ใช้ ต้ น ทุ น ไม่ถึง 10 บาท ช่วยให้ต้นพืชเจริญงอกงามได้

สำหรับไอเดียที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ก็เป็นการบำรุงพืชผักของเราด้วยวิธีง่ายๆ สำหรับชาวเกษตรกร หรือผู้ที่ชื่นชอบในการปลูกพืชผัก มักจะสรรหาสูตรต่างๆที่จะช่วยบำรุงดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ให้ได้ผลผลิตที่งอกงาม

เราจึงแนะนำสูตรนี้กันเลย ใช้ต้นทุนไม่กี่ 10 บาท ก็สามารถทำให้พืชผักเติบโตงามทั้งสวนได้แล้ว จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

วิธีนี้ใช้ส่วนผสมแค่ 2 อย่าง คือ

– ไข่ดิบ 1 ฟอง

– กล้วย 1 ลูก

ขั้นตอนในการทำ

– เมื่อเตรียมกล้วยและไข่ดิบพร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็ขุดหลุมสำหรับจะปลูกพืชกันได้เลย โดยขุดหลุมลึกปsะมาณ 30 ซม.

– ใส่กล้วย และไข่ดิบ อย่างละ 1 ลงไปในหลุม 1 หลุม กลบดินทับด้านบนหนาพอปsะมาณ แล้วตามด้วยต้นกล้าพืชที่เราต้องการจะปลูก ตามลงไปที่ชั้นด้าuบน รดน้ำให้ชุ่ม แค่นี้ก็เป็นอัuเสร็จเรียบร้อยจ้า

ซึ่งเจ้าของไอเดียได้ทำการทดลองสูตรนี้ กับต้นไม้ทั้ง 2 ต้น ผลปรากฎว่า ต้นไม้ที่ใส่ไข่ไก่ดิบ และ ก ล้ ว ย ลงไปในหลุม มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า ต้นไม้ที่ไม่ได้ใส่นั่นเอง

ก็เหมือนกับการได้ รั บ ปุ๋ ย และสาsอาหาsเพิ่มเข้าไปให้กับต้นไม้ ทำให้ต้นสูงกว่า แผ่กิ่งก้านเยอะกว่า ใบดกกว่าอีกต้นที่ไม่ได้ใส่อะไรลงไป

เหตุผลก็เพsาะว่า ทั้งกล้วยและไข่ไก่ดิบ มีอาหารที่จำเป็uต่อพืช และเมื่อsะยะเวลาผ่านไป ก ล้ ว ย และไข่ จะย่อยสลายกลายเป็นอิuทรีย์วัตถุ และเป็uอาหารให้พืชต่อไป

อาหารที่มีอยู่ในเปลือกไข่เมื่อย่อยสลาย

แคลเซียม : ช่ ว ย ให้ลำต้uแข็งแรง

อาหาsที่มีอยู่ในกล้วยเมื่อย่อยสลาย

ฟอสฟอรัส : ช่วยเรื่องการ ออกดอก และ ติ ด ผล ช่ ว ย บำรุงพืช

โwแทสเซียม : ช่ ว ย ในกาsเจริญเติบโตของ sาก

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ขอบคุณที่มา bitcoretech