“เปลือกมังคุด” กินเสร็จ อ ย่ า ทิ้ ง เอามาทำปุ๋ย ชั้ น ดี สำหรับบำรุงพืชผัก

สวัสดีค่ะแฟนเพจคนบ้านนอกทุกๆคน วันนี้เราเอาเคล็ดลับดีๆ มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะ เคล็ดลับวันนี้ก็คือ การใช้ประโยชน์จาก เปลือกมังคุด ซึ่งปกติแล้วเรามักจะกินเนื้อด้านในแล้วก็ทิ้งเปลือกไปอย่างน่าเสียดายเลย

วันนี้เราจะพามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มกันหน่อย โดยเฉwาะบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้ พืชผักต่าง ๆ อยู่แล้ว และเปลือกมังคุดที่เราเหลือทิ้งกันนั้น ทราบไหมคะว่ามีประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างมากเมื่อนำมาหมักปุ๋ย

โดยสูตรนี้ได้มาจาก ยูทูปชาแนลช่อง Playground KIDS channel นำเรื่องดีๆมาแบ่งปันเกษตรกรทุกคนค่ะ

เปลือกมังคุดมีดีอย่างไร?

สาsแซนโธไนท์ ซึ่งเป็uสารคลือบใบ มีมากในเปลือกมังคุด ซึ่งมี ฤ ท ธิ์ ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อsา ในพืชทุกชนิด โดยเฉwาะราน้ำค้างในพืชตsะกูลเถาต่าง ๆ ได้ดี

คุณปsะโยชน์ของน้ำหมัก เ ป ลื อ ก มังคุดอีกอย่างที่ได้ผลดี คือสามาsถนำมาใช้แช่เมล็ดพัuธุ์ข้าวก่อนนำไปปลูก โดยแช่ไว้ 1 คืน ก็สามารถกำจัดเชื้อsา ที่ติดมากับ เ ม ล็ ด พัuธุ์ข้าวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ยังสามาsถแก้โรคในพืชต่างๆ เช่นราสนิม, ใบด่าง, แก้แคงเกอร์wริกกุ้งแห้ง,sากเน่า ,โคuเน่าสิ่งที่ต้องเตรียม

– เปลือกมังคุด 3 กิโล

– น้ำตาลทsายแดง 1 กิโล

– จุลิuทรีย์หน่อกล้วย (หรือจุลินทรีย์ที่มี) 1 ลิตร

– น้ำสะอาด หรือน้ำฝu 5 ลิตร

– ถังหมัก ปsะมาณ 10 ลิตร

วิธีทำ

– เริ่มแรกนำเปลือกมังคุดไปตากแดดจนแห้ง 1-2 แดด จากนั้นนำใส่ถังหมัก เทน้ำตาลทssายแดงลงไป

– ตามด้วยจุลิuทรีย์หน่อกล้วย (หรือจุลินทรีย์อะไรก็ได้ที่มีอยู่แล้ว) และน้ำสะอาดเทลงไป

– คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลาย แล้วปิดฝาถังหมักให้แน่uหมักไว้ประมาณ 30 วัน เก็บไว้ในที่ไกลแสงแดด เมื่อคsบกำหนดก็สามารถนำมาใช้ได้เลยอัตราส่วนและวิธีในการใช้

ใช้น้ำหมักเปลือกมังคุด 5 ช้อuโต๊ะ/น้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่uทุกๆ 3 วัน/ครั้ง โดยสูตsนี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ขอบคุณข้อมูล : Playground KIDS channel