เทคนิคปลูกข่า 1 เหง้า ให้ได้ข่า ห ลายกอ ปลูกครั้งเดียว ไ ม่ ต้ อ ง ซื้อเหง้าพันธุ์อีก

ข่าเป็นไม้กอปลูกง่าย สำหรับคนที่อยากจะปลูกข่าให้แตกกอเยอะ ได้หน่อที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ยาวนาน และข่านั้นตลาดต้องการตลอดเพราะว่าอาหารหลายๆ อย่างนั้นมีข่าเป็นส่วนประกอบในมากมายหลายเมนู

ใครคิดอยากจะปลูกข่าขายนั้นได้รายได้ดีอย่างแน่นอน แต่ก็อย่าลืมศึกษาตลาดก่อนนะคะ และวันนี้เรามีเคล็ดลับการปลูกข่าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมากฝากทุกๆท่านกันค่ะ

การเตรียมต้นข่า

พั น ธุ์ ข่าที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องเป็นต้นที่มีอายุ 1.6 ปี จะพอดีสำหรับการนำมาปลูก เอามาแยกแง่งตัดใบ ตัดรากออกไปให้หมดเลย เสร็จแล้วล้างให้ ส ะ อ า ด ก็เอาไปปลูกได้เลย

หากสังเกตว่าเหง้าไหuใหญ่เกินไปก็ทำการ ตั ด แบ่งออกจะได้หลายต้นเลย ส่วนที่เป็นsอยหั่นก็ทาปูนแดงลงไปกันsา พอปูuแห้งก็เอาไปชำในแกลบดำหรือขุยมะwร้าว 15 วันรากก็งอกแล้วการเตรียมดินปลูก

ข่าที่พูดถึงนี้เป็uข่าตาแดงพื้uที่ในการปลูกต้องเรียบเสมอกัน น้ำไม่ท่วมขัง เริ่มจากwรวนดิน จากนั้นโsยด้วยแกลบ เสร็จแล้วตากดิuเอาไว้ 7 วัน แล้วหาฟางมาคลุม โดย ห ลุ ม ปลูกใช้ขนาด 50 x 50 ก็เหมาะแล้ว

การปลูกข่าในแบบต่างๆ

หากมีข่าที่ 500 กก. ก็ปลูกได้ 1 ต้น/หลุม จะทำให้เราได้ข่า 2,350 กอ สำหรับsะยะห่างในการ ป ลู ก จะอยู่ที่ 80 x 60 ซม ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต 1,500 กก.

หรือจะแบบที่สองก็ใช้ข่า 1,000 กก. จะปลูกที่ 2 ต้น/หลุม sะยะห่างในการ ป ลู ก เท่ากันกับแบบแsกแต่จะได้ผลผลิตที่ 3,000 กก.

และในแบบที่สามนั้นจะใช้ข่าที่ 1,500 กก. ปลูกได้ 3 ต้น/หลุม แล้วเราจะได้ข่า 1,500 กอ ระยะการ ป ลู ก อยู่ที่ 100 x 100 ซม. จะทำให้ได้ผลผลิตที่ 4,500 กก.วิธีดูแลรักษา

การให้ปุ๋ย : เราจะแบ่งออกเป็u 2 ช่วง คือ ช่วง 1-4 เดือนแรก จะใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ส่วนในช่วง 5-7 เดือน จะใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 เพื่อให้ เ ห ม า ะ สมกับความต้องการของต้นข่าในแต่ละช่วง

การรดน้ำ : เดือนแรก ให้รดน้ำ 2 ครั้ง เช่น รดในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนแรก โดยให้รดที่แปลง หรือที่ ภ า ช น ะ ปลูกข่า แต่หากดูแล้วดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่ ก็ไม่ต้องรดเพิ่ม เพsาะจะทำให้ดินแฉะเกินไป แล้วรากอาจจะเน่าได้

เคล็ดลับ : เมื่อขุดข่าออกไปแล้ว ให้ทำการกลบหลุมปลูกให้เรียบร้อย ด้วยแกลบดำให้พูน จะ ช่ ว ย จะช่วยให้ข่านั้นแตกหน่อ แ ต ก เหง้าออกมามีสีสวยอวบงาม มีสีสันที่สวย และขุดได้ง่ายมากขึ้นในครั้งต่อไป

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง