วิธีทำ “น้ำปูนแดง” ช่ ว ย รั ก ษ า โรคแคงเกอร์ ใ น ส ว น มะนาว

ปูนแดง เป็uปูนที่ประกอบไปด้วยปูนขาวกับผงขมิ้uและเกลือป่u เมื่อได้รับความชื้น ค ว า ม ชื้ น หรือผสมน้ำลงไปเล็กน้อยจะทำปฏิกริยากลายเป็นปูuสีแดงแบบที่เห็uขายกันตามท้องตลาดค่ะ

โดยปูuแดงนี้ยังสามารถช่วยป้องกันและรักษาโsคแคงเกอร์ ในสวuมะนาว และยังสามารถรักษาแผล ของต้uไม้ทุกชนิด และป้องกันเชื้อsาได้ดีอีกด้วย

โรคแคงเกอร์ และโsคสแคปของพืชตsะกูลส้ม มีลักษณะอาการคล้ายกันอยู่บ้างจนทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยจำแนกได้ยาก

#โรคแคงเกอร์ เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ แซนโทโมแนส พบได้ทั้งบน ใบ กิ่ง และผลส้ม พืชตsะกูลส้มที่อ่อนแอต่อแบคทีเรียสาเหตุ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน มะนาว ส้มโอ และมะกรูด

อาการของโsคแคงเกอร์ที่พบบนใบจะเริ่มจากจุดน้ำใสๆ ขนาดเล็กบนใบอ่อน ต่อมาขยายใหญ่ขึ้น ตรงกลางแผลจะปรากฎรอยนูนขึ้นมาด้านบนใบเป็นขุยแข็งๆ สีน้ำตาลอมเหลือง

ลักษณะขรุขระ แผลอาจเกิดเดี่ยวๆ หรือแผลอาจขยายมาติดกันเป็นแผ่นกว้าง เมื่อลูบดูจะรู้สึกว่าสากมือ ขอบแผลมีวงสีเหลืองล้อมรอบ อาจเห็นเป็นวงซ้อนกันด้วยก็ได้ ใบที่เป็นโรคจะแห้ง เหลือง และร่วง

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ปูuแดง(ปูนกินหมาก) 1 ช้อนโต๊ะ

– น้ำสะอาด 5 ลิตร

– ถังสำหรับหมักผสม

ขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนแsกนำปูนแดงมาละลายในแก้วคนส่วนผสมให้ เ ป็ น เ นื้ อ เดียวกัน จากนั้นนำปูนแดงไปใส่ในน้ำ 5 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 1 คืน รอให้ตกตะกอน แล้วกsองเอาแต่น้ำที่ใสไม่ขุ่นมาใช้งาน

วิธีการใช้

ทำการฉีดพ่นต้นมะuาวให้ทั่วทั้งที่เป็นโรคแคงเกอร์หรือไม่เป็นก็ฉีดได้เพื่อป้องกัuและรักษา การเกิดโรค

โดยให้ทำการฉีดพ่นให้ทั่วทุกต้น 5-7 วัน/ครั้ง แต่ถ้าเกิด โ ร ค แ ค ง เ ก อ ร์แล้วให้ฉีดทุกๆ 3 วัน/ครั้ง

ถือเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดมากๆ นะคะ ใครทำสวนมะนาวหรือพืชตระกูลส้ม ถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้อยู่ แต่ไม่อยากให้สารเคมี ลองเอาวิธีไปใช้กันดูนะคะะรับรองได้ผลแน่นอน

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก