เสริมโชคลาภ ด้วยไม้มงคลตามวันเกิด ปลูกแล้วเพิ่มความเฮง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิด เพื่อเป็นศิริมงคล ช่วยเสริมบารมี ของเราไว้ในบ้านนั้น แต่ละวันควรจะปลูกต้นไม้มงคลใดบ้าง จึงจะดีและเป็นสิริมงคลมากที่สุด เราไปดูกันเลย

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดอาทิตย์

คนที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคนมุ่งมั่น ทะเยอทะยานสูง เป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า สีถูกโฉลกของวันนี้คือ สีเหลืองหรือสีส้ม ดังนั้นควรเลือกหาต้นไม้ที่มีสีดังกล่าวเพื่อช่วยเสริมสิริมงคล  ไม้มงคลของคนเกิดวันอาทิตย์ที่น่าสนใจคือ 


– โป๊ยเซียน ให้โชคลาภ

– จำปา นำโชค

– กุหลาบ เ ส ริ ม ความสง่างามความภาคภูมิ

– ราชพฤกษ์ เสริมเกียรติ

– โกสน คุ้มครองบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดจันทร์

คนเกิดวันนี้มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีเสน่ห์ พูดจาไพเราะ มนุษย์สัมพันธ์ดี มักมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์เมื่อยามมีปัญหา ไม้มงคลควรเป็นไม้ที่มีดอกสีขาวหรือเหลืองจะถูกโฉลกมาก คนเกิดวันจันทร์จะมีต้นไม้มงคลให้เลือกปลูก ดังนี้

– มะลิ เสริมให้คนรอบตัวรักใคร่


– วาสนา ให้บุญ แ ล ะ สมปรารถนา

– โป๊ยเซียน ให้โชคลาภ

– จำปี ให้ชีวิตรุ่งเรืองการงานก้าวหน้า

– กวนอิม ให้โชคด้านการเงิน

– พลูด่าง ให้ชีวิต เ จ ริ ญ งอกงาม

– มะยม ป้องกันสิ่งชั่วร้าย และเสริมให้ผู้คนชอบและรัก

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดอังคาร

คนเกิดวันนี้เป็นคนจิตใจกล้าหาญ จริงใจแต่ชอบพูดไม่เกรงใจใคร ชอบทำงานอิสระ สีไม้มงคลของคนวันอังคาร คือ

– เข็ม ให้มีสมองปลอดโปร่ง มีความคิดฉลาดหลักแหลม


– ชบา เสริให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า พ้นจากปัญหาและอุปสรรค

– โป๊ยเซียน ให้ชีวิตเจอแต่ความโชคดี

– กุหลาบ เสริมให้มี ค ว า ม รุ่ ง เรืองในชีวิต

– พญายอ เสริมให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุข

– โกสน เสริมคุณงามความดี สร้างบุญให้ชีวิต

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดพุธ

พุธกลางวันเป็นคนมีเสน่ห์ จิตใจดี มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนพุธกลางคืนเป็นคนหัวรั้น เป็นคนตั้งใจสูง ไม้มงคลเป็นอย่างเดียวกัน คือไม้ที่มีดอกสีเหลืองเพราะเป็นสีต้องโฉลก ได้แก่

– โป๊ยเซียน นำโชคลาภมาให้

– ราชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

– วาสนา ช่วยให้สปรารถนา

– กล้วย ช่วยให้บ้านร่มเย็น ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

– โกสน ช่วย ส ร้ า ง บุ ญ เพิ่มคุณงามความดี

– พลูด่าง ช่วยให้มีความเจริญงอกงามในชีวิต

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดพฤหัสบดี

คนเกิดวันนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม มีความละเอียดอ่อน มีความมุ่งมั่น และทะเยอทะยาน ชะตาชีวิตต้องคอยค้ำชูผู้อยู่รอบข้างเสมอ ดังนั้นควรปลูกไม้ดอกสีขาวเพื่อเสริมชะตาและให้ต้องโฉลก ไม้มงคลของคนเกิดวันนี้ก็มี


– จำปี เสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า

– พุด เสริมความ แ ข็ ง แ ร ง สมบูรณ์ และความเจริญมั่นคง

– มะลิ เสริมให้คนในบ้านมีจิตใจผ่องใสเป็นที่รักของคนทั่วไป

– กุหลาบ เสริมความสง่าน่านับถือ

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มักมีบุคลิกดี มีสเน่ห์ด้านการพูด ปากหวาน เป็นคนรักสวยรักงาม จึงควรปลูกไม้มงคลสีแดงหรือชมพู ได้แก่

– กุหลาบ เสริมความสง่าภาคภูมิ

– โป๊ยเซียน ให้โชคลาภและมีข่าวดีเกี่ยวกับเงินทอง

– เข็ม เสริมให้ชีวิตก้าวหน้าเดินไปในทางที่ดี

– โกสน เสริมให้คนในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

– อัญชัน เสริมให้มีความประสบ ค ว า ม สำเร็จในชีวิต
 

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดเสาร์

คนวันเสาร์ตามตำรากล่าวว่าเป็นคนกล้าแกร่งห้าวหาญ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย ชอบงานที่ไม่ต้องเคร่งเครียด สำหรับไม้มงคลของคนเกิดวันนี้ก็มี 

– วาสนา ทำให้มีแรงบันดาลใจ สมหวัง และสมปรารถนา

– จำปี ช่วยให้ ก า ร ง า น ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต

– กวนอิม ช่วยให้ผู้ปลูกมีฐานะดี ร่ำรวย มีเงินทอง

– มะม่วง ช่วยให้ผู้ปลูกร่ำรวยยิ่งขึ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา ภาพประกอบจาก google

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก