร์ฟ ปลาตะเพียน ปลานิล หอยขม หอยโข่ง โดยทำบ่อดินให้อยู่ เลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติไม่ได้ให้กินอาหารเม็ด ให้กินแหน กินสาหร่ายแทน

พืชน้ำได้แก่ ผักกระเฉด ผักบุ้ง

นอกจากนี้ลุงยังปลูกข้าวอีกด้วย และเอารวงข้าวไปให้ สั ต ว์ น้ำกินได้

รายได้อื่นๆ ที่ลุงได้ใน 1 ปี

1 จับกุ้งก้ามกรามแดงขาได้ประมาณ 150,000 บาท

2 จับกุ้งก้ามกรามขายได้ 2 ครั้งต่อปีเป็นเงินประมาณ 14,000 บาท

3 จับกุ้งแม่น้ำขายได้ประมาณปีละ 2,400 บาท

4 ปลาตะเพียนและปลานิล จับขายได้ปีละประมาณ 2,400 บ าท

5 ปลาคาร์ฟ จับไปขายร้านปลาสวยงามตัวละ 80 บ าท

6 หอยขมและหอยโข่ง ขายได้อาทิตย์ละ 200-300 บาท โดยเฉลี่ยปีละ 26,000 บาท

โดยรวมๆ แล้ว ทั้งผัก ปลา สั ต ว์ น้ำ ปลาสวยงาม และปลูกข้าวกินเอง แถมทำพวก ปุ๋ ย หมัก นำ้หมักชีวภาพขาย ลุงประทีบสร้างรายได้กว่าปีละ 6 แสนบาทเลยทีเดียว โดยใช้พื้นที่ของตัวเองขนาด 1 ไร่เท่านั้นเองค่ะ

เห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีที่ดินกว่า 100 ไร่เลย มีแค่นี้แต่หากรู้จักพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เราก็สามารถสร้างรายได้ต่อปีหลายแสนบาทเลยทีเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เห็นว่า มันมีคนทำสำเร็จ ทำเกษตรมันไม่ง่ายหรอกนะคะ แต่ถ้ามีคนทำได้มันก็คงจะไม่ยากจนเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะทำได้

คนทำเกษตร ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี บางคนทำแล้วรวย บางคนทำแล้วพอมีพอกิน บางคนทำแล้วเจ๊งก็มีค่ะ

อย่างไรก็ตามหากเพื่อนๆ สนใจอยากแนะนำให้ลองปลูกอะไรที่กินเป็นประจำก่อน เช่นพริก มะนาว หอม ข่า ตะไคร้ ต้นหอม ผักชี เป็นต้น

ขอบคุณที่มาข้อมูลและรูปภาพ