หมั่นใส่บาตรให้ได้ทุกเช้า เสริมบารมี วาสนาดี ร่ำรวยเงินทอง

ยามเราเป็นเด็กเล็กมาจำความได้คุณพ่อคุณแม่เรานั้นชวนให้มาใส่ บ า ต ร wระจับมือเราจับทัพพีตักข้าวจากขันใส่ใน บ า ต ร wระที่ท่านมาบิณฑ บ า ต ร ทุกเช้าจับใส่ทัพพี 3 ทัพพี แม่บอกใ้หนึกน้อมถวายในใจว่า

ทัพพีที่ 1 ถวายwระ พุ ท ธ

ทัพพีที่ 2 ถวายwระธรรม

ทัพพีที่ 3 ถวายwระสงฆ์

ตักเสร็จแล้วมานั่งคุกเข่ารับพรwระ เอาแก้วนำ้ที่เตรียมไว้มา

กรวดน้ำ ตรงคำที่ท่านให้wระ ขึ้นว่า “ยถา เราก็เริ่มรินน้ำกรวดน้ำให้บรรพบุรุษปู่ยาตายาย

คู่กรรม คู่เวร และอธิษฐาน เมื่อท่านให้wระเสร็จเราก็สาธุ

ยกมือไหว้ท่านเดินไปบ้านอื่น

ตั้งแต่เด็กจนโตเราฝึกการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือคนอื่นตลอด

เมื่อถึงเราลำบากขาดอะไรเราก็ได้สมปรารถนา ขอบคุณพ่อแม่นะคะที่ชี้ทางความดีให้รักwระ พุ ท ธ ศ า ส น า

ที่มา สมาชิกหมายเลข 3536904

อานิสงส์ของการใส่ บ า ต ร

การตัก บ า ต ร ถวายสังฆทานในเวลาเช้า เป็นประเพณีหนึ่ งที่หลายๆคนนับถือและทำสืบทอดต่อกันมา โดยมีความเชื่อว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่เมตตาส่วนกุศลของเราที่ได้ทำให้กับญาติมิตรที่ล่ ว งลั บไปแล้ว โดยมีความเชื่อกันว่า อาหารต่างๆ ที่เราใส่ บ า ต ร ทำการถวายไปนั้น จะส่งไปถึงญาติที่เราตั้งใจทำไปด้วย

สำหรับการทำบุญตัก บ า ต ร จะให้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต้องมีองค์ประกอบ คือผู้ให้จะต้องมีความเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม

ก่อนที่ทำการถวาย ขณะถวาย หลังจากการถวาย ผู้รับ คือ wระภิกษุสามเณร มีการปฏิบัติตนที่ดีงามตามwระธรรมวินัย และสิ่งของที่เรานำมาถวายนั้นจะต้องได้มาด้วยวิธีที่มีความสุจริต ไม่เ บี ย ดเบียนผู้อื่นให้ต้องมีความเ ดื อ ด ร้ อ น

การตัก บ า ต ร นั้น เป็นประเพณีที่ชาว พุ ท ธ ปฏิบัติกันมานานตั้งแต่สมัย พุ ท ธ กาล wระภิกษุจะทำการถือ บ า ต ร ออกบิณฑบาต เพื่อที่จะรับอาหารหรือทานอื่นๆ ในเวลาเช้าผู้คนจะออกมาตัก บ า ต ร โดยการนำข้าวของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหารแห้ง ดอกไม้ปัจจัยต่างๆนำมาถวายwระ เป็นประเพณีที่ชาว พุ ท ธ ถือกันว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปแล้ว

หลังใส่ บ า ต ร เสร็จทุกครั้ง ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ wระสัมมาสัม พุ ท ธ เจ้า 5 wระองค์ ขอให้ทุกwระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

ที่มา postsod

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก