เทคนิค การปลูกชะอม แบบมืออาชีพ ให้แตกยอดอ่อนดีตลอดทั้งปี

ชะอมเป็นอีกพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง และ ขายได้ราคา ชะอมเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน และเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว นิยมปลูกหรือขยายพันธ์ุด้วยการปักชำกิ่ง หรือลำต้น และกิ่งพันที่ได้จากการตอนกิ่ง

เราจะพามาดูวิธีปลูกชะอมอย่างมืออาชีพกันค่ะ เผื่อใครที่สนใจจะนำไปปรับใช้ในสวน มาดูกันเลยจ้า

การเตรียมกิ่งพันธุ์ก่อนปลูก

เพียงแค่เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ ไม่แก่ หรืออ่อนจนเกินไป แล้วตัดกิ่งให้มีความยาว 1 คืบ โดยให้มีตาติดอยู่กับกิ่งสัก 3-4 ตา

จากนั้นตัดปลายทั้ง 2 ข้าง ให้เฉียงเป็นปากฉลาม แล้วนำลงปักชำในกระถางพลาสติกหรือถุงเพาะชำ เสียบกิ่งลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ปักให้เอียงประมาณ 45 องศา

วัสดุเพาะชำ ควรเป็นดินผสมกับแกลบดำหรือวัสดุอื่น เช่น ขุยมะพร้าว อัตราส่วนดินกับวัสดุผสมที่ 1 ต่อ 2

หลังการปักชำต้องรดน้ำเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า และเย็น ประมาณ 50 – 60 วัน ชะอมก็จะแตกรากออกมา สามารถนำไปปลูกได้

ปัจจุบัน เ ก ษ ต ร กรส่วนใหญ่มักนิยมซื้อกิ่งพันธ์ุมาปลูกเลยเพราะไม่ยุ่งยาก เนื่องจาก ป ร ะ ห ยั ด และทุ่นเวลาได้

การเตรียมแปลงปลูก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักชะอมมากที่สุดคือช่วงปลายเดือนเมษายน (ต้นฝน)ถ้าปลูกในช่วงที่ฝนตกมากต้นกล้าจะตาย

การปลูกชะอมในแปลงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องเตรียมดินเสียก่อน ด้วยการไถพรวน ดิน 1-2 รอบ เหมือนการปลูกมันสำปะหลัง พร้อมกำจัดวัชพืชออกให้หมด

ทั้งนี้ ก่อนไถยกร่อง ให้หว่านด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 2-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่

และไถยกร่องแปลง ให้มีระยะห่างของแถวประมาณ 2 เมตร แต่เกษตรกรบางรายอาจไม่ไถยกร่อง เพียงหว่านปุ๋ย ไถพรวนดิน และกำจัดวัชพืชเสร็จ แล้วปลูกเลย ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ขั้นตอนการปลูก

– ขุดหลุม ขนาด ลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 ถ้วย/หลุมคลุกปุ๋ยคอกในหลุมให้เข้ากับดิน ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร นำต้นกล้าลงปลูกได้


-แล้วให้กลบหน้าดินลงไปก่อนแล้วกลบดินที่ขุดจากก้นหลุมตาม

– นำฟางข้าว เศษหญ้า แกลบหยาบ คลุมโคนต้นกล้า เพื่อป้องกันวัชพืช รักษาความชื้นของหน้าดิน


– การให้น้ำ ให้รดน้ำทุกๆ 2 วัน เช้า-เย็น


– ใส่ปุ๋ยคอกทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยเอาวัสดุคลุมออก แล้วค่อยใส่ปุ๋ยคอก 1 ถ้วย จากนั้นนำวัสดุคลุมอีกครั้ง

– ให้น้ำให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆ จนชะอมมีอายุ 3 เดือน ชะอมจะสูง 2 เมตร ช่วงนี้ห้ามเด็ดยอดผักชะอมเด็ดขาด เพราะถ้าเด็ดยอดออก ชะอมจะแตกยอด แ ข น ง ออกสูงเกินไปจะทำให้การเก็บ ผ ล ผ ลิ ต ได้ไม่สะดวก

ดังนั้นต้องรอจนกระทั่งโคนต้นแตกยอดแขนงออกมา ป ล่ อ ย ให้ยอดแขนงจะสูงเท่ากับต้นแม่

เทคนิคการทำให้ชะอมแตกยอดดี

กระตุ้นแบบง่าย ๆ เลยโดยการใช้ปุ๋ยยูเรีย แต่ควรใช้ในอัตราที่น้อยและต้องใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักด้วยจะทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นชะอมจะเจริญเติบโตดี เป็นการกระตุ้นให้แตกแตกยอดอ่อนเยอะ

และอีกหนึ่งวิธีในการกระตุ้นคือการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่หมักจากยอดอ่อนของพืชต่าง ๆ โดยเอาน้ำหมัก นั้นมา 1 ลิตรผสมน้ำ 40 ลิตร แล้วนำมารด 7 วัน จะทำให้เห็นยอดอ่อนแตกออกมาดีเหมือนกัน

ชะอมเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว  นับตั้งแต่ เ ริ่ ม ป ลู ก จนตัดยอดขายได้กินเวลาเพียง  3 – 4  เดือนเท่านั้น   วิธีตัดยอดขายจะต้อง เ ห ลื อ ใบรองยอดไว้จะช่วยให้ชะอมแตกยอดใหม่อีก   ก า ร เ ก็ บ ชะอมจะเก็บได้ทุก  4  วัน   หรือวันเว้นวันแล้วแต่ความยาวของยอด 

ขอบคุณที่มา จากหลายแหล่งข้อมูล

เรียบเรียงโดย poobpub.com