ปลูกผักกระเฉดในกะละมัง แบบปักไม้ ใช้พื้นที่น้อย เก็บกินได้เร็ว

ผักกระเฉด (Water mimosa) จัดเป็นพืชน้ำประเภทลอยน้ำในตระกูลถั่วที่มีอายุนานหลายปี นิยมนำมาประกอบอาหาร หรือกินเป็นผักสด โดยเฉพาะยอดอ่อนที่ให้เนื้อกรอบ มีรสมัน ในหลายเมนู

ผักชนิดนี้ปลูกง่าย โตเร็ว ขึ้นได้ในสภาพพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ ได้ แค่เด็ดเอาต้น หรือเถา หรือข้อปล้องที่แก่ มีรากเล็กน้อย ไปปลูก หรือเอาไปลอยน้ำในบ่อ เขาจะแพร่กระจาย รากจะดูดหาอาหารเองได้ แล้วจะทอดยอดขยายไปเป็นข้อปล้อง พร้อมทั้งแตกยอด

และวันนี้เราจะพามาปลูกผักกระเฉดแบบใหม่โดยจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกผักกระเฉดให้อยู่ในกะละมังเดียว

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ยอดและกิ่งผักกระเฉดสามารถซื้อได้ตามตลาด

– เชือกสำหรับมัด

– กิ่งไม้หรือตะเกียบ

– กะละมัง

– ดินร่วนผสมดินเหนียว

วิธีการปลูก

– เริ่มการปลูกโดยเลือกกิ่งผักกระเฉดที่มีสภาพสมบูรณ์ ตัดความยาวประมาณ 6 นิ้ว มัดผักกระเฉดรวมกันประมาณ 4-5 กิ่ง จากนั้นนำกิ่งไม้มัดมัดเป็นแนวตั้งฉากกับกิ่งผักกระเฉดให้แน่น

– เตรียมกะละมังสำหรับปลูก ใส่ดินร่วนและดินเหนียวลงไปในกะละมังผสมให้เป็นเนื้อเดียวหนาประมาณ 2-3 นิ้ว

– เติมน้ำให้ท่วมดินเล็กน้อย แล้วนำกิ่งพันธุ์ผักกระเฉดลงไปปลูกในกระกะละมังโดยให้กิ่งพันธุ์ราบกับดิน 2-3 กำ อย่าให้ซ้อนทับกัน

– นำกะละมังปลูกไปไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดประมาณ 7 วัน จนรากใหม่เริ่มงอกและมียอดอ่อนขึ้นมาใหม่สัก 2-3 ยอด จึงค่อยทำการย้ายกะละมังไปไว้ที่แสงแดดจัด

– ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ให้เริ่มบำรุงโดยการใส่ปุ๋ยคอกโรยบางๆในกะละมังไม่นานผักกระเฉดก็จะแตกยอดในกะละมังจนเก็บแทบไม่ทันเลค่ะ

การเก็บยอดผักกระเฉด

หลังจากปลูกแล้ว 15-20 วัน จะสามารถทยอยเก็บยอดได้บ้างแล้ว ให้เก็บเป็นแปลงๆไป และเว้นช่วงห่างของการ เก็บประมาณ 10-15 วัน

เทคนิคทำให้ยอดไม่มีนม(ฟองสีขาว)ติด

เทคนิคนี้ใช้เพื่อไม่ให้ยอดเกิด น ม หุ้ ม ติดโดยเฉพาะในส่วนยอดที่ใช้รับประทาน ด้วยการรวบต้นผักกระเฉด 5-8 ต้น มัดกับไม้ดังเช่นในวิธีการปลูก โดยกดให้ยอด อ ย่ า โ ผ ล่ พันน้ำโดยยอดที่เกิดใหม่ก็จะชูขึ้นใต้ผิวน้ำลด อั ต ร า การเน่าอีกด้วย

เป็นการ ป ลู ก ผักกระเฉดง่ายๆที่ไม่ต้องใช้พื้นยอะและได้ผลดีอยู่ในเมืองก็สามารถมีผัก ก ร ะ เ ฉ ด กินได้ในกะละมังเดียว

เรียบเรียงโดย poobpub.com

ขอบคุณ : Koy garden, postnoname.com