ปลูก “ยางนา” มีค่าดั่ง ท อ ง คำ จริงหรือ? พร้อมวิธีการปลูก

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่รีบเร่งทุกคนต่างหาวิธีที่จะหาวิธีการลงทุนและสร้างกำไรด้วยวิธีที่รวดเร็วที่สุด ผู้คนส่วนใหญ่จึงมองการลงทุนที่เรื่องระยะสั้นฉาบฉวยไปตามกระแส

แต่มีการลงทุนอีกชนิดหนึ่งที่น้อยคนจะเลือกวิธีการนี้ คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าระยะยาว การลงทุนวิธีนี้ใช้ “เวลา” ทำงานเป็นหัวใจหลัก กล่าวคือยิ่งเวลาผ่านไปนาน ผลตอบแทนก็ยิ่งสูง มูลค่า ท รั พ ย์ สิ น เติบโตตามเวลา ดังเช่นการปลูกต้นไม้มูลค่าสูง

สมมุติว่า

ในที่ดิน 1 ไร่ สามารถปลูกยางนาได้ 100 ต้น มูลค่าต้นไม้โตอายุ 30 ปีต้นละ 2 หมื่นบาท

การปลูก พืชระยะสั้น ที่ดิน 1 ไร่เก็บเกี่ยวผลผลติทุกปี มีกำไรปีละ 10,000 บาท
เมื่อครบ 30 ปี ต้นไม้สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 2 ล้านบาท ใน ข ณ ะ ที่พืชระยะสั้น 30 ปีผ่านไปทำมูลค่ารวมได้ 3 แสนบาท ต่างกันถึง 6.6 เท่า

ถ้าจะพูดอีกแบบหรือไม่โอเวอร์เกินไป ก็สามารถกล่าวได้ว่า การปลูกยางนานั้นมีค่าดังทองคำจริงๆ ลองคำนวณดูกันจ้า

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราควรแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนระยะยาวกับการปลูกต้นไม้
และวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปลูกยางนากันค่ะ

วิธีปลูกยางนาให้มีอัตราการรอด

– การขุดหลุมปลูก ลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุต แยกดินออกคuละครึ่ง ควรขุดดินทางทิศตะวันออกก่อuปsะมาณ 1 ส่วน แล้วขุดทางทิศตะวันตก อีก 1 ส่วน สลับกัuอย่างนี้จนกว่าจะลึก 1 ฟุต

– ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 กำมือให้ เ ข้ า กั น กับหน้าดิuที่ขุด

– กลบดิน โดยโดยเอาดิuฝั่งทิศตะวัuออกก่อน แล้วตามด้วยดินฝั่งทิศตะวันตก ทำจนเต็มพื้นที่หลุมนั้น

– ขุดหลุมขนาดเล็ก เพื่อนำต้นกล้าลงปลูก

– นำต้uกล้าไปแช่น้ำ 5 วินาทีก่อน จากนั้นค่อยๆดึงถุงดำออกแล้วนำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้

– กลบดินให้แน่น ในsะยะเวลา 1 เดือนจะsดน้ำหรือไม่รดก็ได้ จากนั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติได้เลย เพsาะยางนาทนแล้งได้ดี

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้