สอนปลูกเมล่อนในกระถาง หากทำได้ยึดเป็นอา ชี พ ปลูก ข า ย รายได้ดีทีเดียวนะ

วิ ธี ปลูก เ ม ล่ อ น ลงกระถาง ปลูกง่าย ต้นโตเร็ว

เ ม ล่ อ น เป็นผลไม้ที่อร่อยหลาย ๆ คนชอบทาน เนื่องจากว่าทานง่ายสำหรับคนที่ปลูกขายก็รายได้ดีทีเดียว เนื่องจากตลาด เ ม ล่ อ น นั้นก็ยังมีสูงอยู่ นำไปทำเป็นเมนูของหวานได้ตั้งมากมายเลย และในวันนี้จะมาแนะ

วิ ธี ปลูก เ ม ล่ อ น ลงกระถาง ให้ต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีเหมือนกับการปลูกในแปลงเลย ใครที่มีพื้นที่น้อยแต่ อ ย า ก จะปลูก เ ม ล่ อ น มาลองทำตา ม วิ ธี นี้กันลองดู

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ถาดรอง

2 กระดาษทิชชู่

3 เ ม ล็ ด พันธุ์ เ ม ล่ อ น

ขั้นตอนการทำ

เริ่มที่การเตรียม เ ม ล็ ด มาเพาะเลย เอากระดาษทิชชู่มาวางลงในถาดซ้อนกันสัก 3 ช้อน แล้วเอา เ ม ล็ ด พั น ธุ์ เ ม ล่อนที่สมบูรณ์มาวางลงไป ต่อจากนั้นก็เรียงให้สวยงามเลย โดยให้หันส่วนปลายแหลมของ เ ม ล็ ด ไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อด้วยการพรมน้ำลงไปในกระดาษทิชชู่ให้ชุ่มเลย แล้วก็เอากระดาษมาวางทับอีก 1 ชั้น ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน ก็เสร็จแล้วสำหรับการ เ พ า ะ เ ม ล็ ด

ขั้นตอนการปลูก เ ม ล่ อ น

หลังจากที่เราได้ เ ม ล็ ด ที่เพาะแล้วก็มาเตรียมปลูกกันต่อ โดยการเอาดินใส่ลงในถาดเพาะ เ ม ล็ ด แล้วเกลี่ยให้เท่ากันเลย แล้วทำหลุมขนาด 3 เซนติเมตรไม่ต้องลึกกว่านี้เนื่องจากจะงอกย าก

wอเตรียมเสร็จก็หาที่แหนบมาคีบเอม เ ม ล็ ด ที่เwาะนั้นมาลงในหลุมเลย โดยพย าย ามวางให้ได้มุม 45 องศาตามแ น ว ดิ่ ง

โดยจะต้องหันส่วนรากลงไปในหลุม แล้วกดให้มิดอย่ างระมัดระวังเนื่องจากว่ารากบอบบางมาก

ต่อจากนั้นทำการพรมน้ำให้ทั่วหรือจะรดแบบฉีดละอองเอาก็ได้ ต่อไปนำถาดไปวางในที่แสงส่องถึงกันได้เลย และจะต้องมีอากาศถ่ายเทด้วยนะ

หลังการปลูกวันที่ 2 จะเริ่มเห็นต้น เ ม ล่ อ น งอกออกมาแล้ว ต่อจากนั้นเราก็ย้ ายไปลงในกระถางปลูกได้เลย

โดยในกระถางให้ใช้วัสดุปลูกเป็นดินร่วนผสม ปุ๋ ย มะพร้าว สั บ ขุบมะพร้าวในอัตราเท่า ๆ กัน แล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย วางตั้งในที่แสงแดดส่องถึงและมีอากาศถ่ า ยเท

พอต้น เ ม ล่ อ น โตแล้วเราก็เด็ดใบ เ ม ล่ อ น ไปประมาณ 1 – 7 ใบ เพื่อให้ใบปิดหน้าดินและมีแสงส่องเข้าไปถึงหน้าดินด้วย

พอเป็นระยะการติดผลก็ให้เด็ดลูก เ ม ล่ อ น ที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปได้เลย จะทำให้ลูกอื่นที่สมบูรณ์นั้นได้รับส ารอาหารที่เพียงพอ พอ เ ม ล่ อ น ผลโตเต็มที่แล้วเราก็เก็บเกี่ยวกันได้เลย

เพียงไม่กี่ขั้นตอนนี้เราก็จะมีผล เ ม ล่ อ น มาทานกันแล้ว ปลูกง่าย ๆ ดูแลง่ายอีกด้วยไม่จำเป็นจะต้องมีฟาร์ม ทำโรงเรือนเลย เราปลูก เ ม ล่ อ น ในกระถางก็มีผลให้เ ก็ บ เ กี่ ย ว เช่นกัน ถ้าหากอย ากจะปลูกก็เริ่มลงมือกันได้เลย

ถิ่นกำเนิดของเมล่อน

มีการกล่าวถึงหลายพื้นที่ เช่น ทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย แถบกึ่งอบอุ่น และเขตร้อนทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา เริ่มพบหลักฐานบันทึกการปลูกเมล่อน ในประเทศอียิปต์ เมื่อ 2400 ปี ก่อนคริสตกาล และมีการบันทึกการนำเข้ามาปลูกในกรุงโรม เมื่อศตวรรษที่ 1 ค.ศ. 1494 และปี ค.ศ. 1582 พบการปลูกเมล่อน ในมลรัฐมิสซิสซิปปี้ อลาบามา และเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1609

การปลูกเมล่อน ในประเทศไทย

เริ่มมีการนำเข้าพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูกครั้งแรกที่สถานี กสิกรรมแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อปี 2478 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาเมื่อปี 2493 ได้นำพันธุ์มาทดลองปลูกที่เกษตรกลางบางเขน แต่การปลูกก็ไม่สำเร็จเช่นกัน และเริ่มทดลองปลูกอีกครั้งในปี 2497 ที่เกษตรกลางบางเขนจนประสบผลสำเร็จ ต่อมีการปลูกที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ผลดี และเริ่มขยายการปลูกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่มา krustory, sites.google.com/site/11melonfarm11

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก