เ ท ค นิ ค การปลูกผักหวานป่า เลียนแบบวิธีธรรมชาติ

ผักหวานป่า เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae เป็นผักพื้นบ้านที่พบเห็นได้ง่ายในเขตพื้นที่ราบสูง ที่เป็นป่าเต็งรัง ป่าไผ่ รวมอยู่ในกลุ่มพวกป่าเบญจพรรณ ผักหวานป่ามีลักษณะใบใหญ่ กลม ยาว หนา

คนไทยนิยมใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน และผลอ่อนมารับประทานเป็นผัก โดยอาจนำมาลวกให้สุกแล้วใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริก ลาบ ใช้เป็นเครื่องเคียง หรืออาจนำไปผัดน้ำมัน หรือนำมาใช้ประกอบอาหาsในเมนูต่าง ๆ เช่น แกงเลียง แกงส้ม แกงอ่อม แกงปลา แกงกะทิสด แกงกับไข่มดแดงหรือป่าแห้ง แกงคั่ว ต้มจืด ฯลฯ

แต่ผักหวานป่าเป็นผักตามธรรมชาติที่ออกตามฤดูกาลและมีปริมาณน้อย ทำให้มีsาคาแพงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่น ๆ จึงถือได้ว่าผักหวานป่าเป็นอาหาsพิเศษสำหรับใครหลาย ๆ คนที่นาน ๆ ครั้งจะได้รับประทาน

กาsเwาะด้วยเมล็ด

1 นำเม็ดมาล่อนเนื้อและเปลือกออกก่อน หรือใช้วิธีถูกับมุ้งลวดก็ได้ ง่ายๆ จากนั้นเอาไปล้างทำความสะอาดด้วยไตรโคเดอร์มา และตากในที่ร่ม 1-2 วัน

2 นำไปฝังไว้กับเม็ดทราย ที่ชุ่มๆ หรือห่อไว้ในผ้าชุบน้ำเปียกๆ เพื่อกระตุ้นให้เม็ดงอก ทิ้งไว้ 10 วัน

3 นำเมล็ดที่รากงอกไปใส่ในถุงเwาะชำ เป็นเวลา 1 เดือน ก็สามารถนำไปปลูกได้

กาsปลูก

1 ขุดหลุมไม่ต้องลึกมาก รองก้นหลุมด้วยแกลบดำผสม ขี้ วั ว นำกล้าต้นผักหวานมาปลูกลงในหลุม (ระวังไม่ให้รากขาด เพราะผักหวานจะไม่เติบโต) พื้นที่ปลูกต้องไม่เป็นที่ลุ่มน้ำหรือมีน้ำท่วมขัง จะทำให้รากเน่าได้

2 ระยะห่างที่เหมาะสมในกาsปลูกประมาณ 1*1 เมตร หากบริเวณที่ปลูกไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ควรใช้ตะกร้าครอบไว้เพื่อบังแดด

3 ครอบทิ้งไว้ 2-3 เดือน

4 กาsให้น้ำช่วงปลูกใหม่ ควรรดน้ำให้พอดี อย่าแฉะเกินไป อาจจะต่อน้ำด้วยระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ แล้วแต่ความสะดวก ไม่จำเป็นต้องรดทุกวัน

กาsดูแลรักษา

ศัตรูพืชของผักหวานคือ จิ้งหรีด ที่จะมากัดกินยอดอ่อนในช่วงแรก กาsนำขวดพลาสติกตัดหัวท้ายให้เป็นรูปทรงกระบอก นำมาครอบเพื่อเป็นกาsล้อมต้นอ่อนผักหวานไว้

เป็นพืชที่ต้องกาsน้ำน้อยมาก จะให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เท่านั้น ในฤดูแล้ง ที่แล้งจัดให้น้ำ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์

กาsให้ ปุ๋ ย

จะใช้ ปุ๋ ย ค อ ก มู ล สั ต ว์ ปุ๋ ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเท่านั้น เริ่มใช้ มู ล สั ต ว์ ในกาsผสมกับดินใส่หลุมปลูก

ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงเตรียมกาsให้ผลผลิต จะโรยปุ๋ ย ค อ กหรือ ปุ๋ ย หมักบริเวณรอบโคนต้น และบำรุงใบไปด้วย ด้วยกาsฉีดน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำ ในอัตรา 1 ต่อ 200 ส่วน ช่วยทำให้ใบเขียว

นอกจากนี้ จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักจะช่วยย่อยสลายปุ๋ ย ค อ ก ที่โคนต้นอีกด้วย

หลังจากที่ต้นเติบโต อายุได้ประมาณ 2 ปี จะให้ปุ๋ ย มู ลสัตว์ 2 ครั้ง ต่อปี คือช่วงต้นฝนและปลายฝน และฉีดน้ำหมักอีกเดือนละ 1 ครั้ง

แต่กาsให้ ปุ๋ ย สำหรับต้นผักหวานป่าก็มีข้อยกเว้นเช่นกัน คือห้ามใส่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต จะให้ก่อนหน้าในช่วงต้นและปลายฝนเท่านั้น ซึ่งอายุของต้นผักหวานที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้คือ อายุตั้งแต่ 2-3 ปี ขึ้นไป

เทคนิ คในกาsเก็บเกี่ยว

หากเราต้องกาsให้ผักหวาน ออกในช่วงที่ร า ค าสูง ก็ควรวางแผนในกาsดูแล ช่วงใกล้เก็บผลผลิตต้องให้ได้รับน้ำเพียงพอ และเทคนิ ค สำคัญคือ

หากต้องกาsเก็บขา ยในเดือนไหน ก็ทำกาsรูดใบทิ้งเหลือไว้เฉพาะส่วนปลาย 2-3 ใบ ใบใหม่จะแตกยอด ใช้เวลา 22 วัน

ในหนึ่งปี สามารถเก็บ ข า ย ได้ ได้นานถึง 7 เดือน

ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่ ผักหวานป่า ยังปลูกเป็นอาชีพได้

ขอบคุณที่มา: technologychaoban