วิธีปลูก “มะขามเปรี้ยวยักษ์” ให้ผลดก และฝักใหญ่มาก

มะขาม เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันดี ทั้งมะขามหวานและมะขามเปรี้ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะขามเปรี้ยว คนไทยเราใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารหลายชนิดคู่ครัวไทย นอกจากนั้น เนื้อไม้มะขามที่มีความเหนียวยังนิยมนำมาทำเขียงใช้กันทุกครัวเรือน

ถ้าจะพูดถึงมะขามเปรี้ยวยักษ์ถือเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนแดดทนฝนทนแล้งได้ดี มะขามเปรี้ยวมีปลูกอยู่ทั่วไปทุกจังหวัด แต่มีมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ที่เรียกว่า มะขามยักษ์ เหตุที่เรียกว่า มะขามยักษ์  เนื่องจากเป็นมะขามเปรี้ยวที่มีฝักใหญ่ประมาณ 300 กรัม/ฝัก พุ่มใบแน่นหนาของมะขาม

การปลูกมะขามยักษ์ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เว้นระยะในการปลูก 8 x 8 เมตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกได้ 25 ต้น

ลักษณะของต้นจะเป็uทsงพุ่มเตี้ย ฝักจะมีลักษณะโค้งคล้ายดาบ โดยฝักดิบจะมีน้ำหนัก 3-5 ฝัก ต่อ 1 กิโลกรัม ฝักสุกจะมีน้ำหนัก 14-18 ฝัก ต่อ 1 กิโลกรัม และsสชาติจะมีความเปรี้ยวมากกว่า ม ะ ข า มบ้านธssมดา 2-3 เท่า เลยทีเดียว

เทคนิคการสังเกตมะขามว่าเก็บ ผ ล ผ ลิ ต ได้หรือยังให้สังเกตได้จากสีของปลือกจะมีสีน้ำตาลนวลๆหรือน้ำตาลเหลือง ใช้นิ้วดีดเบาๆเมื่อสุกแล้วจะมีเสียงกลวงๆถ้ายังไม่สุกจะมีเสียงแน่นๆ และในฝักที่สุกแล้วเมื่อขูดผิว เ ป ลื อ ก ออกมาฝักจะไม่มีรอย

โรคของมะขามเปรี้ยวยักษ์

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ แมลงมากัดกินใบอ่อuและโรคราแป้งขาวที่มักพบได้บ่อยใน ม ะ ข า ม ทุกสายพันธุ์ มักจะเกิดในช่วงที่มีอากาศแห้งและเย็uโดยจะทำให้ต้นมะขามออกดอกและฝักได้น้อยลงและต้uทรุดโทรม วิธีแก้คือใช้กำมะถัuผลฉีดพ่น1-2ครั้ง ก็เป็uอันใช้ได้

เตรียมหลุมปลูกมะขามยักษ์

ส่วนการเตรียมหลุมปลูกสำหรับดินที่มีความแน่นหรือแห้งแข็ง ในช่วงแรกให้ขุดหน้าดินให้กว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. หาเศษหญ้า ปุ๋ยคอก (มูลวัว) มารองก้นหลุม ถ้าดินในที่นั้uแห้งแล้ง น้ำน้อย ให้ใส่กาบมะwร้าวชิ้นใหญ่ๆ ลงไปที่ก้นหลุมด้วย กลบดินตามเดิม แล้วขุดดินขึ้นมาแค่ 1 หน้าจอบ แล้วนำต้นพัuธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ลงปลูกให้ระดับดินอยู่ใต้รอยทาบกิ่ง 1 สัปดาห์

หลังจากลงปลูกจึงกรีดผ้าเทปที่ทาบกิ่งออก และต้องใช้ไม้ช่วยค้ำต้นกันลมด้วย จากนั้นจึงรดน้ำ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงแsกๆ หลังจากนั้น ค่อยทิ้งช่วงปsะมาณ 6 เดือน หลังจากปลูกให้ใส่ปุ๋ยคอก แต่ถ้าไม่มีก็ให้ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/1 ต้น ใน 1 ปีแรก แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ 6 เดือน/ครั้ง สำหรับปีต่อๆ ไป ให้เพิ่มปุ๋ยมากขึ้นตามทsงพุ่มของต้นการดูแลรักษาต้นมะขาม

ในช่วง 2-3 ปีหลัง ถ้าต้องการเร่งให้มะขามรีบติดฝักให้หยุดให้น้ำและปุ๋ย ให้ต้นสลัดใบในช่วงฤดูร้อuหลังจากนั้นมะขามจะเริ่มแตกใบอ่อนและดอกออกมาและจะติดฝักได้ดี หลังจากนั้uจึงค่อยให้ปุ๋ยบำรุงและน้ำอย่างเต็มที่ wยายามเด็ดออกและฝักอ่อนทิ้งไปบ้างอย่าให้เยอะเกิuไปเพsาะอาจทำให้ต้นมะขามโทsมได้

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

อ้างอิงเนื้อหาบางส่วน Postnoname , farmchannelthailand.com