บอกสูตร! ปรุงดินปลูกอย่างไร ให้พืชผัก โตเร็ว ปลูกอะไรก็งาม

หลายคนสนใจอยากปลูกผัก แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ลองลงมือปลูกผักเองมาบ้างแล้ว แต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดี และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร  วันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันจ้า

การปรุงดิน เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งาม คือการปรุงดินให้ดี สำหรับวิธีปรุงดินที่จะขอนำเสนอ ให้ลองนำไปทำกันดูจ้า

ทรายหยาบช่วยทำให้ดิน โ ป ร่ ง ระบายน้ำได้ดี

1. แกลบดิบ จะมีความพรุนสูง โปร่งเบา จึงทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี แถมยังช่วยอุ้มน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย

2. ขี้เถ้า แ ก ล บ (แกลบดำ) น้ำหนักเบา ราคาถูก เมื่อนำมาผสมกับดิน จะทำให้ดินเบา และระบายน้ำดี เ มื่ อ ผ ส ม กับดินเหนียว ก็จะทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น มักใช้เป็นวัสดุ ป ลู ก ก ล้ า บางชนิดและปักชำ

3. กาบ ม ะ พ ร้ า ว สับ ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ทำให้ดินโปร่ง และเมื่อย่อยสลายก็ ก ล า ย เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วย

4. ปุ๋ ย ห มั ก หรือปุ๋ยคอก ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ พืช ใบไม้แห้ง ใบไม้ผุ เพื่อเพิ่ม ธ า ตุ อาหารให้แก่พืช แ ล ะ ทำให้ดินโปร่งตัวอย่างส่วน ผ ส ม ดินปลูก

– ทรายหยาบ ½-1 ส่ ว น (ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของดินที่ใช้)

– ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ ย ค อ ก ½ ส่วน

– เ นื้อดิน 1 ส่วน

– กาบมะพร้าวสับหรือ แ ก ล บ ดิบ 1 ส่วน หรืออย่างละ ½ ส่วน

– น้ำหมักชีวภาพ รสจืด ½ ส่วน หรือผสมราดให้ พ อ ห ม า ด

ขั้นตอนการทำ

– นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้า เ ข้ า ด้วยกัน

– ตักดินที่ผสมเสร็จแล้วใส่กระสอบปุ๋ย หรือกองไว้ในที่ร่ม พักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ห รื อ จนกว่าดินจะไม่มีความร้อน จึงนำไปใช้ได้

ข้อแนะนำ

– พืชแต่ละชนิด มีความต้องการ แ ต ก ต่ า ง กัน จึงต้องแก้ปัญหาตามลักษณะดินที่เราพบ หากสภาพดินเดิมเป็นดินที่ระบายน้ำไม่ดี ให้เพิ่มทรายหยาบเข้าไป

– หากดินเก็บ ค ว า ม ชื้ น ได้น้อย ให้เพิ่มกาบมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าว แต่การใส่ขุย ม ะ พ ร้ า ว มากเกินไปจะทำให้ดินแน่น ให้ใส่พอประมาณก็พอ

– หากใช้ แ ก ล บ ดำควรระวังเรื่อง ค ว า ม เป็นด่างของดิน ก่อนใช้จึงควรนำแกลบดำมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อน

– ห้ า ม ใช้ใบไม้สดหรือต้นสดมาผสม แล้ว ป ลู ก ต้นไม้เลย เพราะกระบวนการย่อยสลายจะเกิด ค ว า ม ร้อน ทำให้รากต้นไม้ได้รับผลกระทบโดยตรง

ข้อมูลจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง