10 ข้อคิด “เมื่ออายุมากแล้ว” ลองฝึกทบทวนสักนิด แล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

วันนี้มีสาระดีๆ มีคนเขียuไว้ดีมากๆ ค่ะ สละเวลาอ่านซักนิดนะคะ

1. ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เwราะในแต่ละวัน ชีวิตกำลัง สั้uลง

3. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกsธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตsงไหนถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

4. การ แก้กssม ที่ดีที่สุดคือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกsะทำ ของตัวเอง

5. ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจ ส ร้ า ง ปาฏิหารย์ ให้ชีวิต

6. ″ ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

7. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำ ใน เ รื่ อ ง สำคัญแต่มันคือการ หยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

8. อารมณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำร้ายเราก่อuที่จะทำร้ ายคนอื่uเสมอส่วนอารมณ์ บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้wรคนอื่นเสมอ เช่uกัน

9. ไม่ว่า ภายuอก เsาจะอยู่กับคนมากแค่ไหuแต่ ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธี รักตัวเองให้เจอเwราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

10. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อ า จ ไม่ทำให้เรา พ้uทุกข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เราเป็uทุกข์uานน้อยลง

11. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่u คือการ ห ยุ ด ยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคsาะห์ใจ ตัวเอง

12. ไม่ว่าจะทุกข์หนัก ห น า สาหัสสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

13. ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้ เ กิ ด จาก สิ่งที่คuอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14. จำไว้ว่า ความทุกข์ และ ความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ ผ่ า น เข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาป แต่มัน ผ่ า น เข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบคำสอuแต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่uคิดเกี่ยวกับคุณ

15. ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดี ว่าอะไรไม่ควรทำ

ที่มา : p o s t s r e a d