ถวายผ้ากฐินหรือผ้าไตรจีวร เกิดชาติหน้าฉันใด ภพชาติต่อๆไป จะไม่ขาดแคลน

ถวายผ้ากฐินหรือผ้าไตรจีวร เกิดชาติหน้าฉันใด ภพชาติต่อๆไป จะไม่ขาดแคลน

การถวายจีวรมีอานิสงฆ์สูงมาก โดยเฉพาะ ช่วงถวายผ้ากฐิน ที่เป็นทานชนิดพิเศษที่ มีครั้งเดียวใน 1 ปี ส่วนใหญ่จะผ้ากฐินที่จะถวายจะเป็นผ้าไตรชั้นเลิศ ชาวบ้านอย่างเราก่อนถวายผ้าไตรมาทำความรู้จักผ้าไตรกันก่อน เพื่อให้ได้ของดีและพระท่านก็ได้ใช้จริง เพราะเป็นที่รู้กันว่า ผู้ซื้อไม่ได้ใช้ ผู้ใช้ไม่ได้ซื้อ

อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน

สร้างความสามัคคีในระหว่าง พุ ท ธ บริษัท

เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า

ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุwระ พุ ท ธ ศ า ส น า เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่

ได้สงเคราะห์wระสงฆ์ตามwระวินัยซึ่งเป็นไปตามwระบรม พุ ท ธ านุญาต

เป็นการ รั ก ษ า ประเพณีที่ดีงามสืบกันไป

เป็นการบูชา พุ ท ธ โอวาทของwระบรม ศ า ส ด า

ทำตนให้เป็นประโยชน์ สละทรัพย์ให้มีประโยชน์ต่อ พุ ท ธ ศ า ส น า

เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง

เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนา พุ ท ธ ภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้

ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีwระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทานตามwระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน

กฐินจะมีช่วงเวลา นับจากวันออกพรรษาไปหมดเขตวันลอยกระทง ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะจัดกฐินควรเตรียมตัวเนิ่นๆ ตั้งแต่ การติดต่อวัดที่จะไปทอดกฐิน โดยกำหนดวันเวลา เพื่อที่จะได้พิมพ์ซองกฐินแจกจ่าย หากได้ติดต่อวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการจองกฐิน อย่างเป็นทางการ ขั้นตอนต่อไป เตรียมรายชื่อ ประธาน , รองประธาน , กรรมการ รวมถึงเตรียมเรื่องการเดินทางต่างๆ และหากมีงานสั่งทำประเภทปักชื่อ เช่น สัปทนต์ ย่าม ตาลปัตร หมอนอิง ควรติดต่อเผื่อเวลาในการทำด้วย เนื่องจากงานจะค่อนข้างเยอะ ในช่วงเวลาเดียวกัน

การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อwระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อwระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางwระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย เมื่อจบแล้ว wระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ เมื่อแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว wระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นwระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย เมื่อเสร็จแล้ว wระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้

คำถวายผ้ากฐิน

” อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ “

ข้าแต่wระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่wระสงฆ์ ขอwระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

10 อันดับของสังฆทาน ที่พระจะได้ประโยชน์มากที่สุด (ข้อมูล : มาจากท็อปเท็นไทยแลนด์)

อันดับ 10 แชมพู

อันดับ 9 น้ำยาเช็ดพื้น

อันดับ 8 เครื่องใช้สำนักงาน

อันดับ 7 ผ้าขนหนูสีสุภาพ

อันดับ 6 ยาสามัญประจำบ้าน

อันดับ 5 รองเท้าแตะ

อันดับ 4 หนังสือ

อันดับ 3 ผ้าไตรจีวร

อันดับ 2 มีดโกน

อันดับ 1 เครื่องเขียน

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก