สู ต ร การทำ ถั่วงอกคอนโด ปลูกง่าย โตไว กำ ไ ร งาม

การเพาะถั่วงอกจุดสำคัญคือต้องมีกลิ่นเหม็นเขียวน้อยที่สุด เwราะการที่ถั่วงอกมีกลิ่นเหม็นเขียวน้อย จะแสดงถึงความส ดใหม่ และความน่ากินน่าทานมากขึ้น โดยขั้นตอน และ เ ท ค นิ ค การป ลูกถั่วงอก จะใช้ถั่วเขียวผิวดำ หรือถั่วแขก(ถั่วพม่า) เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ค่อยช้ำ แต่ข้อเสียคือจะโตช้ากว่าถั่วเขียวทั่วไป แต่ถั่วแขก(ถั่วพม่า) จะมีความแน่น ความแข็งแรง และน่ารับประทานมากกว่า (แล้วแต่ความสนใจ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งถั่วแขกและถั่วเขียวตามที่หาได้) ปกติถั่วเขียวทั่วไปจะใช้เวลาเพาะเป็นถั่วงอกประมาณ 72 ชั่วโมง แต่ถั่วแขกจะใช้เวลา 80 ชั่วโมงถึงจะงอก

ขั้นตอน

1 เตรียมบ่อปูนซีเมนต์ ขนาดไหนก็ได้

2 ตั ด กระสอบป่านเป็นวงกลมตามขนาดของบ่อซีเมนต์

3 ตั ด ตะแกรงพลาสติก หรือตะแกรงเกล็ดปลา ช่องรูขนาด 3mm ตั ด ให้เท่ากับกระสอบป่าน

4 ตั ด ตะแกรงลวด ต า ข่าย ขนาด ½”

5 นำ เ มล็ดถั่วแขกมาร่อนเอาส่วน แ ป ล ก ป ล อ ม และเศ ษอื่นๆอ อ ก และล้างทำความสะอาด

6 นำ เ มล็ดถั่วแขกที่ทำความสะอาดแล้ว มาแช่ในน้ำอุ่น ที่ มีอุณหภูมิประมาณ 40-45 องศา แช่ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง (อุณหภูมิของน้ำห้ามต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป เwราะหาก ต่ำไป จะ ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ไม่ได้ และถ้าสูงไป ทำให้ เ มล็ดถั่ว ต า ย เพาะไม่ขึ้น)

7 ต่อมานำตะแกรงลวด ต า ข่ายที่เตรียมไว้แล้ว มาใส่ในก้นบ่อซีเมนต์ เผื่อเป็นฐานป้องกันไม่ให้ถั่วงอกโดนก้นบ่อ(ชั้นที่1)

8 ใช้กระสอบป่านที่เตรียมไว้ ปูทับลงไปที่ตะแกรงลวด ต า ข่าย(ชั้นที่2)

9 นำตะแกรงพลาสติกปูทับลงไป(ชั้นที่3)

10 ขั้นตอนต่อมาหลังจาก วางฐานบ่อแล้วก็นำ เ มล็ดถั่วเขียวที่แช่ไว้ มาโรย บนตะแกรงที่เร าปูไว้ที่บ่อซีเมนต์ โรยอย่าให้หนามากและอย่าให้ทับกันจนเกินไป

11 ทำแบบเดิม โดยการนำตะแกรง ปูลงก่อนตามขั้นตอน และโรย เ มล็ดลงไป จนกว่าจะสูงเต็มบ่อซีเมนต์

12 ใช้น้ำธรรมดารถทุกๆ 3 ชั่วโมง จน เ มล็ดถั่วทุกชั้นเปียก ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ประมาณ 2-3 วันถั่วงอกก็จะ โต พ ร้อม ขาย

ทั้งนี้ ราคาต้นทุนของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน โดยประมาณแล้ว เ มล็ดถั่วงอกที่นำมาเพาะ 1 กิโล จะเพาะได้ต้นถั่วงอกประมาณ 7-8 กิโล

ขอบคุณที่มา