ข่าวดี ทส.แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด รวม10 ล้านกล้า ต้อนรับปีใหม่

แจกกล้าไม้ ม ง ค ล ๑๐ อย่าง ๑๐ ล้านกล้าต้อนรับปีใหม่ ขั้นตอนตามนี้ส่งฟรีทั่วประเทศ !

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ wฤกษามหา ม ง ค ล นำกล้าไม้ ม ง ค ล ๑๐ อย่าง ๑๐ ล้านกล้าเข้าพิธีพุทธาภิเษก มีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.และคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วม

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพย า กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกของขวัญวันปีใหม่ กล้าไม้ ม ง ค ล ๑๐ อย่าง ๑๐ ล้านกล้า ส่งฟรีทั่วประเทศ โดยนำกล้าไม้ ม ง ค ล ๑๐ อย่าง แต่ละต้นเข้าพิธีwร้อมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนักจัด ก า ร ทรัพย า กรป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีผู้ว่าราช ก า ร จังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ใครสนใจขอรับโดยตรง ได้ที่ กรมป่าไม้ แจกต้นกล้ากล้าไม้พันธุ์ดี ฟรีทั่วประเทศ !!

วัตถุประสงค์โครง ก า ร

– มอบกล้าไม้ ม ง ค ล เป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้แก่ปชช.ทั่วประเทศ

– เสริมสร้างความเป็นสิริ ม ง ค ล ให้กับปชช.ที่นํากล้าไม้กลับไปปลูกในพื้นที่ของตน

– เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย

รายชื่อกล้าไม้ พั น ธุ์ ดี

มีกล้าไม้ ม ง ค ล ๑๐ อย่าง ได้แก่ ไม้สัก,

1 wะยู ง,

2 มะค่าโมง,

3 ประดู่,

4 ย า งนา,

5 มะฮอกกานี,

6 ตะเคียน,

7 ทอง,

8 แดง,

9 กระถินลูกผสม,

๑๐ กฤษณา

ขั้นตอน ก า ร ขอรับกล้าไม้

แบบที่ 1 แบบออนไลน์

1 ให้เราเลือกสถานที่รับกล้าไม้/ เลือกอย่างกล้าไม้

2 ระบุจำนวนที่ต้อง ก า ร จอง

3 กรอกรายละเอียดผู้จอง และกดยืนยัน

4 ระบบจะแจ้งรหัส ก า ร จอง wร้อมทั้งส่งไปที่อีเมล

5 แจ้งรหัส ก า ร จอง wร้อมยื่นบัตรปชช. ณ หน่วยจ่ายกล้าไม้ที่เลือก ภายในวันที่กำหนด

แบบที่ 2 แบบ Walk In คือ ก า ร ที่เราไปรับเอง

1 ตรวจสอบอย่างกล้าไม้จากหน่วย ง า น ที่มี ก า ร แจกจ่ายกล้าไม้

2 ยื่นบัตรปชช. ณ หน่วยกล้าไม้ที่ขอรับ

3 แจ้งอย่างกล้าไม้ wร้อมระบุจำนวน

4 รอรับกล้าไม้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ ม ง ค ล ได้ด้วยการสั่งจองผ่านเว็บไซต์ https://happytree.forest.go.th/

หรือ ติดต่อขอรับได้ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยต่างจังหวัด ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนัก ง า น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการขอรับกล้าไม้มงคลทั้งแบบการจองผ่านเว็บไซต์และการติดต่อขอรับโดยตรง

สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ https://happytree.forest.go.th/

หรือสอบถาม ได้ที่ สายด่วน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย

ขอบคุณข้อมูล : salehere.co.th ,happytree.forest.go.th, newweb.mnre.go.th/th/news/detail/76126