วิธี ป ลู ก ผั ก ในขวดน้ำพลาสติก ไม่ ต้ อ ง รดน้ำบ่อย สำหรับคนที่อยู่ไม่ติดบ้าน

วิธีปลูกผักในขวดพลาสติก สำหรับคนที่อยากทดลองปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน แต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลและรดน้ำ วิธีนี้ต่อให้ไม่อยู่บ้านหลายวัน ผักก็ยังเติบโตสวยงาม โดยไม่ต้องรดน้ำบ่อย ๆ เลย

การปลูกผักแบบนี้ จะใช้หลักการดูดน้ำมันของไส้ตะเ กียงในสมัยก่อนเมื่อเราจุดไฟที่ไส้ตะเกียงน้ำมันที่อยู่ในเชือกจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิง เมื่อน้ำมันที่อยู่ด้านบนเชือกถูกใช้ไป น้ำมัน ด้ า น ล่ า ง ก็จะซึมมาแทนที่ทำให้เกิดการติดไฟอย่างต่อเ นื่อง

การปลูกผักก็เช่นกัน เราจะใช้เชือกผูกรองเ ท้าหรือเชือกที่สามารถซึมซับน้ำได้มาเป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำขึ้นมาให้กับต้นผักของเรา โดยเ ชือกนี้จะอยู่ในน้ำ ค รึ่ ง ห นึ่ ง และในดินอีกครึ่งหนึ่ง เมื่อต้นผักดูดน้ำในดินไปจะทำให้ดินแห้ง แล้วน้ำที่ซึมอยู่ในเ ชือกก็จะถูกกระจายออกไปยังดิน ทำให้เกิดการดูดน้ำขึ้นมาอัตโน มัติตามที่ผักต้องการ

อุปกรณ์

– ขวดพลาสติก ขนาดใดก็ได้

– กรรไกร

– มีดคัตเตอร์

– เชือกผ้าอะไรก็ได้ หรือเชือกรองเท้า

– ดินปลูกต้นไม้

– ก้อนหิน ก้อนกรวดเล็ก ๆ : ลองหาดู ใช้นิดเดียว ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ

– ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไ ส้เดือน)วิธีทำ

– นำขวดพลาสติกมาล้างน้ำให้สะอาด วัดขนาดความยาวก่อนแบ่งตัดให้ขวดชิ้นบนสั้นกว่าขวดชิ้นล่างเล็กน้อย

– เจาะรูที่ฝาขวด ขนาดกว้างเท่ากับเ ชือกที่เรามี ใช้สว่านหรือมีดเจาะก็ได้

– นำเชือกผูกรองเท้าหรือเชือกที่ซับน้ำได้ วัดเชือกจากปากขวดถึงก้นขวด ระวังอย่ากดขวดบนให้ลงลึกเกินไป หลักการคือ มีพื้นที่ใส่น้ำมากเท่าไร เราก็ทิ้งมันไว้ได้นานเท่านั้น

– นำขวดที่ตัดออกมาวางซ้อนกัน แล้วเติมน้ำด้านล่างและลองเทสดูว่า เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมง เชือกด้านบนที่ไม่เคย เ ปี ย ก น้ำมาก่อน จะดูดน้ำด้านล่างขึ้นมาให้เชือกเปียกชื้นได้หรือไม่ ถ้าเชือกด้านบน เ ปี ย ก ชื้น แปลว่าใช้ได้– โรยหินรองก้นหลุมเพื่อให้เชือกมั่นคงชี้ตรงกลางหลุม นำดินและปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลไ ส้เดือนใส่ในขวดด้านบน ในอัตราส่วน ดิน 2 ส่วน มูลไส้เดือน 1 ส่วน โดยมูล ไ ส้ เ ดื อ น หรือปุ๋ยทุกชนิดต้องใส่เฉพาะบริเวณขอบๆของขวด เหลือพื้นที่ตรงกลางไว้ให้รากพืชได้เจริญลงไป

– จัดเชือกให้เชือกคงอยู่ไว้ตรงกลางขวด เพื่อกระจายความชื้นออกด้านข้าง หลักการคือ เชือกจะดูดน้ำไปส่วนต่าง ๆ และรากพืชก็จะพยายามมาสวมกอดเชือกเพื่อดึงน้ำไปใช้ แต่ถ้าท่านไม่มีหิน แนะนำให้นำดินเพาะปลูกใหม่มาเริ่มรองก้นหลุมก่อนได้เลยค่ะ

– นำเมล็ดผักที่งอกแล้ว ลงปลูกและรดน้ำ 1 ครั้ง ให้ดินชุ่ม

– เสร็จเรียบร้อย ไม่ต้องรดน้ำอีก เพราะ เ ชื อ ก จะคอยดูดน้ำขึ้นมาที่ละน้อย เราแค่ดูว่าน้ำที่ก้นขวดด้านล่างใกล้จะหมดหรือยัง ก็เติมน้ำไว้ โ ด ย สามารถเติมน้ำปุ๋ยเข้าไปได้ด้วย

เรียบเรียงโดย poobpub.com