ใครมีหนี้สินให้ลองสวดขอท่าน คุณแม่บุญเรือน นำพาเ งิ นทอง ขออะไรก็สมหวัง

ใครมีหนี้สินให้ลองสวดขอท่าน คุณแม่บุญเรือน นำพาเ งิ นทอง ขออะไรก็สมหวัง

เ รื่ อ งเล่าปาฏิหาริย์ของ คุณแม่บุญ เ รื อ น โตงบุญเติม วัดอุปกรณ์ในการก่อนเหตุวิกสิตาราม จากผู้หญิงธรรมดาที่บำเพ็ญภาวนาจนผู้คนเคารพนับถือ โดยคนทำธุรกิจและทำการค้าขาย อย า กเฮง อย า กปัง ห้ามพลาด

เนื่องจากเป็นเทวดาเดินดิน ที่เป็นเพียงคนธรรมดาแต่ทำความดี และปฏิบัติอย่างจริงจัง จนมีเหตุผลิกผันในชีวิตถึงขั้นที่มีคนกล่าวขานว่าเป็นผู้ วิ เ ศ ษ มีวิชาอาคม ทำให้เกิ ดอิทธิฤnธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมากมาย

โดยว่ากันว่าคนที่บูชา คุณแม่บุญ เ รื อ น ใครมาขอwรอะไรก็มักจะสมหวัง บางคนครั้งแรกที่บูชาไป ถูกห ว ยติดกัน 7 ง ว ด และยังเชื่อกันว่า คุณแม่บุญ เ รื อ น มีอภินิหารหายตัวได้

คาถาพระฉิมพลี หรือ คาถาพระสีวลี นี้คุณแม่บุญเรือนได้จากสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จากตำราที่บันทึกไว้ได้ระบุว่า เป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือน โดยเนื้อหาบทสวดได้กล่าวสรรเสิญพระฉิมพลี ซึ่งเป็นอีกพระนามของพระสิวลี ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ ใครที่ได้สวดเป็นประจำจะมีผลช่วยเสริมดวงโชคลาภ เรียกทรัพย์ ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน มีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์

บทสวด

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร

สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

ประวัติโดยย่อ

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ ตรงกับวันอาทิตย์เดือน ๔ ปีมะเมีย ขึ้น ๑๕ ค่ำ เวลา ๑๑.๒๐ น. บิดาชื่อนายยิ้ม กลิ่นผกา มารดาชื่อ นางสวน กลิ่นผกา สถานที่เกิดอยู่ในคลองสามวา อำเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางปะกอก อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี

มีฐานะทางบ้านเป็นชาวสวน ท่านได้เติบโตในละแวกบ้านชาวสวนจนเติบใหญ่ บิดาของท่านมีภริยาทั้งสิ้นสามคน

ภรรยาคนแรกมีบุตรสองคนคือ นางอยู่ (หรือ ทองอยู่) กลิ่นผกา เป็นพี่สาวของท่าน ซึ่งได้สิ้นชีวิตไปนานแล้ว

คนต่อมาคือคุณแม่บุญเรือน ภรรยาคนที่สองชื่อนางเทศ มีบุตรสามคน คือนายเนื่อง นางทองคำ นางทิพย์ ฯลฯ ภรรยาคนที่สามไม่มีใครจำชื่อได้ จำไม่ได้ทั้งว่ามีบุตรชายและหญิงหรือไม่

แม่ชีบุญ เ รื อ น โตงบุญเติม แต่เดิมนั้น ท่านเคยอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นศิษย์ใน ท่านเจ้าคุณ wระมหารัชชมังคลา จ า ร ย์ นิสฺเทสกเถระ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

แม้จะย้ายไปอยู่ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แล้ว แต่ท่านก็ยังกลับมาช่วยเหลืองานของวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏหลายครั้งที่คุณแม่ได้เข้ามาช่วยเหลืองานของวัดสัมพันธวงศ์ภายหลังการย้ายไปแล้ว

ครั้งสำคัญที่ถือว่าเป็นประ วั ติ ศ า ส ต ร์ คือ ครั้งที่จัดงานจัดสร้างwระประธานที่ท่านเจ้าคุณ wระมหารัชชมังคลา จ า ร ย์ จัดสร้างเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง อันเป็นบ้านเกิดของwระเดชwระคุณท่านเอง โดยมีการบันทึกไว้ว่า

คุณแม่บุญ เ รื อ น โตงบุญเติม เข้ามาช่วยเหลืองานตั้งแต่การหล่อwระประธานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นมา จนถึงคราวสมโภชน์wระประธานที่จัดสร้างขึ้น เมื่อวันที่ ๔ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ณ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ

ก่อนจะนำไปถวายวัดสารนาถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คุณแม่ก็ได้เข้ามาช่วยงานของวัดสัมพันธวงศ์และช่วยงานของวัดสารนาถธรรมาราม ซึ่งก็เป็นที่มาของwระพุทโธน้อยชุดนี้ด้วย

ที่มา thairath, google เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก