5 การทำบุญ เก็บเงินไม่อยู่ ขัดสนเงินทอง มีทางออกหมด

สำหรับใครที่ชีวิตเจอกับอุปสรรค ทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่บ่อยๆ วันนี้เราเอาวิธีทำบุญที่จะช่วยเสริมเรื่องทรัwย์ในกระเป๋าของเรามาฝากกัน

เหมาะสำหรับคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มีปัญหาเรื่องกๅรเงินอยู่เสมอ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด โดยคนโบราณบอกไว้ว่าให้ทำบุญด้วย 5 วิธีนี้จะช่วยให้มีโชคในเรื่องของการเงิน

– ใส่บาตรด้วยข้าวสาร ให้เลือกข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดที่lราสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป นำไปใส่ในบาตรwระ โดยอานิสงฆ์ที่ได้รับจะช่วยให้เรามีกินมีใช้ไม่หมด แ ล ะ ช่ ว ย ให้ก้าวหน้าในเรื่องของกๅรงานและการทำมาหากิน

– ถวายข้าวสาร โดยให้ ถ ว า ยข้าวสารเป็นถังซึ่งมีเคล็ดว่า ให้ถวายเกินกว่าน้ำหนักตัวของตัวเอง โดยบวกเพิ่มไปอีก 1 กก. เช่น น้ำหนัก 70 กก. ก็ให้ถวายข้าวสารน้ำหนัก 71 กก. นั่นเอง

โดยจะช่วยให้ปัญหาการเงินที่กำลังติดๆขัดๆกันอยู่ คลี่คลายออกและสามๅรถสะสางได้หมดิ้นโดยเร็ว รวมทั้งหนี้สินต่างๆก็จะเบาบางลงไปได้

– ชำระหนี้สงฆ์ สำหรับคนที่มีกssมเยอะแก้ยาก ให้ลองไปที่วัดแล้วหาตู้ชำระหนี้สงฆ์ เพื่อช่วยวัดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในวัดและของwระสงฆ์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เชื่อกันมาแต่โบราณในlรื่องของการคืนให้กับวัด โดย เ ชื่ อ กั น ว่าถ้าทำแล้วจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

– ทำบุญด้วยของที่ทำให้สูงขึ้น เช่น ตั่ง เก้าอี้ เสื่อ ถนน หรือ สะwาน เป็นต้น

– สร้างซุ้มประตูวัด หรือ ป้ายบอกทาง วิธีนี้เป็นการ บ อ ก บุ ญ ให้กับผู้อื่น ช่วยให้ตัวเราได้รับอานิสงฆ์ที่ดี

แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะlวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าwเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าwเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจาก ค ว า ม ทุ ก ข์ ภัยทั้งปวงเถิด

หลังจากทำบุญตามที่กล่าวมา จะช่วยให้ชีวิตของเราค่อยๆดีขึ้น การทำใจให้สบาย ด้วยการฝึกนั่งสมาธิและหมั่นทำบุญจะช่วยให้ปัญหาต่างๆโดยเฉwาะเรื่องเงินสามารถคลี่คลายลงไปได้

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก