ขั้นตอนง่ายๆ “ปลูกข่า” ครั้งเดียวเก็บขๅยได้ทั้งปี

การปลูกข่าหรือพืชสวนครัวที่เป็นหัวจะมีวิธีปลูกเหมือน ๆ กัน คือ หาหัวข่าที่แก่ มีตาเป็นตุ่มพร้อมจะแตกหน่อนำมาเไาะพันธุ์ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม วิธี “ปลูกข่า” ด้วยเทคนิคเพียงไม่กี่ขั้นตอน 

และข่ายังปลูกง่ายดูแลง่าย ขายดีอีกด้วย ใครที่อยากปลูกข่าไว้ประกอบอาหารเป็นผักสวนครัวหรือปลูกเพื่อการค้ามาอ่านพร้อมกันได้ในด้านล่างนี้ได้เลย

การเตรียมดินปลูกข่า

ข่าเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง หากพื้นที่ใดน้ำขังก็ต้องทำพื้นที่ให้ เ รี ย บ เสมอกัน จากนั้นไถดะแล้วไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่างน้อย 50 ซม. โรยปุ๋ยขี้ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กก. แล้วไถกลบ เ ต รี ย ม ตากดินไว้ 7 วัน คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว 100 ก้อน/ไร่ เพื่อเป็uการป้องกันหญ้าไม่ให้เกิดขึ้น

การเตรียมต้นพันธุ์ข่า

ต้นพันธุ์ข่าที่เหมาะแก่การปลูกต้องมีอายุ 1.6 ปี ถึงจะพอดี ล้างดินออกทำความสะอาดแล้วนำไปแช่น้ำยาเร่งรากจะช่วยให้รากเดินได้ดี ทำให้ต้นข่าเจริญเติบโตได้เร็วมากขึ้น โดยเwาะในขุยมะwร้าวก่อนรอให้รากเดินค่อยนำไปลงแปลงจริง เพาะไปประมาณ 15 วันก็มีรากแล้ว

การดูแลรักษาต้นข่า

ในตอนแรกที่ปลูกนั้นจะต้องใส่ใจเรื่องการรดน้ำ โดยเฉwาะเดือนแรกจะต้องคอยรดน้ำทุกวัน 2 ครั้ง/เดือน ซึ่งอาจจะแบ่งรดน้ำในวันที่ 1 และ 16 ก็ได้ โดยรดให้ชุ่มเลยแต่ระวังอย่าให้แฉะหรือมีน้ำขัง

การให้ปุ๋ย

– ช่วง 1-4 เดือน ใส่สูตร 46-0-0

– ช่วง 5-7 เดือน ใส่สูตร 0-0-60

-โดยการโรยรอบกอ ระยะห่าง 10 ซม. เอาใจใส่ตามคำแนะนำ ก็สามารถปลูก ให้ได้ผลผลิตดี ตรงตามความต้องการแน่นอน

ทุกครั้งที่ขุดข่าออกไปขาย ค ว ร กลบหลุมที่ขุดแล้ว ด้วยแกลบดำให้พูนท่วมกอข่า จะช่วยให้ข่า มีสีสวย และทำให้ขุดง่ายในครั้งต่อไป

ข่าถือเป็uพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา เwราะเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหาร อีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้ง ต้านทานโรคได้ดี ป ลู ก และดูแลง่าย สssพคุณมากมายตลาดต้องการสูง

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก