หนุ่มโรงงานสุดขยัน เผย เ ท ค นิ ค เลี้ยงปลาหมอจับ ข า ยได้ทั้งปี

อย่าพึ่งท้อแท้หากเรามีเพียงอาชีพเดียว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ลองแบ่งเวลาดูว่า ในแต่ละวันเราทำงานประจำกี่ชั่วโมง และเวลาที่เหลือนอกจากการพักผ่อนแล้วเราเอาไปทำอะไร

ลองตัดเวลาไร้สาระเช่น การดูซีรีย์ยาวๆ ทีละ 3-4 ชั่วโมงออกแล้วเอาไปหาอะไรทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองดีกว่าค่ะ

วันนี้เรามีตัวอย่างหนุ่มโรงงานสุดขยันที่แบ่งเวลาว่างจากการทำงานมาเลี้ยงปลาหมอ สร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและจับขายได้ทั้งปี

ปัจจุบันการเลี้ยงปลาหมอค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากในเชิงการค้า ซึ่ง คุณธนวัฒน์ ทำเฟือง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอ อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่แบ่งเวลาว่างจากการทำงานโรงงานมาทำ

ซึ่งคุณธนวัฒน์ ได้เผยเทคนิคการเลี้ยงในบ่อดินดังนี้

ช่วงแรกที่ทำบ่อ ให้เอาปูนขาวมาโรยทั่วบ่อดินและปากบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน รอปรับสภาพน้ำอีก 7 วัน

หลังจากนั้นเอาลูกปลาเล็กๆ ขนาด 2-3 ซม. ลงบ่อประมาณ 8 พันตัว

ให้ อ า ห า ร 2 ครั้งต่อวัน คือเช้าเย็น

หลังจากลูกปลาหมออายุ 20 วัน ก็เปลี่ยน อ า ห า ร เป็น สู ต ร ปลาเบอร์ 1 ที่มีโปรตีนสูงประมาณ 32%

พออายุครบ 3 เดือนก็เปลี่ยนเป็น สู ต ร อ า ห า ร เบอร์ 2 และให้กินแบบนี้เช้าเย็น จนกว่าจะขนาดตัวพอเหมาะกับการจับขึ้นไปขาย

สิ่งที่ต้องระวัง

– งู

– นกกระยาง

– กบ

ขนาดปลาหมอที่นำไปจำหน่ายได้ ไซส์ใหญ่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 3 ตัว ต่อ 1 กก.

สำหรับผู้ที่สนใจ คุณธนวัฒน์บอกว่า

“ถ้าคนที่ไม่เคยลองเลี้ยงปลาเลย จะเอากำไรให้ได้มากๆ

เหมือนคนที่เขาเคยเลี้ยงที่ประสบผลสำเร็จมาก่อน มันก็เป็นไปไม่ได้

สิ่งที่ต้องดูให้เป็นเลยคือ

หนึ่งต้องศึกษาเรื่องลูกปลา ต้องรู้ว่าดีหรือไม่ดี

เพราะอาจจะโดนหลอกเอาสาย พั น ธุ์ ที่ไม่ดีมาขายให้ก็ได้

เกิดซื้อมาเลี้ยงดูอย่างดี แต่สาย พั น ธุ์ ไม่ดี ปลามันก็ไม่โต

สองเรื่องของ อ า ห า ร ที่ให้ปลากิน

ถ้าไม่ดีไม่มีคุณภาพ เลี้ยงเท่าไหร่ปลามันก็ไม่โต

ซึ่งถ้ามองกันแล้ว 2 อย่างนี้ถือว่าสำคัญ ถ้าปลาดี อ า ห า ร ดี รับรองว่าการเลี้ยงประสบผลสำเร็จแน่นอน

ส่วนเรื่องอื่นๆ อุปสรรคที่เจอจะช่วยสอนเราให้มีประสบการณ์เอง”

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ technologychaoban(6 กุมภาพันธ์ 2560)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนวัตน์ คำเฟือง ที่หมายเลขโทรศัพท์ (087) 202-6519