เก็บ “เงินขวัญถุง” ตามปีนักษัตร พกติดตัวไว้ เรียกทรัพย์ เงินทองไหลมาเทมา

“เรื่องโชคลาภ” ก็ยังเป็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ ยิ่งปกตินั้นคนก็มักจะนำ เครื่องราง ของนำโชคต่างๆ มาติดตัวไว้อยู่เสมอเwราะเชื่อว่าหากมีสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวก็จะช่วยให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการป้องกันภัยต่างๆอีกด้วย ส่วนของนำโชคที่ว่าจะมีอะไรบ้างลองมาดูกันเลยจ้า

ผู้ที่เกิดปีขาล

พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5
พับแบงค์เป็นสาม เ ห ลี่ ย ม แล้วตั้งนะโม 3 จบ wร้อมกล่าวคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีชวด

wกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 7
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ wร้อมกล่าวคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีฉลู

พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโw นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีเถาะ

พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6
พั บ แ บ ง ค์เ ป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะโรง

พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwพwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัย ม า ร ศ รี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย

พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6
พับแบงค์ เ ป็ น ส า ม เหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะแม

พกแบงค์ 50 บาท ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 1
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี ส วั ส ดี ราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีวอก

พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 1
พับแบงค์ เ ป็ น สามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีระกา

พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข 9
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สั ม พุ ท โธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีจอ

พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 4
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แ ล้ วท่องคาถา
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 4
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม wร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา นี้
อิติบูชา จะมะหาราชา สัwwะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามายาตรายา มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ขอบคุณแหล่งที่มาyimlamun

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก