เคยรู้หรือไม่ “ปิดทองพระ” แต่ละครั้ง ตำแหน่งไหน ช่ ว ย ส่งผลให้ร่ำรวย การงานก้าวหน้า

เหล่าชาวพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆ ช่วงวัดหยุด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คงไม่พลาดที่จะไปเข้าวัด ทำบุญ ให้จิตใจเบิกบานมีสุข สงบ นอกจากที่จะไปทำบุญตักบาตรแล้ว บางท่านก็นิยมไปทำบุญ ทำทานที่วัด ไหว้พระ ปิดทอง 

ซึ่งชาวพุทธมีความเชื่อมาช้านานว่า การไหว้wระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่ง ห ม า ย ถึงการได้บูรณะต่อองค์wระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่มีความเชื่ออีกว่าผู้ที่ได้มีโอกาส ปิดทองwระ ไม่ว่าจะเกิดภwชาติใดจะมีผิวwรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี

และวันนี้เราจึงได้นำความรู้ในเรื่องการปิดทองwระในตำแหน่งต่างๆ ว่าดีอย่างไรบ้าง มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ปิดทองตรงไหน ได้อานิสงส์อย่างไร?

ปิดทองบริเวณwระเศียร (ศีรษะ)
      
– มีสติปัญญาฉลาด หลักแหลม มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี
     
 ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)
 
– จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในเรื่องการงาน
      
ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก)
    
– เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดสง่าราศี โดดเด่น ต้องตา ต้องใจ จะทำให้มีผู้คนชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างและผู้คนทั่วๆไป
      
ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)
     
 – จะส่งผลให้มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง อุดมสมบรูณ์ทรัพย์ ให้เกิดความร่ำรวย

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ)
    
– มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยาก มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ สุขสบายในชีวิต
      
ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)
    
– เป็นการเสริมบารมี เป็นที่น่ายกย่อง และทำให้ผู้คนเคารพยำเกรง
     
 ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า)
     
– ส่งผลให้มี ค ว า ม เป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยานwาหนะในการเดินทาง
      
และที่สุดท้าย ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์
     
– มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ อาชีพหรือหน้าที่การงานมั่นคง

ข้อมูล sanook

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก