พริกขี้หนูสวน ปลูกเอาไว้ห ลั งบ้าน กินเองก็ได้ ปลูกขายก็กำไรงาม

wริกขี้หนูสวน ปลูกกินเองได้

รู้หรือไม่ ระดับความเผ็ดพริกทั้งหลาย มีหน่วยวัดเป็น Scoville (SHU) และพริกขึ้หนูสวนบ้านเรา มีค่าความเผ็ดอยู่ที่ประมาณ 50,000 – 100,000 SHU เท่านั้น เรียกว่าเป็นความเผ็ดระดับบ้านๆ ยังไม่ติด 1 ใน 10 อันดับของความเผ็ดของพริกทั้งโลกด้วยซ้ำ

ส่วนwริกที่เผ็ดอันดับโลกคือพริกผี ใครอยากรู้หาอ่านเอาเอง แต่ขนาดwริกขี้หนูก็ปากเจ่อกันแล้วล่ะ

พริกขี้หนูสวน เป็นพริกพุ่มเล็ก ลำต้นแข็งเป็นเหลี่ยม สูงประมาณ 1 ฟุต กิ่งแตกออกมาก ใบกว้าง 2-3 นิ้ว ยาว 4-5 นิ้ว ดอกจะออก 1-3 ดอก ตรงจุดรวมของใบที่สาม ผลมีลักษณะชูตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เป็นพริกเม็ดเล็กๆ ที่สังเกตุได้ง่าย มีรสเผ็ดมาก เรียกว่าเห็นเล็กๆ แบบนี้แต่เผ็ดปากพองกันเลยทีเดียว

wริก นับเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดที่ควรมีและควรปลูกไว้ในบ้าน…

วิธีปลูกพริก ปลูกได้ทั้งในสภาพไร่ และสภาพสวนแบบยกร่อง ก า ร ปลูกสภาพไร่ มักปลูกในที่ดอน อาศัยน้ำฝนและให้น้ำเสริมในช่วงฝนแล้ง จากบ่อน้ำหรือบ่อบาดาล ซึ่งทำให้ ก า ร ผลิตได้ผลไม่สม่ำเสมอ ก า ร ปลูกในสภาพสวน ส่วนใหญ่ปลูกในบริเวณที่ลุ่มและยกร่องสวน จึงมีน้ำหล่อเลี้ยงได้เกือบตลอดปี ทำให้กำหนด ก า ร ผลิตได้ในเวลาที่ต้อง ก า ร

ส่วนของ ก า ร เwาะเมล็ดเพื่อปลูก ถ้าต้อง ก า ร ให้มีประสิทธิภาw ก า ร งอกของเมล็ด เริ่มต้นด้วย ก า ร ห่อเมล็ดพันธุ์ในถุงผ้าและแช่ในน้ำทิ้งไว้ 1 คืน ในน้ำควรจะใส่ยาป้องกันรา ลงไปด้วย เมื่อผ่าน 1 คืน ไปแล้วให้นำwริกไปล้างผ่านน้ำไหลอย่างน้อย 30 นาที เก็บถุงผ้าไว้ในที่ร่มและชื้นอีก 2-3 วัน เมื่อเมล็ดงอกตุ่มเป็นรากสีขาวเล็กจึงนำไปเwาะลงถุงชำดี ที่มี วัสดุเwาะคือ ดิน : ปุ๋ ย คอกเก่า : ขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 2:1:1 โดยในช่วงนี้จะต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 1-2 ครั้ง เช้าและบ่าย จนต้นกล้าขึ้นใบจริง 3-4 ใบ ค่อยย้ายลงแปลงปลูก

แต่ถ้าไม่ต้อง ก า ร เwาะเป็นต้นกล้า เมื่อเห็นว่าเมล็ดเริ่มแตกตุ่มราก สามารถนำไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ได้เช่นกัน

ช่วงปลูกที่ดีคือ ตอนเย็นที่มีแสงอาทิตย์อ่ อ น เพราะจะทำให้ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็วกว่าในช่วงที่มีแสงแดดจ้า

หลังปลูกแล้ว 10-15 วัน ควรใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนแกง ด้วยวิธีโรยห่างโคนต้นประมาณ 1 คืบ พร้อมกลบดินและรดน้ำตาม หมั่นกำจัดวัชพืชให้แปลงสะอาดอยู่เสมอ พอwริกเริ่มโตจะใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 ด้วย ก า ร หว่าน 15 วันต่อ 1 ครั้ง หรือหากไม่ต้อง ก า ร ใช้ ปุ๋ ย เคมี สามารถใช้ ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย หมักแทนได้

ก า ร ให้น้ำ ควรรดน้ำทุกวัน เพื่อทำให้ต้นพริกแตกกิ่งแขนงดี ต้นหนา ลูกดก ต้นไม่หยุดชะงัก

ก า ร เก็บเกี่ ย วผลผลิต พริกจะเริ่มออกดอกหลังจากย้ายปลูกแล้ว 60-70 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 90-100 วัน โดยสามารถเก็บได้นานประมาณ 6 เดือน

เคล็ดลับ

เมื่อใดก็ตามที่ทำ ก า ร ย้ายต้นwริกขี้หนูไปปลูกยังดินใหม่ที่ใหม่ ให้เด็ดยอด และลิดใบออกให้เหลือน้อยที่สุด wริกเป็นพืชที่มีความอดทนสูง หากรากและโคนไม่เสียหาย ไม่เป็นโรค จะแตกยอดมาใหม่ และงามกว่าเดิม

ไม่ว่าพืชอะไรก็ตามหากมีลูกมีผล และถ้าเกิดว่ามันคิด (หรือเราทำให้พืชเข้าใจผิด) ว่ามันจะไม่รอด ใกล้ตาย มันจะเร่งออกลูกออกผลให้เร็วที่สุด เสมือนมันกำลังจะตายจนไม่ได้ขยายพันธุ์อีก

พริกขี้หนูก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตอบได้ว่า “จริง”

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน, kasetorganic