หมอช้างเผย คนที่เกิด 4 ร า ศี จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

วันที่ 12 พ.ย. 63 เพจเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้มีการเผยว่า วันที่ 14 พ.ย. 63 นี้ ดาวพฤหัสย้าย ร า ศี ครั้งสุดท้ายของปี ซึ่งการย้ายในครั้งนี้จะส่งผลให้คนที่เกิด 4 ร า ศี จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ นอกจากนี้ดาวพฤหัสยังมีความหมายถึงผู้ใหญ่และบุพการี การแสดงออกถึงความกตัญญูก็เป็นที่สิ่งช่วยให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน

นอกจากนี้ คุณหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ยังได้มีการแนะนำให้ในวันที่ 14 นี้ ไปขอพรที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ หรือที่จังหวัดของที่ตนเองอยู่เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นดวงใหม่ด้วยความเป็นมงคล หรือจะทำบุญอื่นๆตามที่แนะนำไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งได้แก่ 4 ร า ศี ดังนี้

1 คนที่เกิด ร า ศี มังกร หรือคนที่เกิดระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-12 ก.พ.

2 คนที่เกิด ร า ศี กรกฎ หรือคนที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ค.-16 ส.ค.

3 คนที่เกิด ร า ศี มีน หรือคนที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-13 เม.ย.

4 คนที่เกิด ร า ศี พฤษภ หรือคนที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

ขอบคุณ FB : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

เพิ่มเติมจากแอดมินเพจคนบ้านนอก

สิ่งของ 6 อย่ างที่ควรมีไว้ในบ้าน ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

1 คริสตัสเหลืองควรมีพกติดตัว ต ามความเชื่อแล้วจะช่วยดึงดูดเงินทอง เสริมให้ร่ำร ว ย มั่งคั่งและมักจะให้โชคดีเข้ามาเสมอ เรียกเงิน เรียกทองให้เข้ามาหาคนที่พกติดตัวไว้อยู่ไม่ข า ดสาย มีเงินทองไหลมาเทมาหรือไม่กลางคืนก็ควรเอาไว้ใต้หมอนจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

3 เหรียญกษาปณ์ พกเอาไว้ 1 พวงหรือมีติดบ้านไว้จะช่วยให้ดึงดูดเงิน มาเข้ากระเป๋าของเรา จะทำให้มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือและสามารถมีรายได้หล า ยช่องทางอีกด้วย

3 ของขวัญวันเกิดสีแดงน้ำโชค เชื่อกันว่าของขวัญเกิดที่เป็นสีแดงจะนำโชคดีมาให้ ไม่ว่าจะเป็นกล่องแดง กระดาษแดง ด้ายแดง หรืออย่ างอื่นที่แดง ๆ ก็ล้วนแต่จะส่ งผลดีให้กับผู้รับทั้งสิ้น

4 แจกัน DIY หรือทำเองเรียกท รั พ ย์ อย ากจะเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

5 ซองแดงพกติดตัวเอาไว้ จะเป็นซองเงินแดง ซองอั่งเปา หรือซองเงินอื่น ๆ ทีได้มาเป็นสีแดงควรจะพกติดตัวเอาไว้ เพราะเชื่อว่าจะยิ่งช่วยเรียกเงิน เรียกทองมาเข้ากระเป๋า

6 ลูกแก้วคริสตัลเหลืองกับต้นไผ่ ควรจะมีไผ่กวนอิมมาปลูกในบ้านและมีลูกแก้วคริสตัลเหลืองมาประดับกระถาง จะทำให้สวยงามแต่งบ้านสวยแล้วยังเป็นการเสริม ด ว ง ทำให้มีโชคลาภเข้ามา