จดเก็บไว้เลย! 5 คาถาค้าขายดี เป็นเทน้ำเทท่า ก่อนขายให้สวดบทนี้

ยิ่งสวดยิ่งได้ คาถาค้าขายดี ก่อนขายของแนะให้สวดบทนี้ จะช่วยให้ขายของคล่อง แนะนำให้เอาใบไม้ ใบขนุน ใบมะยม ใบไม้ชื่อที่เป็นมงคล แช่น้ำใส่ขันไว้แล้วสวดภาวนา เสร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียว

บทที่ 1 คาถาร่ำรวย

เสริมดวงโชคลาภ ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาwรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือน หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย หมั่นสวดเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ค้าขายดี

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง

ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

บทที่ 2 พระคาถาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

คาถาบทนี้ พ่อค้าแม่ขายที่อยู่แถวอยุธยา นิยมสวดกันมาก เพราะเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้อของในร้านได้จริง ห มั่ น ส ว ด เป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยสวดก่อนนอน ตื่นนอน ตอนขึ้นรถ ตั้งร้านขายของเสร็จ และตอนใส่บาตร แล้วแต่สะดวก

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ( สวดทั้งหมด 1 จบ)

บทที่ 3 คาถาเงินล้าน

เป็นคาถาของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง คาถาที่ได้จากกรรมฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็น ส า ธ า ร ณ ะ ซึ่งหลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี
จึงจะได้ครบถ้วน

ท่านบอกว่า คาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ ลู ก ห ล า น และพุทธ บ ริ ษั ท ใช้ได้เป็นสาธารณะ

เพื่อช่วย บ ร ร เ ท า สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้ช่วย เพื่อพุทธบริษัท และลูกหลานของ ห ล ว ง พ่ อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเwยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อ ภิ ล า ภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุ ท ธ ะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุ ท ธั ส ส ะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

บทที่ 4 คาถาค้าขายดี

คาถาบทนี้สวดสั้นๆ ไม่ต้องท่องหลายจบ แต่แนะนำให้เอาใบขนุน ใบมะยม แช่น้ำใส่ขันไว้แล้วสวด ภ า ว น า นำน้ำไปประwรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ขายคล่องมากขึ้น

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

บทที่ 5 คาถาเรียกเงินเรียกทอง

บทนี้ แนะนำให้คุณ อ า บ น้ำและทำภารกิจส่วนตัว ให้ร่างกายสะอาดสะอ้านก่อน จากนั้นตั้งสมาธิให้มั่น เตรียมน้ำสะ อ า ด ใส่ขันไว้

แล้วตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นต่อด้วย

“พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เ อ หิ ม ะ นุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิฯ”

ท่องแบบนี้ ทั้งหมด 9 จบ แล้วเป่าใส่น้ำในขัน

เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ปะพรมทั่วร้าน ก่อนที่จะทำการเปิดร้านของทุกๆ วันนะ เพื่อช่วยให้ค้าขายดี มีกำไรลูกค้าเข้าร้านอย่างไม่ขาดสายนั่นเองค่ะ

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก